Elokuvat
Kuukausi
Elokuva-arvio: Yksinhuoltajan sankaritarinassa on hetkensä, vaikka käsikirjoitus on kaavamainen

Elo­ku­va-ar­vio: Yk­sin­huol­ta­jan san­ka­ri­ta­ri­nas­sa on het­ken­sä, vaikka kä­si­kir­joi­tus on kaa­va­mai­nen

15.11.2019 08:50
Saamelaiskäräjien puheenjohtajat Suomesta, Norjasta ja Ruotsista matkaavat lapsineen Los Anglesiin katsomaan Frozen 2 -elokuvan ensi-iltaa

Saa­me­lais­kä­rä­jien pu­heen­joh­ta­jat Suo­mes­ta, Nor­jas­ta ja Ruot­sis­ta mat­kaa­vat lap­si­neen Los Ang­le­siin kat­so­maan Frozen 2 -e­lo­ku­van en­si-il­taa

04.11.2019 10:23
Elokuva-arvio: Hauska tappaa vanha tuttu – uusi Terminator pelaa varman päälle

Elo­ku­va-ar­vio: Hauska tappaa vanha tuttu – uusi Ter­mi­na­tor pelaa varman päälle

04.11.2019 09:29
Max Paynen kostoreissusta tuli onnahteleva ja väkinäinen, vaikka mukaan saatiin Mark Wahlberg ja Mila Kunis

Max Paynen kos­to­reis­sus­ta tuli on­nah­te­le­va ja vä­ki­näi­nen, vaikka mukaan saatiin Mark Wahl­berg ja Mila Kunis

04.11.2019 07:01
Luc Bessonin kaunis ja tehokas kaunotar on tällä kertaa Zoe Saldana – elokuvan tehoa vie vanha resepti ja ahdistelusyytökset

Luc Bes­so­nin kaunis ja tehokas kau­no­tar on tällä kertaa Zoe Saldana – elo­ku­van tehoa vie vanha resepti ja ah­dis­te­lu­syy­tök­set

03.11.2019 10:33
Tomi Adeyemi kirjoittaa, jotta myös tummaihoiset voisivat samaistua fantasiakirjojen päähenkilöihin – Esikoisteoksen elokuvaoikeudet myytiin jättisummalla Hollywoodiin

Tomi Adeyemi kir­joit­taa, jotta myös tum­ma­ihoi­set voi­si­vat sa­mais­tua fan­ta­sia­kir­jo­jen pää­hen­ki­löi­hin – Esi­kois­teok­sen elo­ku­va­oi­keu­det myytiin jät­ti­sum­mal­la Hol­ly­woo­diin

26.10.2019 08:00
Kun rakkauskin on radikaalia

Kun rak­kaus­kin on ra­di­kaa­lia

23.10.2019 07:00
Elokuvia katsellaan Inarissa pakkasessa ja tanssin pyörteissä

Elo­ku­via kat­sel­laan Ina­ris­sa pak­ka­ses­sa ja tanssin pyör­teis­sä

22.10.2019 20:21
Ilta on Peter von Baghin – hänen Kreivinsä kertoo naiselta toiselle kiertävästä Pertti Ylermi Lindgrenistä

Ilta on Peter von Baghin – hänen Krei­vin­sä kertoo nai­sel­ta toi­sel­le kier­tä­väs­tä Pertti Ylermi Lind­gre­nis­tä

22.10.2019 07:00
Hirviö paljastuu glamourin takaa – Harvey Weinstein osoitti valtaansa alistamalla

Hirviö pal­jas­tuu gla­mou­rin takaa – Harvey Weins­tein osoitti val­taan­sa alis­ta­mal­la

22.10.2019 07:00
Kemin Taiteiden yö on kulttuuriväen kädenojennus kaupungin asukkaille

Kemin Tai­tei­den yö on kult­tuu­ri­väen kä­den­ojen­nus kau­pun­gin asuk­kail­le

18.10.2019 18:00
Vanhemmat
Saamelaiset perustivat asiantuntijaryhmän opastamaan, miten lähestyä saamelaisuutta elokuvissa

Saa­me­lai­set pe­rus­ti­vat asian­tun­ti­ja­ryh­män opas­ta­maan, miten lä­hes­tyä saa­me­lai­suut­ta elo­ku­vis­sa

17.10.2019 19:05
Jenni Kokanderista kuoriutui maksamakkaran hajuinen Rivo-Riitta: "Nuorempana ajattelin, että minusta tulee suuri vakavien roolien näyttelijä, mutta toisin kävi"

Jenni Ko­kan­de­ris­ta kuo­riu­tui mak­sa­mak­ka­ran ha­jui­nen Ri­vo-Riit­ta: "Nuo­rem­pa­na ajat­te­lin, että minusta tulee suuri va­ka­vien roolien näyt­te­li­jä, mutta toisin kävi"

12.10.2019 11:00
Disney-prinsessatkin tulevat Lappiin – Saamelaiset tekivät historiallisen sopimuksen kulttuuriperinnön hyödyntämisestä Frozen-elokuvassa

Dis­ney-prin­ses­sat­kin tulevat Lappiin – Saa­me­lai­set tekivät his­to­rial­li­sen so­pi­muk­sen kult­tuu­ri­pe­rin­nön hyö­dyn­tä­mi­ses­tä Fro­zen-elo­ku­vas­sa

12.10.2019 07:30
Tilaajille
Elokuva-arvio: Unissasaarnaaja avaa ihmisen pimeän puolen

Elo­ku­va-ar­vio: Unis­sa­saar­naa­ja avaa ihmisen pimeän puolen

07.10.2019 12:18
Kaunis horrossaarnaaja pakeni Essex-autolla, kaivautui putkasta lattian läpi ja keräsi seuraajiensa rahat uskonlahkolleen – Mikä nainen oli Maria Åkerblom?

Kaunis hor­ros­saar­naa­ja pakeni Es­sex-au­tol­la, kai­vau­tui put­kas­ta lattian läpi ja keräsi seu­raa­jien­sa rahat us­kon­lah­kol­leen – Mikä nainen oli Maria Åkerb­lom?

05.10.2019 08:00
Tilaajille
Kolmas Puhdistuksen yö -elokuva mässäilee väkivallalla – luvassa Amerikan hirmuisimmat presidentinvaalit

Kolmas Puh­dis­tuk­sen yö -e­lo­ku­va mäs­säi­lee vä­ki­val­lal­la – luvassa Ame­ri­kan hir­mui­sim­mat pre­si­den­tin­vaa­lit

03.10.2019 08:39
Päiväkirja: Tanssittaja koko päiväksi pikkurahalla

Päi­vä­kir­ja: Tans­sit­ta­ja koko päi­väk­si pik­ku­ra­hal­la

01.10.2019 06:30
Elokuva-arvio: Mutta sellaistahan se on kaikilla - Tottumiskysymys nostaa esiin tärkeitä kertomuksia

Elo­ku­va-ar­vio: Mutta sel­lais­ta­han se on kai­kil­la - Tot­tu­mis­ky­sy­mys nostaa esiin tär­kei­tä ker­to­muk­sia

30.09.2019 12:30
Tästä on romantiikkaristeily kaukana – Hannu-Pekka Björkman hyytää roolissaan

Tästä on ro­man­tiik­ka­ris­tei­ly kaukana – Han­nu-Pek­ka Björk­man hyytää roo­lis­saan

29.09.2019 07:00