Elokuvat
Viimeisin 12 tuntia
Päivän leffapoiminnat: Kuolema piipahtaa Hollywood-kemuissa nostalgisessa draamassa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Kuolema pii­pah­taa Hol­ly­wood-ke­muis­sa nos­tal­gi­ses­sa draa­mas­sa

07:00 0
Viikko
Päivän leffapoiminnat: Rakkaus ei ole muuttumatonta – John Fowlesin romaaniin perustuva elokuva ei tyrkytä helppoja vastauksia vaikeisiin kysymyksiin

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Rakkaus ei ole muut­tu­ma­ton­ta – John Fow­le­sin ro­maa­niin pe­rus­tu­va elokuva ei tyrkytä help­po­ja vas­tauk­sia vai­kei­siin ky­sy­myk­siin

04.06.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Pohjola koheltaa jälleen – Napapiirin sankareiden jatko-osassa matkataan Ylläkselle, ja unohdetaan vauvakin

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Pohjola ko­hel­taa jälleen – Na­pa­pii­rin san­ka­rei­den jat­ko-osas­sa mat­ka­taan Yl­läk­sel­le, ja unoh­de­taan vau­va­kin

02.06.2020 08:14 0
Päivän leffapoiminnat: Rötöskyttä tarjoaa perehdyttämisjakson toimintajännärissä, joka tuo mieleen suomalaiset uutiset huumesotkuista

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Rö­tös­kyt­tä tarjoaa pe­reh­dyt­tä­mis­jak­son toi­min­ta­jän­nä­ris­sä, joka tuo mieleen suo­ma­lai­set uutiset huu­me­sot­kuis­ta

01.06.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Taiteilijapari tuskailee työssä ja parisuhteessa – irtonainen draama ansaitsi Jussinsa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Tai­tei­li­ja­pa­ri tus­kai­lee työssä ja pa­ri­suh­tees­sa – ir­to­nai­nen draama an­sait­si Jus­sin­sa

31.05.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Taidepiirit pulisevat omiaan ruotsalaisessa satiirissa, jossa taidemuseon museokuraattori ajautuu kriisiin

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Tai­de­pii­rit pu­li­se­vat omiaan ruot­sa­lai­ses­sa sa­tii­ris­sa, jossa tai­de­mu­seon mu­seo­ku­raat­to­ri ajautuu krii­siin

30.05.2020 07:00 0
Kuukausi
Päivän leffapoiminnat: Robert Altmanin Hollywood-satiiri lipuu ja pistää, virtuoosin kosketus tuntuu elokuvamaailmaan sijoittuva elokuvassa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Robert Alt­ma­nin Hol­ly­wood-sa­tii­ri lipuu ja pistää, vir­tuoo­sin kos­ke­tus tuntuu elo­ku­va­maail­maan si­joit­tu­va elo­ku­vas­sa

29.05.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Brittiläisessä mustassa komediassa parturi Barneyn sakset lipsahtavat ja aiheuttavat pomon kuoleman

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Brit­ti­läi­ses­sä mus­tas­sa ko­me­dias­sa parturi Barneyn sakset lip­sah­ta­vat ja ai­heut­ta­vat pomon kuo­le­man

28.05.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Vaatteet tekevät ihmishirviön – natsi-Saksan aikoihin sijoittuvassa tositarinassa sotilaskarkuri löytää ylleen kapteenin univormun

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Vaat­teet tekevät ih­mis­hir­viön – nat­si-Sak­san ai­koi­hin si­joit­tu­vas­sa to­si­ta­ri­nas­sa so­ti­las­kar­ku­ri löytää ylleen kap­tee­nin uni­vor­mun

27.05.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Poliisit ryhtyvät rosvoiksi ja alkavat suunnitella ryöstöä virkistävässä jännärissä

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Po­lii­sit ryh­ty­vät ros­voik­si ja alkavat suun­ni­tel­la ryöstöä vir­kis­tä­väs­sä jän­nä­ris­sä

