Eduskuntavaalit
Eduskuntavaalien ennakkoäänestyksen tapahtumat Oulussa eivät johda syytteeseen

Edus­kun­ta­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tyk­sen ta­pah­tu­mat Oulussa eivät johda syyt­tee­seen

23.12.2019 14:45 0
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Hal­li­tus toimii kansan enem­mis­tön vel­ka-asen­tei­ta vas­taan, mutta pe­rus­tel­luis­ta syistä

08.10.2019 08:52 0
Tilaajille

Mikko Kärnän edus­kun­ta­vaa­li­kam­pan­ja maksoi eniten – Heikki Autto ja Johanna Oja­la-Nie­me­lä eivät ole vielä il­moit­ta­neet ku­lu­jaan

11.06.2019 17:14 0
Tilaajille

Näin kuluvat uuden edus­kun­nan en­sim­mäi­set päivät – edus­kun­ta­työ­hön luvassa pehmeä lasku, pro­fes­so­ri povaa hal­li­tus­neu­vot­te­luis­ta vai­kei­ta

23.04.2019 06:00 0
Miksi vielä europarlamenttiin, eduskuntaan valittu Hanna Sarkkinen?

Miksi vielä eu­ro­par­la­ment­tiin, edus­kun­taan valittu Hanna Sark­ki­nen?

22.04.2019 14:28 0
Tilaajille
Halla-aho aloittaa kansanedustajana vasta heinäkuussa, jatkaa meppinä kautensa loppuun saakka

Hal­la-aho aloit­taa kan­san­edus­ta­ja­na vasta hei­nä­kuus­sa, jatkaa meppinä kau­ten­sa loppuun saakka

22.04.2019 12:20 0

"Pu­toa­mi­nen oli shokki" – Ee­va-Ma­ria Maijala uskoo, että osa van­hois­ta kan­nat­ta­jis­ta siirtyi Riikka Karp­pi­sen taakse

16.04.2019 20:06 0
Tarkastuslaskenta toi Heikki Auttolle 20 lisä-ääntä – Vaalilautakunta hyväksyi Lapista liki 50 uutta ääntä

Tar­kas­tus­las­ken­ta toi Heikki Aut­tol­le 20 li­sä-ään­tä – Vaa­li­lau­ta­kun­ta hy­väk­syi Lapista liki 50 uutta ääntä

15.04.2019 18:57 0
Tilaajille

Vaa­li­ko­ne pal­jas­taa: Ahmoja ei haluta rau­hoit­taa eikä ILO:a ra­ti­foi­da, hä­vit­tä­jät jakavat Lapin kan­san­edus­ta­jien mie­li­pi­teet

15.04.2019 16:12 0
Tilaajille
Tarkastuslaskenta valmistui: Lapin viimeinen läpimenijä on Markus Lohi

Tar­kas­tus­las­ken­ta val­mis­tui: Lapin vii­mei­nen lä­pi­me­ni­jä on Markus Lohi

15.04.2019 15:17 0
Tilaajille
"Mieluummin yhdeksän kuin yhden äänen ero" – Karppinen teki historiaa: eniten ääniä koskaan ilman edustajapaikkaa

"Mie­luum­min yh­dek­sän kuin yhden äänen ero" – Karp­pi­nen teki his­to­riaa: eniten ääniä koskaan ilman edus­ta­ja­paik­kaa

15.04.2019 13:47 0
Tilaajille

Siniset ko­koon­tu­vat poh­ti­maan as­kel­merk­ke­jään

15.04.2019 12:56 0

Väy­ry­sen uuden puo­lueen eu­ro­vaa­lei­hin lähtö vaa­ka­lau­dal­la: "Jäi­sim­me taas täysin tv-jul­ki­suu­den ul­ko­puo­lel­le"

15.04.2019 12:00 0

Su­si­jen­gis­sä­kin esiin­ty­nyt Ville Kau­nis­to lo­pet­taa ko­ri­pal­lo­uran­sa tyy­lil­lä – Aloit­taa työt kan­san­edus­ta­ja­na

15.04.2019 11:58 0

Tar­kas­tus­las­ken­ta on muut­ta­nut tu­lok­sia kak­sis­sa edel­li­sis­sä edus­kun­ta­vaa­leis­sa

15.04.2019 11:45 0
Tilaajille

Ana­lyy­si: Luvassa on kit­ke­rän kalkin juontia - kes­kus­tal­la alkaa armoton jäl­ki­pyy­kin pesu

15.04.2019 11:30 0
Lapissa toista kertaa peräkkäin maan suurin äänimäärä, joka ei riittänyt edustajapaikkaan  – Vastaa kyselyyn: Pitäisikö Lapin ja Oulun vaalipiirit yhdistää?

Lapissa toista kertaa pe­räk­käin maan suurin ää­ni­mää­rä, joka ei riit­tä­nyt edus­ta­ja­paik­kaan – Vastaa ky­se­lyyn: Pi­täi­si­kö Lapin ja Oulun vaa­li­pii­rit yh­dis­tää?

15.04.2019 11:29 0
Tilaajille

Kan­san­edus­ta­jal­ta yri­tet­tiin periä mil­joo­na­las­kua – Poliisi pro­ses­si­hui­jauk­sis­ta: "Y­leen­sä kyse on kymp­pi­ton­neis­ta"

15.04.2019 11:19 0

Ana­lyy­si: Tuhti pi­to­pöy­tä jo katettu seu­raa­val­le hal­li­tuk­sel­le ja edus­kun­nal­le – kesken jää­nei­tä ja uusia hank­kei­ta on ruuh­kak­si asti

15.04.2019 11:17 0
Tilaajille
Tällaista oli vaalivalvojaisissa Lapissa – Katso kuvagalleria

Täl­lais­ta oli vaa­li­val­vo­jai­sis­sa Lapissa – Katso ku­va­gal­le­ria

15.04.2019 11:03 0