Eläkeläiset
Pääkirjoitus: Mistä löytyvät työntekijät kuntaan, jolta puuttuu vetovoima?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Mistä löy­ty­vät työn­te­ki­jät kun­taan, jolta puuttuu ve­to­voi­ma?

20.02.2020 06:00 0
Joka kolmas lähihoitaja ja peruskoulun opettaja jää eläkkeelle kymmenen vuoden sisään – Kunta-alan eläköitysmistahti on Lapissa koko maan rajuin

Joka kolmas lä­hi­hoi­ta­ja ja pe­rus­kou­lun opet­ta­ja jää eläk­keel­le kym­me­nen vuoden sisään – Kun­ta-alan elä­köi­tys­mis­tah­ti on Lapissa koko maan rajuin

19.02.2020 06:00 0
Tilaajille
Mielipide Lauri Akola

Lu­ki­jal­ta: Huol­to­suh­de on louk­kaa­va termi

17.02.2020 09:47 0
Kolumni: Työelämä on maanpäällinen inferno
Kolumni Anna Häkkinen

Ko­lum­ni: Työ­elä­mä on maan­pääl­li­nen inferno

17.02.2020 06:15 0
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Viek­kau­del­la ja vää­ryy­del­lä

11.01.2020 11:47 0
Eläkeläiset Aila Lankinen ja Voitto Alajoki tanssimassa.

Elä­ke­läi­set Aila Lan­ki­nen ja Voitto Alajoki tans­si­mas­sa.

29.11.2019 12:38 0
Mauno A. Virtanen Eläkeliiton Lapin piirin johtoon – Piiri hoputtaa kuntia tekemään ikäihmisille väliportaan asuntoja

Mauno A. Vir­ta­nen Elä­ke­lii­ton Lapin piirin johtoon – Piiri ho­put­taa kuntia te­ke­mään ikä­ih­mi­sil­le vä­li­por­taan asun­to­ja

29.11.2019 11:48 0
Oletko siirtymässä eläkkeelle – tee itsellesi tämä neljän kohdan rottakoe, niin muutos sujuu joustavasti

Oletko siir­ty­mäs­sä eläk­keel­le – tee it­sel­le­si tämä neljän kohdan rot­ta­koe, niin muutos sujuu jous­ta­vas­ti

23.11.2019 06:00 0
Tilaajille
Rinne ihmettelee työmarkkinajärjestöjen nuivaa suhtautumista pienten eläkkeiden korottamiseen

Rinne ih­met­te­lee työ­mark­ki­na­jär­jes­tö­jen nuivaa suh­tau­tu­mis­ta pienten eläk­kei­den ko­rot­ta­mi­seen

16.11.2019 14:47 0
Lukijalta: Eläkeläisen ilmastoahdistus
Mielipide Risto Kauppinen

Lu­ki­jal­ta: Elä­ke­läi­sen il­mas­to­ah­dis­tus

13.11.2019 06:00 0
"Täällähän tulee sairaaksi, mieluummin menen lääkäriin" – Sähköiset terveyspalvelut yleistyvät, mutta niissä piilee syrjäytymisen vaara

"Tääl­lä­hän tulee sai­raak­si, mie­luum­min menen lää­kä­riin" – Säh­köi­set ter­veys­pal­ve­lut yleis­ty­vät, mutta niissä piilee syr­jäy­ty­mi­sen vaara

12.10.2019 07:00 0