Esko Lotvonen
Rovaniemen taloudessa näkyi jo käänteen merkkejä, mutta korona vei kaiken: "Joudutaan samanlaiseen tilanteeseen kuin 1990-luvun lamassa", sanoo Esko Lotvonen

Ro­va­nie­men ta­lou­des­sa näkyi jo kään­teen merk­ke­jä, mutta korona vei kaiken: "Jou­du­taan sa­man­lai­seen ti­lan­tee­seen kuin 1990-lu­vun la­mas­sa", sanoo Esko Lot­vo­nen

22.05.2020 18:42 0
Tilaajille
Vaikka olisi kuinka ison talon poika
Kolumni Pekka Rytkönen

Vaikka olisi kuinka ison talon poika

21.05.2020 07:00 0
Tilaajille
Toimittajalta: Toimialajohtajan valintaan liittyi erikoinen manööveri – seuraako siitä pitkä oikeuskiista?
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Toi­mi­ala­joh­ta­jan va­lin­taan liittyi eri­koi­nen ma­nöö­ve­ri – seu­raa­ko siitä pitkä oi­keus­kiis­ta?

08.01.2020 09:16 0
Rovaniemen kaupunki juhli tulella, raketeilla ja musiikilla – Esko Lotvonen teki viimeisessä uudenvuodenpuheessaan tilinpäätöstä johtajakaudestaan ja jätti terveisensä 100-vuotiaalle kaupungille

Ro­va­nie­men kau­pun­ki juhli tu­lel­la, ra­ke­teil­la ja mu­sii­kil­la – Esko Lot­vo­nen teki vii­mei­ses­sä uu­den­vuo­den­pu­hees­saan ti­lin­pää­tös­tä joh­ta­ja­kau­des­taan ja jätti ter­vei­sen­sä 100-vuo­tiaal­le kau­pun­gil­le

31.12.2019 19:20 0
Tilaajille
Ulla-Kirsikka Vainio on Rovaniemen uusi kaupunginjohtaja – "Päällimmäinen tunne on ilo"

Ul­la-Kir­sik­ka Vainio on Ro­va­nie­men uusi kau­pun­gin­joh­ta­ja – "Pääl­lim­mäi­nen tunne on ilo"

09.12.2019 17:10 0
Tilaajille
Veronkorotuksen sijaan Rovaniemellä on tehostettava ja mietittävä tarkkaan investoinnit
Pääkirjoitus

Ve­ron­ko­ro­tuk­sen sijaan Ro­va­nie­mel­lä on te­hos­tet­ta­va ja mie­tit­tä­vä tark­kaan in­ves­toin­nit

23.10.2019 16:11 0
Tilaajille
Toimittajalta: Kaupunginjohtajan testamentti – jotain on tehty oikeinkin
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Kau­pun­gin­joh­ta­jan tes­ta­ment­ti – jotain on tehty oi­kein­kin

23.10.2019 09:46 0
Rovaniemen uudesta organisaatiosta päätetään pian: Nyt ehdotetaan neljän lautakunnan mallia

Ro­va­nie­men uudesta or­ga­ni­saa­tios­ta pää­te­tään pian: Nyt eh­do­te­taan neljän lau­ta­kun­nan mallia

03.10.2019 16:23 0