Eduskunta
Eduskunnan keskustelussa yllätys: Edes kokoomus ei jää kaipaamaan työttömyysturvan aktiivimallia

Edus­kun­nan kes­kus­te­lus­sa yl­lä­tys: Edes ko­koo­mus ei jää kai­paa­maan työt­tö­myys­tur­van ak­tii­vi­mal­lia

12.11.2019 17:20
Näkökulma: Miesten ja naisten roolit ovat sitkeässä eduskunnassa – Naiset enemmistönä "pehmeissä valiokunnissa"
Kolumni Anita Simola

Nä­kö­kul­ma: Miesten ja naisten roolit ovat sit­keäs­sä edus­kun­nas­sa – Naiset enem­mis­tö­nä "peh­meis­sä va­lio­kun­nis­sa"

28.10.2019 20:36

Kan­na­bis­aloi­te etenee edus­kun­taan

24.10.2019 20:07
Elinkeinoministeri Kulmuni: Hallitus aikoo korottaa kaivostoiminnan haittoja korvaavia vakuusmaksuja

Elin­kei­no­mi­nis­te­ri Kul­mu­ni: Hal­li­tus aikoo ko­rot­taa kai­vos­toi­min­nan hait­to­ja kor­vaa­via va­kuus­mak­su­ja

16.10.2019 08:57
Analyysi: Aprillihoitajamitoitus, valevappusatanen ja muut Rinteen vaalilupaukset – nyt älähti arvostettu arviointineuvostokin
Kolumni Aki Taponen

Ana­lyy­si: Ap­ril­li­hoi­ta­ja­mi­toi­tus, va­le­vap­pu­sa­ta­nen ja muut Rinteen vaa­li­lu­pauk­set – nyt älähti ar­vos­tet­tu ar­vioin­ti­neu­vos­to­kin

09.10.2019 18:33
Eduskunnasta: Juuri sinä voit vähentää kiusaamista – ryhdy ajatuksista tekoihin
Kolumni Kaisa Juuso (ps.)

Edus­kun­nas­ta: Juuri sinä voit vä­hen­tää kiu­saa­mis­ta – ryhdy aja­tuk­sis­ta te­koi­hin

09.10.2019 07:50
Varapuhemies Eerola antaa luvan itkeä eduskunnassa, mutta turha supina häiritsee – Tämä asia häntä hiertää joidenkin naisedustajien pukeutumisessa

Va­ra­pu­he­mies Eerola antaa luvan itkeä edus­kun­nas­sa, mutta turha supina häi­rit­see – Tämä asia häntä hiertää joi­den­kin nais­edus­ta­jien pu­keu­tu­mi­ses­sa

06.10.2019 10:13
Lisää poliiseja myös maaseudulle
Mielipide Anne Kalmari

Lisää po­lii­se­ja myös maa­seu­dul­le

03.10.2019 08:32
Vanha koulusurma Kymenlaaksosta palautui varapuhemies Eerolan mieliin: "Hän oli minua vain vuoden vanhempi koulupoika"

Vanha kou­lu­sur­ma Ky­men­laak­sos­ta pa­lau­tui va­ra­pu­he­mies Eerolan mie­liin: "Hän oli minua vain vuoden van­hem­pi kou­lu­poi­ka"

02.10.2019 16:05
Eduskunnasta: Hyvä työllisyyspolitiikka on parasta aluepolitiikkaa
Kolumni Heikki Autto (kok.)

Edus­kun­nas­ta: Hyvä työl­li­syys­po­li­tiik­ka on parasta alue­po­li­tiik­kaa

02.10.2019 08:00
Mykkänen Lintilälle: "Urheasti yritätte puolustaa hallitustanne, mutta vähissä olivat konkreettiset vastaukset"

Myk­kä­nen Lin­ti­läl­le: "Ur­heas­ti yri­tät­te puo­lus­taa hal­li­tus­tan­ne, mutta vähissä olivat konk­reet­ti­set vas­tauk­set"

01.10.2019 14:49
Lintilä vastasi välikysymykseen: Hallitus etenee kohti työllisyystavoitetta ja budjettiesitys lisää tuloja noin 70 prosentilla suomalaisia

Lintilä vastasi vä­li­ky­sy­myk­seen: Hal­li­tus etenee kohti työl­li­syys­ta­voi­tet­ta ja bud­jet­ti­esi­tys lisää tuloja noin 70 pro­sen­til­la suo­ma­lai­sia

01.10.2019 14:48
Markus Mustajärvi jätti kirjallisen kysymyksen häirikköpedoista – taustalla tapaus, jossa karhu söi häkissä olleen Jeri-koiran Savukosken Martilla

Markus Mus­ta­jär­vi jätti kir­jal­li­sen ky­sy­myk­sen häi­rik­kö­pe­dois­ta – taus­tal­la tapaus, jossa karhu söi häkissä olleen Je­ri-koi­ran Sa­vu­kos­ken Mar­til­la

01.10.2019 12:59
Eduskunnasta: Islannista mallia lapsiperheiden tukeen
Kolumni Johanna Ojala-Niemelä (sd.)

Edus­kun­nas­ta: Is­lan­nis­ta mallia lap­si­per­hei­den tukeen

25.09.2019 07:50
Kokoomus jättää välikysymyksen: "On päätetty menolisäyksistä, joille ei ole tulopuolella katetta"

Ko­koo­mus jättää vä­li­ky­sy­myk­sen: "On pää­tet­ty me­no­li­säyk­sis­tä, joille ei ole tu­lo­puo­lel­la ka­tet­ta"

19.09.2019 22:23
Raiskauksen määrittelyä suostumuksen puutteen kautta vaativa kansalaisaloite tänään eduskunnassa – Hallitus ajaa jo samaa asiaa

Rais­kauk­sen mää­rit­te­lyä suos­tu­muk­sen puut­teen kautta vaativa kan­sa­lais­aloi­te tänään edus­kun­nas­sa – Hal­li­tus ajaa jo samaa asiaa

18.09.2019 11:52