Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi nuoret eh­dok­kaat edes kam­pan­joi­vat? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Eduskuntavaalit
Kuukausi
Lapissa kansanedustaja on todennäköisesti keski-ikäinen  – näillä tavoin nuoret ehdokkaat uudistaisivat päätöksentekoa

Lapissa kan­san­edus­ta­ja on to­den­nä­köi­ses­ti kes­ki-ikäi­nen – näillä tavoin nuoret eh­dok­kaat uu­dis­tai­si­vat pää­tök­sen­te­koa

17.03.2023 06:00
Tilaajille
Matkalla vaikuttajaksi – Viivi Järvelän kiinnostus politiikkaa ja yhteiskunnallista vaikuttamista kohtaan syttyi jo nuorena
Mainos Kemin Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry

Mat­kal­la vai­kut­ta­jak­si – Viivi Jär­ve­län kiin­nos­tus po­li­tiik­kaa ja yh­teis­kun­nal­lis­ta vai­kut­ta­mis­ta kohtaan syttyi jo nuorena

15.03.2023 06:00
Vaaleista vaaleihin: Yöjunasta alkoi matka, joka päättyi joukkohautaan

Vaa­leis­ta vaa­lei­hin: Yö­ju­nas­ta alkoi matka, joka päättyi jouk­ko­hau­taan

13.03.2023 11:00 3
Tilaajille
Heikki Autto: Peruskoulu pitää palauttaa rauhalliseksi oppimisen paikaksi
Mainos Kansanedustaja Heikki Autto

Heikki Autto: Pe­rus­kou­lu pitää pa­laut­taa rau­hal­li­sek­si op­pi­mi­sen pai­kak­si

12.03.2023 06:00
Ruma vaihe voi alkaa nyt vaalitaistossa – Kansainvälisen yrityksen vaikuttajaviestinnän johtaja: "Ihmisille voi tulla yllätyksenä, että Sanna Marinin nimeä ei löydy äänestyskopista"

Ruma vaihe voi alkaa nyt vaa­li­tais­tos­sa – Kan­sain­vä­li­sen yri­tyk­sen vai­kut­ta­ja­vies­tin­nän joh­ta­ja: "Ih­mi­sil­le voi tulla yl­lä­tyk­se­nä, että Sanna Marinin nimeä ei löydy ää­nes­tys­ko­pis­ta"

03.03.2023 16:17 2
Tilaajille
Toimittajalta: Lapin korkea äänikynnys syö äänestysintoa eduskuntavaaleissa – vaalipiireille pitäisi tehdä jotakin
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Lapin korkea ää­ni­kyn­nys syö ää­nes­tys­in­toa edus­kun­ta­vaa­leis­sa – vaa­li­pii­reil­le pitäisi tehdä jotakin

01.03.2023 15:38 2
Vanhemmat
Toimittajalta: Vaalikevät etenee – ja väki vähenee
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Vaa­li­ke­vät etenee – ja väki vähenee

16.02.2023 12:51
HS-gallup: Ensi kertaa äänestävien suosikkipuolue on perussuomalaiset

HS-gal­lup: Ensi kertaa ää­nes­tä­vien suo­sik­ki­puo­lue on pe­rus­suo­ma­lai­set

15.02.2023 08:15 1
Näkökulma: Puoluejohtajien maratonilla vauhti kiihtyy – Kävimme läpi jokaisen plussat ja miinukset kilvassa, jossa asiaosaajat ottavat mittaa tunteiden tulkeista

Nä­kö­kul­ma: Puo­lue­joh­ta­jien ma­ra­to­nil­la vauhti kiihtyy – Kävimme läpi jo­kai­sen plussat ja mii­nuk­set kil­vas­sa, jossa asia­osaa­jat ottavat mittaa tun­tei­den tul­keis­ta

15.01.2023 06:30 7
Tilaajille
Äänestäjän kuluttajansuoja paranee
Kolumni

Ää­nes­tä­jän ku­lut­ta­jan­suo­ja paranee

14.01.2023 05:00 8
Tilaajille
Marin höykytti Orpoa politiikan toimittajien järjestämässä vaalitentissä – Sanoi itse perussuomalaisia rasistiseksi puolueeksi

