Eduskunta
Viimeisin 12 tuntia
Halla-aho eduskunnan korona-keskustelussa: "Jos ruokaa on viikon kotivara, ei tarvitse heti syöksyä Alepaan"

Hal­la-aho edus­kun­nan ko­ro­na-kes­kus­te­lus­sa: "Jos ruokaa on viikon ko­ti­va­ra, ei tar­vit­se heti syöksyä Ale­paan"

27.02.2020 19:10
Viimeisin 24 tuntia
Näin koronatilanne etenee: Suomessa kymmeniä epäilyjä, Virossa todettu ensimmäinen tapaus ja Kiinassa vähiten viruskuolemia kuukauteen

Näin ko­ro­na­ti­lan­ne etenee: Suo­mes­sa kym­me­niä epäi­ly­jä, Virossa todettu en­sim­mäi­nen tapaus ja Kii­nas­sa vähiten vi­rus­kuo­le­mia kuu­kau­teen

27.02.2020 10:01
Kuukausi
Kokoomus vaatii tiukennuksia terrorismilakeihin – syyttää keskustaa kahden lakimuutoksen pysäyttämisen hyväksymisestä

Ko­koo­mus vaatii tiu­ken­nuk­sia ter­ro­ris­mi­la­kei­hin – syyttää kes­kus­taa kahden la­ki­muu­tok­sen py­säyt­tä­mi­sen hy­väk­sy­mi­ses­tä

25.02.2020 15:31
Rikosoikeuden professori: Seksuaalisen ahdistelun tunnusmerkistö ei täyty -Kärnä kommentoi itse: En ole syyllistynyt minkään tyyppisiin rikoksiin enkä ole häirinnyt ketään

Ri­kos­oi­keu­den pro­fes­so­ri: Sek­suaa­li­sen ah­dis­te­lun tun­nus­mer­kis­tö ei täyty -Kärnä kom­men­toi itse: En ole syyl­lis­ty­nyt minkään tyyp­pi­siin ri­kok­siin enkä ole häi­rin­nyt ketään

21.02.2020 11:22
Vieraslajeista puhunut kansanedustaja Mäenpää: "En ole loukannut mitään kansanryhmää"

Vie­ras­la­jeis­ta puhunut kan­san­edus­ta­ja Mäen­pää: "En ole lou­kan­nut mitään kan­san­ryh­mää"

20.02.2020 13:11
Seiska: Mikko Kärnä lähetti kahden vuoden ajan häiritseviä viestejä baarissa tapaamalleen naiselle, kansanedustaja ei kommentoi yksityiselämäänsä koskevia väitteitä "Olen tehnyt virheitä"

Seiska: Mikko Kärnä lähetti kahden vuoden ajan häi­rit­se­viä vies­te­jä baa­ris­sa ta­paa­mal­leen nai­sel­le, kan­san­edus­ta­ja ei kom­men­toi yk­si­tyis­elä­mään­sä kos­ke­via väit­tei­tä "Olen tehnyt vir­hei­tä"

20.02.2020 11:27
Pääministeri Marin: Suomeen perustetaan riippumaton naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävä

Pää­mi­nis­te­ri Marin: Suomeen pe­rus­te­taan riip­pu­ma­ton naisiin koh­dis­tu­van vä­ki­val­lan ra­por­toi­jan tehtävä

11.02.2020 15:31
Pääkirjoitus: Rasismi ei sovi eduskuntaan, eikä minnekään muuallekaan
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Rasismi ei sovi edus­kun­taan, eikä min­ne­kään muual­le­kaan

09.02.2020 06:54
Eduskunta jatkoi salamavauhtia kansanedustaja Mäenpään syyteluvan käsittelyä – Valiokunnan esityslista meni eilen illalla uusiksi

Edus­kun­ta jatkoi sa­la­ma­vauh­tia kan­san­edus­ta­ja Mäen­pään syy­te­lu­van kä­sit­te­lyä – Va­lio­kun­nan esi­tys­lis­ta meni eilen illalla uusiksi

07.02.2020 14:06
Ylen gallup: Keskustan kannatus lähestyy jo ennätystä – perussuomalaiset yhä ainoa yli 20 prosentin puolue

Ylen gallup: Kes­kus­tan kan­na­tus lä­hes­tyy jo en­nä­tys­tä – pe­rus­suo­ma­lai­set yhä ainoa yli 20 pro­sen­tin puolue

06.02.2020 07:51
Puhemies Vanhanen varoitti politisoimasta juridiikkaa –Kompromissit politiikassa vaativat kykyä tunnistaa toisille herkät asiat

Pu­he­mies Van­ha­nen va­roit­ti po­li­ti­soi­mas­ta ju­ri­diik­kaa –Komp­ro­mis­sit po­li­tii­kas­sa vaa­ti­vat kykyä tun­nis­taa toi­sil­le herkät asiat

05.02.2020 14:31
Niinistö otti esille vihapuheen ja rasismin – eduskunnassa voisi pohdiskella, miten ihmisestä sukeutuu ensin sanan ja sitten tekojen julmuri

Nii­nis­tö otti esille vi­ha­pu­heen ja ra­sis­min – edus­kun­nas­sa voisi poh­dis­kel­la, miten ih­mi­ses­tä su­keu­tuu ensin sanan ja sitten tekojen julmuri

05.02.2020 14:05
Eduskunta palasi töihin ja valitsi puhemiehistön – Vanhanen, Rinne ja Eerola jatkavat

Edus­kun­ta palasi töihin ja valitsi pu­he­mie­his­tön – Van­ha­nen, Rinne ja Eerola jat­ka­vat

04.02.2020 14:16
Vanhemmat
Lukijalta: Keskusta ajaa kaivosveroa Suomeen
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kes­kus­ta ajaa kai­vos­ve­roa Suomeen

23.01.2020 08:42
Pääministeri Marin tuntikausien kokouksen jälkeen: al-Holin leirin suomalaislapset kotiutetaan niin pian kuin mahdollista

Pää­mi­nis­te­ri Marin tun­ti­kau­sien ko­kouk­sen jäl­keen: al-Ho­lin leirin suo­ma­lais­lap­set ko­tiu­te­taan niin pian kuin mah­dol­lis­ta

16.12.2019 19:35

Hal­li­tus lin­jan­nut tun­ti­kau­sia kan­taan­sa al-Ho­lin leirin suo­ma­lais­ten koh­te­luun – Marin kertoo tu­lok­sis­ta kello 19

16.12.2019 18:24
Rinne varapuhemieheksi 101 äänellä

Rinne va­ra­pu­he­mie­hek­si 101 äänellä

11.12.2019 15:51
Keskustan Kurvinen: Luottamuksen jälleenrakentaminen ottaa aikansa puolin ja toisin

Kes­kus­tan Kur­vi­nen: Luot­ta­muk­sen jäl­leen­ra­ken­ta­mi­nen ottaa aikansa puolin ja toisin

08.12.2019 19:41
Eduskuntaryhmät vastaavat Rinteen kysymyksiin tänään – pääministeriehdokkaasta päätös sunnuntaina

Edus­kun­ta­ryh­mät vas­taa­vat Rinteen ky­sy­myk­siin tänään – pää­mi­nis­te­ri­eh­dok­kaas­ta päätös sun­nun­tai­na

07.12.2019 11:02
Eduskunta hiljentyi täysistuntonsa aluksi kunnioittamaan Antti Rantakankaan muistoa

Edus­kun­ta hil­jen­tyi täys­is­tun­ton­sa aluksi kun­nioit­ta­maan Antti Ran­ta­kan­kaan muistoa

26.11.2019 14:34