Esittävä taide
Kuorot, sirkukset ja uudet taiteenlajit pääsemässä kulttuurirahoituksen piiriin – Esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmä uudistuu, mutta muutokset jäävät pieniksi

Kuorot, sir­kuk­set ja uudet tai­teen­la­jit pää­se­mäs­sä kult­tuu­ri­ra­hoi­tuk­sen piiriin – Esit­tä­vän taiteen val­tion­osuus­jär­jes­tel­mä uu­dis­tuu, mutta muu­tok­set jäävät pie­nik­si

26.02.2020 18:14 0
Uuden esitystilan avajaisviikko tarjosi laajan tunnelmien ja taidemuotojen kirjon: Naurua, liikutusta ja magiaa

Uuden esi­tys­ti­lan ava­jais­viik­ko tarjosi laajan tun­nel­mien ja tai­de­muo­to­jen kirjon: Naurua, lii­ku­tus­ta ja magiaa

20.02.2020 10:41 0
Tilaajille
Tavallisten naapurintätien toinen puoli – Maailman pohjoisin burleskiyhdistys juhlii lauantaina viisivuotissyntymäpäiviään omilla ehdoillaan

Ta­val­lis­ten naa­pu­rin­tä­tien toinen puoli – Maail­man poh­joi­sin bur­les­ki­yh­dis­tys juhlii lauan­tai­na vii­si­vuo­tis­syn­ty­mä­päi­viään omilla eh­doil­laan

29.10.2019 07:30 0
Tilaajille