Marin höy­kyt­ti Orpoa po­li­tii­kan toi­mit­ta­jien jär­jes­tä­mäs­sä vaa­li­ten­tis­sä – Sanoi itse pe­rus­suo­ma­lai­sia ra­sis­ti­sek­si puo­lueek­si

13.01.2023 13:45 20
Tilaajille
Julkkisehdokkaiden hankinnasta on tullut puolueiden kilpavarustelua – Päämääränä ei välttämättä edes ole läpi meno, vaan äänten maksimointi puolueelle

Julk­kis­eh­dok­kai­den han­kin­nas­ta on tullut puo­luei­den kil­pa­va­rus­te­lua – Pää­mää­rä­nä ei vält­tä­mät­tä edes ole läpi meno, vaan äänten mak­si­moin­ti puo­lueel­le

11.12.2022 10:52 2
Tilaajille
Lappi menettää taas yhden kansanedustajan – Oulun ja Lapin vaalipiirien yhdistämistä on harkittava jälleen vakavasti Tarastin esityksen pohjalta
Pääkirjoitus

Lappi me­net­tää taas yhden kan­san­edus­ta­jan – Oulun ja Lapin vaa­li­pii­rien yh­dis­tä­mis­tä on har­kit­ta­va jälleen va­ka­vas­ti Ta­ras­tin esi­tyk­sen poh­jal­ta

02.11.2022 20:00 16
Tilaajille
"Surkea tulos, musta tors­tai" – tuore kan­na­tus­mittaus veti Lapin kes­kus­ta­lais­ten ilmeet va­ka­vik­si

"Surkea tulos, musta tors­tai" – tuore kan­na­tus­mit­taus veti Lapin kes­kus­ta­lais­ten ilmeet va­ka­vik­si

07.10.2022 19:30 35
Tilaajille
Lähes kaikki kansanedustajat kertoneet jatkoaikeistaan – eniten luopujia on tiedossa keskustalla, mikä voi tutkijan mukaan näkyä vaalituloksessa: "Kokenut henkilö helpottaa äänestysvalintaa"

Lähes kaikki kan­san­edus­ta­jat ker­to­neet jat­ko­ai­keis­taan – eniten luo­pu­jia on tie­dos­sa kes­kus­tal­la, mikä voi tut­ki­jan mukaan näkyä vaa­li­tu­lok­ses­sa: "Ko­ke­nut henkilö hel­pot­taa ää­nes­tys­va­lin­taa"

18.09.2022 12:00 5
Tilaajille
Maakuntajohtaja Mika Riipi asettuu keskustan ehdokkaaksi kevään eduskuntavaaleihin

Maa­kun­ta­joh­ta­ja Mika Riipi asettuu kes­kus­tan eh­dok­kaak­si kevään edus­kun­ta­vaa­lei­hin

01.09.2022 11:32 4
Tilaajille
Liberaali kaupunkilaisuusko pelastaa kepun?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Li­be­raa­li kau­pun­ki­lai­suus­ko pe­las­taa kepun?

30.08.2022 09:30 6
Tilaajille
Mikko Kärnä ei asetu ehdolle seuraaviin eduskuntavaaleihin – syynä Paavo Väyrynen

Mikko Kärnä ei asetu ehdolle seu­raa­viin edus­kun­ta­vaa­lei­hin – syynä Paavo Väy­ry­nen

22.08.2022 21:57 34
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapin se­naat­to­rit vaih­tu­vat

21.06.2022 05:00 1
Tilaajille
Keskustan esittämät erityistalousalueet on selvittämisen arvoinen avaus, otetaan Norjasta mallia
Pääkirjoitus

Kes­kus­tan esit­tä­mät eri­tyis­ta­lous­alueet on sel­vit­tä­mi­sen ar­voi­nen avaus, otetaan Nor­jas­ta mallia

12.06.2022 13:00 12
Tilaajille