Donald Trump
Viimeisin 4 tuntia
Trump haukkui virkarikostutkinnan todistajan Twitterissä – "Hyvin pelottavaa"

Trump haukkui vir­ka­ri­kos­tut­kin­nan to­dis­ta­jan Twit­te­ris­sä – "Hyvin pe­lot­ta­vaa"

22:10
Viimeisin 12 tuntia
New Yorkin entinen pormestari saa kannatusta demokraattien presidenttiehdokkaaksi

New Yorkin entinen por­mes­ta­ri saa kan­na­tus­ta de­mo­kraat­tien pre­si­dent­ti­eh­dok­kaak­si

18:53
Viimeisin 24 tuntia
Trump sättii tviiteissään useammin kuin ylistää – tänään jatkuva virkarikostutkinta kiihdyttänyt presidentin Twitterin käyttöä

Trump sättii tvii­teis­sään useam­min kuin ylistää – tänään jatkuva vir­ka­ri­kos­tut­kin­ta kiih­dyt­tä­nyt pre­si­den­tin Twit­te­rin käyttöä

07:30
Kuukausi
Virkarikostutkinnan julkiset kuulemiset ovat käynnissä Washingtonissa – "Trump välitti enemmän Biden-tutkinnasta kuin Ukrainasta"

Vir­ka­ri­kos­tut­kin­nan jul­ki­set kuu­le­mi­set ovat käyn­nis­sä Wa­shing­to­nis­sa – "Trump välitti enemmän Bi­den-tut­kin­nas­ta kuin Uk­rai­nas­ta"

13.11.2019 16:00
Tosielämän saippuaoopperan odotetaan keräävän miljoonia ihmisiä tv-ruutujen ääreen – Trumpin virkasyyte siirtyy tänään televisioon

To­si­elä­män saip­pua­oop­pe­ran odo­te­taan ke­rää­vän mil­joo­nia ihmisiä tv-ruu­tu­jen ääreen – Trumpin vir­ka­syy­te siirtyy tänään te­le­vi­sioon

13.11.2019 07:00
Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin virkarikostutkinta siirtyy seuraavaksi televisioruutuihin – Kokosimme keskeiset tapahtumat

Yh­dys­val­to­jen pre­si­den­tin Donald Trumpin vir­ka­ri­kos­tut­kin­ta siirtyy seu­raa­vak­si te­le­vi­sio­ruu­tui­hin – Ko­ko­sim­me kes­kei­set ta­pah­tu­mat

08.11.2019 14:56
Tuomari määräsi Trumpin maksamaan kaksi miljoonaa dollaria hyväntekeväisyyssäätiönsä väärinkäytöstä

Tuomari määräsi Trumpin mak­sa­maan kaksi mil­joo­naa dol­la­ria hy­vän­te­ke­väi­syys­sää­tiön­sä vää­rin­käy­tös­tä

08.11.2019 08:16
Trumpiin kohdistuvaa virkasyytetutkintaa voi pian seurata televisiosta – yhdysvaltalaiset jakaantuneet puolesta ja vastaan

Trum­piin koh­dis­tu­vaa vir­ka­syy­te­tut­kin­taa voi pian seurata te­le­vi­sios­ta – yh­dys­val­ta­lai­set ja­kaan­tu­neet puo­les­ta ja vastaan

01.11.2019 16:10
Trump toistaa ylpeänä lempisanaansa, joka loukkaa miljoonien vainottujen ja murhattujen muistoa
Kolumni Matti Posio

Trump toistaa ylpeänä lem­pi­sa­naan­sa, joka loukkaa mil­joo­nien vai­not­tu­jen ja mur­hat­tu­jen muistoa

01.11.2019 07:00
Yhdysvaltojen ja Saudi-Arabian välejä lämmittää yhteinen vihollinen Iran – Suhde on lujittunut Trumpin kauden aikana

Yh­dys­val­to­jen ja Sau­di-Ara­bian välejä läm­mit­tää yh­tei­nen vi­hol­li­nen Iran – Suhde on lu­jit­tu­nut Trumpin kauden aikana

