ekologisuus
Muovinen mehupilli on melkoinen luonnon kuormittaja – oikeasta materiaalista tehty kestopilli voi olla hyvin hoidettuna ikuinen

Muo­vi­nen me­hu­pil­li on mel­koi­nen luonnon kuor­mit­ta­ja – oi­keas­ta ma­te­riaa­lis­ta tehty kes­to­pil­li voi olla hyvin hoi­det­tu­na ikuinen

29.02.2020 07:00