Elokuva
Arvostelu: Dangerous Lies elokuva vie katsojan ennalta-arvattaviin maisemiin eikä tarjoa mitään uutta
Mielipide Eveliina Lahtinen

Ar­vos­te­lu: Dan­ge­rous Lies elokuva vie kat­so­jan en­nal­ta-ar­vat­ta­viin mai­se­miin eikä tarjoa mitään uutta

21.05.2020 06:30 0
Kolumni: Nostalgiamässäily saisi jo riittää
Kolumni Anni Koikkalainen

Ko­lum­ni: Nos­tal­gia­mäs­säi­ly saisi jo riittää

08.05.2020 06:30 0
Arvostelu: Birds of Prey elokuvassa ei turhaan hienostella kielenkäyttöä ja yhteenotot eivät lakkaa
Mielipide Mette Oikarinen

Ar­vos­te­lu: Birds of Prey elo­ku­vas­sa ei turhaan hie­nos­tel­la kie­len­käyt­töä ja yh­teen­otot eivät lakkaa

08.05.2020 06:00 0
Korona lopetti myös taistelun Narvikista, elokuva Norjan suurimmasta sotaoperaatiosta  pantu jäihin

Korona lopetti myös tais­te­lun Nar­vi­kis­ta, elokuva Norjan suu­rim­mas­ta so­ta­ope­raa­tios­ta pantu jäihin

31.03.2020 11:30 0
Miia Tervo työstää uuden elokuvan käsikirjoitusta ja jännittää Jussi-gaalaa "Kaipaan Lappia ja oikeaa talvea"

Miia Tervo työstää uuden elo­ku­van kä­si­kir­joi­tus­ta ja jän­nit­tää Jus­si-gaa­laa "Kai­paan Lappia ja oikeaa talvea"

09.03.2020 14:30 0
Kasvukipuja ja särkyneitä sydämiä – Elämäni seinäruusuna on kasvutarina vailla vertaa
Mielipide Anni Koikkalainen

Kas­vu­ki­pu­ja ja sär­ky­nei­tä sydämiä – Elämäni sei­nä­ruu­su­na on kas­vu­ta­ri­na vailla vertaa

28.02.2020 06:00 0
Nuoret maorit ja saamelaiset tuottavat Skábmagoville uutta nähtävää lyhyesti – katso video lyhytelokuvan kulissien takaa

Nuoret maorit ja saa­me­lai­set tuot­ta­vat Skáb­ma­go­vil­le uutta näh­tä­vää ly­hyes­ti – katso video ly­hyt­elo­ku­van ku­lis­sien takaa

23.01.2020 17:56 0
Elokuva-arvostelu: Kirous kulkee uusinta-kierroksellaan

Elo­ku­va-ar­vos­te­lu: Kirous kulkee uu­sin­ta-kier­rok­sel­laan

10.01.2020 09:49 0
Elokuva-arvostelu: Mielikuvitusystävänä Adolf Hitler

Elo­ku­va-ar­vos­te­lu: Mie­li­ku­vi­tus­ys­tä­vä­nä Adolf Hitler

10.01.2020 09:48 0
Rovaniemeläisistä huumenuorista kertovan Reindeerspottingin jatko-osadokumenttia on tehty yhdeksän vuotta, ensi-iltapäivä ei vielä tiedossa

Ro­va­nie­me­läi­sis­tä huu­me­nuo­ris­ta ker­to­van Rein­deers­pot­tin­gin jat­ko-osa­do­ku­ment­tia on tehty yh­dek­sän vuotta, en­si-il­ta­päi­vä ei vielä tie­dos­sa

08.01.2020 14:28 0
Elokuva-arvostelu: Koskaan ei ole liian myöhäistä – Teräsleidit näyttää, että Pamela Tola on löytänyt äänensä ohjaajana

Elo­ku­va-ar­vos­te­lu: Koskaan ei ole liian myö­häis­tä – Te­räs­lei­dit näyt­tää, että Pamela Tola on löy­tä­nyt äänensä oh­jaa­ja­na

02.01.2020 21:32 0
Alkuperäiskansojen elokuvafestivaali Skábmagovat tarjoaa naisenergiaa ja kielten kirjoa

Al­ku­pe­räis­kan­so­jen elo­ku­va­fes­ti­vaa­li Skáb­ma­go­vat tarjoaa nais­ener­giaa ja kielten kirjoa

02.01.2020 17:30 0
Revontuli-dokumentti kiertää Lapin valkokankailla –Dokumentti selittää esimerkiksi, miksi auringon hiukkaspommitus voi olla vaaraksi ihmiskunnalle

Re­von­tu­li-do­ku­ment­ti kiertää Lapin val­ko­kan­kail­la –Do­ku­ment­ti se­lit­tää esi­mer­kik­si, miksi au­rin­gon hiuk­kas­pom­mi­tus voi olla vaa­rak­si ih­mis­kun­nal­le

01.01.2020 07:30 0
Elokuva-arvostelu: Erikoinen ranskalaiskokoonpano vauhdissa jälleen

Elo­ku­va-ar­vos­te­lu: Eri­koi­nen rans­ka­lais­ko­koon­pa­no vauh­dis­sa jälleen

28.12.2019 13:00 0
Elokuva-arvostelu: Naiset pyrkivät pois kehyksistään

Elo­ku­va-ar­vos­te­lu: Naiset pyr­ki­vät pois ke­hyk­sis­tään

28.12.2019 13:00 0
Elokuva-arvostelu: Tunteet solmussa Tomas Ledinin tahtiin – Tarina ei uutta tarjoa, mutta musikaalikohtauksissa mennään isosti

Elo­ku­va-ar­vos­te­lu: Tunteet sol­mus­sa Tomas Ledinin tahtiin – Tarina ei uutta tarjoa, mutta mu­si­kaa­li­koh­tauk­sis­sa mennään isosti

28.12.2019 13:00 0
Elokuva-arvostelu: Aina uusfilmatisointi ei toimi - After the Wedding kärsii tarpeettomasta siirappilisästä

Elo­ku­va-ar­vos­te­lu: Aina uus­fil­ma­ti­soin­ti ei toimi - After the Wedding kärsii tar­peet­to­mas­ta sii­rap­pi­li­säs­tä

28.12.2019 13:00 0
Katso video: Lapissa kuvattavasta suurproduktiosta ensimmäinen traileri julki – Tunturin tarina on suositun elokuvatrilogian vaativin projekti

Katso video: Lapissa ku­vat­ta­vas­ta suur­pro­duk­tios­ta en­sim­mäi­nen trai­le­ri julki – Tun­tu­rin tarina on suo­si­tun elo­ku­va­tri­lo­gian vaa­ti­vin pro­jek­ti

22.12.2019 14:07 0
Lajin vapaus vei mennessään – Tomi Rajala vaihtoi moottorikelkan snowscootiin ja teki lajin ensimmäisiin kuuluvan elokuvan.

Lajin vapaus vei men­nes­sään – Tomi Rajala vaihtoi moot­to­ri­kel­kan snows­coo­tiin ja teki lajin en­sim­mäi­siin kuu­lu­van elo­ku­van.

11.10.2019 11:43 0
Arvostelu: Valkoisen heteromiehen kostofantasia vai karu kuvaus mielisairaudesta?
Mielipide Antti Nuorti

Ar­vos­te­lu: Val­koi­sen he­te­ro­mie­hen kos­to­fan­ta­sia vai karu kuvaus mie­li­sai­rau­des­ta?

11.10.2019 06:40 0