Energia
Mielipide Alpo Isomäki

Lu­ki­jal­ta: Väärää tietoa Sie­ri­läs­tä

08.05.2020 07:56 0
Miten asiakas hyötyy uudesta sähkönmyyntiyhtiöstä? – Oulun Sähkönmyynti ja sen osakkaat perustivat etelän kumppaneidensa kanssa Oomi Energian

Miten asiakas hyötyy uudesta säh­kön­myyn­tiyh­tiös­tä? – Oulun Säh­kön­myyn­ti ja sen osak­kaat pe­rus­ti­vat etelän kump­pa­nei­den­sa kanssa Oomi Ener­gian

02.04.2020 18:48 0
Enontekiö valmistautuu sähköyhtiön myyntiin, ministeriö edellyttää kunnan menettävän päätösvallan

Enon­te­kiö val­mis­tau­tuu säh­kö­yh­tiön myyn­tiin, mi­nis­te­riö edel­lyt­tää kunnan me­net­tä­vän pää­tös­val­lan

05.03.2020 15:54 0
Energia-alalla investoinnit vahvassa vedossa – muualla teollisuudessa vain vaimeaa kasvua

Ener­gia-alal­la in­ves­toin­nit vah­vas­sa vedossa – muualla teol­li­suu­des­sa vain vaimeaa kasvua

08.01.2020 10:34 0
Maakaasun käyttö on vähentynyt teollisuudessa lähes puolella, mutta sitä ei silti nähdä katoavana energianlähteenä – Baltian putki haastaa nyt Venäjän tuonnin

Maa­kaa­sun käyttö on vä­hen­ty­nyt teol­li­suu­des­sa lähes puo­lel­la, mutta sitä ei silti nähdä ka­toa­va­na ener­gian­läh­tee­nä – Baltian putki haastaa nyt Venäjän tuonnin

07.01.2020 07:00 0
Leuto sää näkyi Suomen energian kulutuksessa – Laskua kuusi prosenttia vähemmän verrattuna edellisvuoteen

Leuto sää näkyi Suomen ener­gian ku­lu­tuk­ses­sa – Laskua kuusi pro­sent­tia vä­hem­män ver­rat­tu­na edel­lis­vuo­teen

23.12.2019 08:59 0
Panostuksia kaukolämpöön – Keminmaassa uusittu kaukolämpölaitos ja uusi kaukolämpölinja käyttöön

Pa­nos­tuk­sia kau­ko­läm­pöön – Ke­min­maas­sa uusittu kau­ko­läm­pö­lai­tos ja uusi kau­ko­läm­pö­lin­ja käyt­töön

04.12.2019 11:02 0
YK:n ympäristöohjelma: Jo ilmoitettu fossiilienergian tuotanto vie yli +2 asteen maailmaan – suurimpana tekijänä hiilivoima

YK:n ym­pä­ris­töoh­jel­ma: Jo il­moi­tet­tu fos­sii­li­ener­gian tuo­tan­to vie yli +2 asteen maail­maan – suu­rim­pa­na te­ki­jä­nä hii­li­voi­ma

20.11.2019 08:29 0
Haaparannan energialaitos kauppa lykkääntyi – Suomen puolella on kiinnostusta jatkaa kaukolämmön myyntiä Haaparannalle

Haa­pa­ran­nan ener­gia­lai­tos kauppa lyk­kään­tyi – Suomen puo­lel­la on kiin­nos­tus­ta jatkaa kau­ko­läm­mön myyntiä Haa­pa­ran­nal­le

13.11.2019 07:30 0
Meri-Lapissa saa Lapin halvinta kaukolämpöä - yhtiöiden hinnoissa ei ole tällä hetkellä yleisesti korotuspaineita

Me­ri-La­pis­sa saa Lapin hal­vin­ta kau­ko­läm­pöä - yh­tiöi­den hin­nois­sa ei ole tällä het­kel­lä ylei­ses­ti ko­ro­tus­pai­nei­ta

02.10.2019 18:30 0
IAEA arvioi: Ydinvoima hiipuu läntisessä Euroopassa vuoteen 2040 mennessä jopa alle puoleen – Aasiassa suunta on täysin toinen

IAEA arvioi: Ydin­voi­ma hiipuu län­ti­ses­sä Eu­roo­pas­sa vuoteen 2040 men­nes­sä jopa alle puoleen – Aa­sias­sa suunta on täysin toinen

18.09.2019 10:05 0