Elokuva-arviot
Kuukausi
Päivän leffapoiminnat: Miekoissa kolahtelee vapaus – Klaus Härö on draamassaan pienen ihmisen asialla

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Mie­kois­sa ko­lah­te­lee vapaus – Klaus Härö on draa­mas­saan pienen ihmisen asialla

29.06.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Varastohallissa lentävät luodit ja herjat – tunteet kuohahtavat asekaupoissa brittiläisessä toimintajännärissä

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Va­ras­to­hal­lis­sa len­tä­vät luodit ja herjat – tunteet kuo­hah­ta­vat ase­kau­pois­sa brit­ti­läi­ses­sä toi­min­ta­jän­nä­ris­sä

28.06.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Kytät palaavat koulunpenkille nolojen tilanteiden toimintakomediassa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Kytät pa­laa­vat kou­lun­pen­kil­le nolojen ti­lan­tei­den toi­min­ta­ko­me­dias­sa

22.06.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Teatteri pitää vangit hengissä Suomen sisällissodan aikaan sijoittuvassa draamakomediassa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Teat­te­ri pitää vangit hen­gis­sä Suomen si­säl­lis­so­dan aikaan si­joit­tu­vas­sa draa­ma­ko­me­dias­sa

21.06.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Ystävien viimeinen kohtaaminen – mietteliäässä draamassa herkistytään perimmäisten asioiden äärelle

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Ys­tä­vien vii­mei­nen koh­taa­mi­nen – miet­te­liääs­sä draa­mas­sa her­kis­ty­tään pe­rim­mäis­ten asioi­den äärelle

17.06.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Aika on muuttanut Oscar-voittajaa, Forrest Gumpissa on traagisempiakin sävyjä

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Aika on muut­ta­nut Os­car-voit­ta­jaa, Forrest Gum­pis­sa on traa­gi­sem­pia­kin sävyjä

16.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Perhe on paras avaruudessakin – Marvelin raikuliryhmän toisessa seikkailussa kukkii vinksahtanut huumori

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Perhe on paras ava­ruu­des­sa­kin – Mar­ve­lin rai­ku­li­ryh­män toi­ses­sa seik­kai­lus­sa kukkii vink­sah­ta­nut huumori

09.06.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Tutusti taiteesta ja intohimosta – Paavo Westerbergin elokuva nostaa esiin taidemaailman seksuaalisen vallankäytön

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Tutusti tai­tees­ta ja in­to­hi­mos­ta – Paavo Wes­ter­ber­gin elokuva nostaa esiin tai­de­maail­man sek­suaa­li­sen val­lan­käy­tön

07.06.2020 07:00 0
Vanhemmat
Päivän leffapoiminnat: Keulakuva vastusti Normandian maihinnousua – historiallisessa draamassa riittää äänekkäitä sanaharkkoja

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Keu­la­ku­va vas­tus­ti Nor­man­dian mai­hin­nou­sua – his­to­rial­li­ses­sa draa­mas­sa riittää ää­nek­käi­tä sa­na­hark­ko­ja

06.06.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Kuolema piipahtaa Hollywood-kemuissa nostalgisessa draamassa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Kuolema pii­pah­taa Hol­ly­wood-ke­muis­sa nos­tal­gi­ses­sa draa­mas­sa

05.06.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Rakkaus ei ole muuttumatonta – John Fowlesin romaaniin perustuva elokuva ei tyrkytä helppoja vastauksia vaikeisiin kysymyksiin

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Rakkaus ei ole muut­tu­ma­ton­ta – John Fow­le­sin ro­maa­niin pe­rus­tu­va elokuva ei tyrkytä help­po­ja vas­tauk­sia vai­kei­siin ky­sy­myk­siin

04.06.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Porvarillisessa rakennuttajaperheessä kipuillaan – Haneke ei pahoinvoinnista tingi

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Por­va­ril­li­ses­sa ra­ken­nut­ta­ja­per­hees­sä ki­puil­laan – Haneke ei pa­hoin­voin­nis­ta tingi

03.06.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Pohjola koheltaa jälleen – Napapiirin sankareiden jatko-osassa matkataan Ylläkselle, ja unohdetaan vauvakin

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Pohjola ko­hel­taa jälleen – Na­pa­pii­rin san­ka­rei­den jat­ko-osas­sa mat­ka­taan Yl­läk­sel­le, ja unoh­de­taan vau­va­kin

02.06.2020 08:14 0
Päivän leffapoiminnat: Taidepiirit pulisevat omiaan ruotsalaisessa satiirissa, jossa taidemuseon museokuraattori ajautuu kriisiin

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Tai­de­pii­rit pu­li­se­vat omiaan ruot­sa­lai­ses­sa sa­tii­ris­sa, jossa tai­de­mu­seon mu­seo­ku­raat­to­ri ajautuu krii­siin

30.05.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Robert Altmanin Hollywood-satiiri lipuu ja pistää, virtuoosin kosketus tuntuu elokuvamaailmaan sijoittuva elokuvassa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Robert Alt­ma­nin Hol­ly­wood-sa­tii­ri lipuu ja pistää, vir­tuoo­sin kos­ke­tus tuntuu elo­ku­va­maail­maan si­joit­tu­va elo­ku­vas­sa

29.05.2020 07:00 0
Dokumentti: Koskettava pakolaistarina rakkaudesta välitilassa – iranilainen opettajapariskunta joutuu maksamaan kovan hinnan yhteiselostaan

Do­ku­ment­ti: Kos­ket­ta­va pa­ko­lais­ta­ri­na rak­kau­des­ta vä­li­ti­las­sa – ira­ni­lai­nen opet­ta­ja­pa­ris­kun­ta joutuu mak­sa­maan kovan hinnan yh­teis­elos­taan

28.05.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Brittiläisessä mustassa komediassa parturi Barneyn sakset lipsahtavat ja aiheuttavat pomon kuoleman

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Brit­ti­läi­ses­sä mus­tas­sa ko­me­dias­sa parturi Barneyn sakset lip­sah­ta­vat ja ai­heut­ta­vat pomon kuo­le­man

28.05.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Vaatteet tekevät ihmishirviön – natsi-Saksan aikoihin sijoittuvassa tositarinassa sotilaskarkuri löytää ylleen kapteenin univormun

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Vaat­teet tekevät ih­mis­hir­viön – nat­si-Sak­san ai­koi­hin si­joit­tu­vas­sa to­si­ta­ri­nas­sa so­ti­las­kar­ku­ri löytää ylleen kap­tee­nin uni­vor­mun

27.05.2020 07:00 0
Dokumentti: Arkistorainat elävöittävät säveltäjän elämäkertaa – George Gershwin oli uuden amerikkalaisen soinnin luoja

Do­ku­ment­ti: Ar­kis­to­rai­nat elä­vöit­tä­vät sä­vel­tä­jän elä­mä­ker­taa – George Gersh­win oli uuden ame­rik­ka­lai­sen soinnin luoja

26.05.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Poliisit ryhtyvät rosvoiksi ja alkavat suunnitella ryöstöä virkistävässä jännärissä

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Po­lii­sit ryh­ty­vät ros­voik­si ja alkavat suun­ni­tel­la ryöstöä vir­kis­tä­väs­sä jän­nä­ris­sä

26.05.2020 07:00 0