28.10.2019 17:23
Trump ja demokraatit ottivat yhteen Valkoisessa talossa: demokraattien mukaan Trump sai "hermoromahduksen"

Trump ja de­mo­kraa­tit ottivat yhteen Val­koi­ses­sa ta­los­sa: de­mo­kraat­tien mukaan Trump sai "her­mo­ro­mah­duk­sen"

17.10.2019 09:22
Vanhemmat
Yhdysvallat ilmoitti asettavansa pakotteita Turkille – "Olen valmis tuhoamaan Turkin talouden nopeasti"

Yh­dys­val­lat il­moit­ti aset­ta­van­sa pa­kot­tei­ta Tur­kil­le – "Olen valmis tu­hoa­maan Turkin ta­lou­den no­peas­ti"

15.10.2019 08:17
Trump löi puukon kurdiliittolaistensa selkään
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Trump löi puukon kur­di­liit­to­lais­ten­sa selkään

11.10.2019 06:00
Trump varoittaa Turkkia hyökkäyksestä ja pitää sitä "huonona ideana"

Trump va­roit­taa Turkkia hyök­käyk­ses­tä ja pitää sitä "huo­no­na ideana"

09.10.2019 22:08
Trump astelee Nixonin, Reaganin ja Bushin jalanjäljissä – Kurdeilla on pitkä historia Yhdysvaltojen pelinappulana Lähi-Idässä

Trump astelee Ni­xo­nin, Rea­ga­nin ja Bushin ja­lan­jäl­jis­sä – Kur­deil­la on pitkä his­to­ria Yh­dys­val­to­jen pe­li­nap­pu­la­na Lä­hi-Idäs­sä

08.10.2019 11:06
Trump jättää kurdit Turkin hyökkäyksen alle, USA:n poliitikot tuomitsevat päätöksen – Entinen YK-lähettiläs: "On iso virhe jättää heidät kuolemaan"

Trump jättää kurdit Turkin hyök­käyk­sen alle, USA:n po­lii­ti­kot tuo­mit­se­vat pää­tök­sen – Entinen YK-lä­het­ti­läs: "On iso virhe jättää heidät kuo­le­maan"

07.10.2019 22:42
Trumpia vastaan saattaa olla useita ilmiantajia – viikonloppuna astui esiin jo toinen Ukraina-puhelun todistaja

Trumpia vastaan saattaa olla useita il­mi­an­ta­jia – vii­kon­lop­pu­na astui esiin jo toinen Uk­rai­na-pu­he­lun to­dis­ta­ja

07.10.2019 13:41
Toimittajamme Washingtonissa: "Moni sanoo, että Trump-suklaasta tulisi paha olo" – Valkoisen talon matkamuistojen myyjä ei halua Yhdysvaltojen kansalaisuutta

Toi­mit­ta­jam­me Was­hing­to­nis­sa: "Moni sanoo, että Trump-suk­laas­ta tulisi paha olo" – Val­koi­sen talon mat­ka­muis­to­jen myyjä ei halua Yh­dys­val­to­jen kan­sa­lai­suut­ta

04.10.2019 16:09
Amerikkalaislähteet: Trump otti demokraattien toiminnan esille myös Kiinan johdon kanssa

Ame­rik­ka­lais­läh­teet: Trump otti de­mo­kraat­tien toi­min­nan esille myös Kiinan johdon kanssa

04.10.2019 09:04
Toimittajamme Washingtonissa: Valkoisessa talossa liikkuminen on tiukasti rajattua – vilkaisusta Kennedyn tai Lincolnin käyttämään makuuhuoneeseen voi vain haaveilla

Toi­mit­ta­jam­me Was­hing­to­nis­sa: Val­koi­ses­sa talossa liik­ku­mi­nen on tiu­kas­ti ra­jat­tua – vil­kai­sus­ta Ken­ne­dyn tai Lin­col­nin käyt­tä­mään ma­kuu­huo­nee­seen voi vain haa­veil­la

03.10.2019 08:01