Elokuva
Kuukausi
Elokuva-arvostelu: Kirous kulkee uusinta-kierroksellaan

Elo­ku­va-ar­vos­te­lu: Kirous kulkee uu­sin­ta-kier­rok­sel­laan

10.01.2020 09:49
Elokuva-arvostelu: Mielikuvitusystävänä Adolf Hitler

Elo­ku­va-ar­vos­te­lu: Mie­li­ku­vi­tus­ys­tä­vä­nä Adolf Hitler

10.01.2020 09:48
Rovaniemeläisistä huumenuorista kertovan Reindeerspottingin jatko-osadokumenttia on tehty yhdeksän vuotta, ensi-iltapäivä ei vielä tiedossa

Ro­va­nie­me­läi­sis­tä huu­me­nuo­ris­ta ker­to­van Rein­deers­pot­tin­gin jat­ko-osa­do­ku­ment­tia on tehty yh­dek­sän vuotta, en­si-il­ta­päi­vä ei vielä tie­dos­sa

08.01.2020 14:28
Elokuva-arvostelu: Koskaan ei ole liian myöhäistä – Teräsleidit näyttää, että Pamela Tola on löytänyt äänensä ohjaajana

Elo­ku­va-ar­vos­te­lu: Koskaan ei ole liian myö­häis­tä – Te­räs­lei­dit näyt­tää, että Pamela Tola on löy­tä­nyt äänensä oh­jaa­ja­na

02.01.2020 21:32
Alkuperäiskansojen elokuvafestivaali Skábmagovat tarjoaa naisenergiaa ja kielten kirjoa

Al­ku­pe­räis­kan­so­jen elo­ku­va­fes­ti­vaa­li Skáb­ma­go­vat tarjoaa nais­ener­giaa ja kielten kirjoa

02.01.2020 17:30
Revontuli-dokumentti kiertää Lapin valkokankailla –Dokumentti selittää esimerkiksi, miksi auringon hiukkaspommitus voi olla vaaraksi ihmiskunnalle

Re­von­tu­li-do­ku­ment­ti kiertää Lapin val­ko­kan­kail­la –Do­ku­ment­ti se­lit­tää esi­mer­kik­si, miksi au­rin­gon hiuk­kas­pom­mi­tus voi olla vaa­rak­si ih­mis­kun­nal­le

01.01.2020 07:30
Elokuva-arvostelu: Erikoinen ranskalaiskokoonpano vauhdissa jälleen

Elo­ku­va-ar­vos­te­lu: Eri­koi­nen rans­ka­lais­ko­koon­pa­no vauh­dis­sa jälleen

28.12.2019 13:00
Elokuva-arvostelu: Naiset pyrkivät pois kehyksistään

Elo­ku­va-ar­vos­te­lu: Naiset pyr­ki­vät pois ke­hyk­sis­tään

28.12.2019 13:00
Elokuva-arvostelu: Tunteet solmussa Tomas Ledinin tahtiin – Tarina ei uutta tarjoa, mutta musikaalikohtauksissa mennään isosti

Elo­ku­va-ar­vos­te­lu: Tunteet sol­mus­sa Tomas Ledinin tahtiin – Tarina ei uutta tarjoa, mutta mu­si­kaa­li­koh­tauk­sis­sa mennään isosti

28.12.2019 13:00
Elokuva-arvostelu: Aina uusfilmatisointi ei toimi - After the Wedding kärsii tarpeettomasta siirappilisästä

Elo­ku­va-ar­vos­te­lu: Aina uus­fil­ma­ti­soin­ti ei toimi - After the Wedding kärsii tar­peet­to­mas­ta sii­rap­pi­li­säs­tä

28.12.2019 13:00
Katso video: Lapissa kuvattavasta suurproduktiosta ensimmäinen traileri julki – Tunturin tarina on suositun elokuvatrilogian vaativin projekti

Katso video: Lapissa ku­vat­ta­vas­ta suur­pro­duk­tios­ta en­sim­mäi­nen trai­le­ri julki – Tun­tu­rin tarina on suo­si­tun elo­ku­va­tri­lo­gian vaa­ti­vin pro­jek­ti

22.12.2019 14:07
Vanhemmat
Lajin vapaus vei mennessään – Tomi Rajala vaihtoi moottorikelkan snowscootiin ja teki lajin ensimmäisiin kuuluvan elokuvan.

Lajin vapaus vei men­nes­sään – Tomi Rajala vaihtoi moot­to­ri­kel­kan snows­coo­tiin ja teki lajin en­sim­mäi­siin kuu­lu­van elo­ku­van.

11.10.2019 11:43
Arvostelu: Valkoisen heteromiehen kostofantasia vai karu kuvaus mielisairaudesta?
Mielipide Antti Nuorti

Ar­vos­te­lu: Val­koi­sen he­te­ro­mie­hen kos­to­fan­ta­sia vai karu kuvaus mie­li­sai­rau­des­ta?

11.10.2019 06:40
Elämän aurinkoinen puoli hymyilee MIka Kaurismäen elokuvassa Mestari Cheng

Elämän au­rin­koi­nen puoli hy­myi­lee MIka Kau­ris­mäen elo­ku­vas­sa Mestari Cheng

26.09.2019 19:00