26.05.2020 07:00 0
Arvostelu: Dangerous Lies elokuva vie katsojan ennalta-arvattaviin maisemiin eikä tarjoa mitään uutta
Mielipide Eveliina Lahtinen

Ar­vos­te­lu: Dan­ge­rous Lies elokuva vie kat­so­jan en­nal­ta-ar­vat­ta­viin mai­se­miin eikä tarjoa mitään uutta

21.05.2020 06:30 0
Elokuvan aihe löytyi tyhjältä kaivosalueelta Kolarissa: Käsikirjoituksen pitkä tie elokuvaksi

Elo­ku­van aihe löytyi tyh­jäl­tä kai­vos­alueel­ta Ko­la­ris­sa: Kä­si­kir­joi­tuk­sen pitkä tie elo­ku­vak­si

20.05.2020 13:53 0
Tilaajille

Va­rie­ty-leh­ti: Ko­ro­na­krii­si saattaa siirtää Os­car-gaa­laa

20.05.2020 07:51 0
"Vapaa seksuaalisuus, kansainvälinen avoimuus ja kestävä kehitys" – Virpi Suutarin rakkauselokuva Alvar ja Aino Aallosta ensi-iltaan syksyllä

"Vapaa sek­suaa­li­suus, kan­sain­vä­li­nen avoi­muus ja kestävä ke­hi­tys" – Virpi Suu­ta­rin rak­kaus­elo­ku­va Alvar ja Aino Aal­los­ta en­si-il­taan syk­syl­lä

15.05.2020 09:46 0
Norman Batesia seuraa kaikkivaltiaan äidin varjo ja Carrieta uskonnollinen fanatismi – Elokuvissa äidin kasvot eivät aina ole aurinkoiset

Norman Batesia seuraa kaik­ki­val­tiaan äidin varjo ja Car­rie­ta us­kon­nol­li­nen fa­na­tis­mi – Elo­ku­vis­sa äidin kasvot eivät aina ole au­rin­koi­set

10.05.2020 20:00 0
Tilaajille
Kolumni: Nostalgiamässäily saisi jo riittää
Kolumni Anni Koikkalainen

Ko­lum­ni: Nos­tal­gia­mäs­säi­ly saisi jo riittää

08.05.2020 06:30 0
Arvostelu: Birds of Prey elokuvassa ei turhaan hienostella kielenkäyttöä ja yhteenotot eivät lakkaa
Mielipide Mette Oikarinen

Ar­vos­te­lu: Birds of Prey elo­ku­vas­sa ei turhaan hie­nos­tel­la kie­len­käyt­töä ja yh­teen­otot eivät lakkaa

08.05.2020 06:00 0
Vanhemmat
Aalto-elokuvan traileri on julkaistu – ohjaajan voimakas lapsuuskokemus Rovaniemen kirjastosta inspiroi elokuvan tekoon

Aal­to-elo­ku­van trai­le­ri on jul­kais­tu – oh­jaa­jan voi­ma­kas lap­suus­ko­ke­mus Ro­va­nie­men kir­jas­tos­ta ins­pi­roi elo­ku­van tekoon

30.04.2020 12:51 0
Tilaajille
Kausikorteille tulee jatkoaikaa – merilappilaisten elokuvateatterien sarjalipuille käyttöä, vaikka määräaika olisi mennyt umpeen

Kau­si­kor­teil­le tulee jat­ko­ai­kaa – me­ri­lap­pi­lais­ten elo­ku­va­teat­te­rien sar­ja­li­puil­le käyt­töä, vaikka mää­rä­ai­ka olisi mennyt umpeen

22.04.2020 10:28 0
Päiväkirja: Poikkeusolojen elokuvavisailu
Kolumni Jussi Leinonen

Päi­vä­kir­ja: Poik­keus­olo­jen elo­ku­va­vi­sai­lu

18.04.2020 07:00 0
Tilaajille