Donald Trump
Viimeisin tunti
Demokraateilla viimeinen päivä vakuuttaa senaatti Trumpin syyllisyydestä

De­mo­kraa­teil­la vii­mei­nen päivä va­kuut­taa se­naat­ti Trumpin syyl­li­syy­des­tä

15:29
Viikko
Virkarikosoikeudenkäynti jatkuu Yhdysvalloissa – demokraateilla vielä kaksi päivää aikaa perustella Trumpin viraltapanoa

Vir­ka­ri­kos­oi­keu­den­käyn­ti jatkuu Yh­dys­val­lois­sa – de­mo­kraa­teil­la vielä kaksi päivää aikaa pe­rus­tel­la Trumpin vi­ral­ta­pa­noa

23.01.2020 15:15
Republikaanit ovat estämässä demokraattien pyrkimykset hankkia uusia todisteita – Reutersin mukaan tämä ennakoi Trumpille suotuisaa oikeudenkäyntiä

Re­pub­li­kaa­nit ovat es­tä­mäs­sä de­mo­kraat­tien pyr­ki­myk­set hankkia uusia to­dis­tei­ta – Reu­ter­sin mukaan tämä ennakoi Trum­pil­le suo­tui­saa oi­keu­den­käyn­tiä

22.01.2020 08:53
Trumpin oikeudenkäynti alkoi senaatissa – avauspuheenvuoroissa jatkettiin kiistaa säännöistä

Trumpin oi­keu­den­käyn­ti alkoi se­naa­tis­sa – avaus­pu­heen­vuo­rois­sa jat­ket­tiin kiistaa sään­nöis­tä

21.01.2020 20:41
Trump lensi Davosiin kehumaan Yhdysvaltojen taloutta ja saavutuksiaan: "Rakastamme Kiinaa"

Trump lensi Da­vo­siin ke­hu­maan Yh­dys­val­to­jen ta­lout­ta ja saa­vu­tuk­siaan: "Ra­kas­tam­me Kiinaa"

21.01.2020 14:52
Virkarikosoikeudenkäynnin kohteena oleva Trump laskeutui Sveitsin Davosiin

Vir­ka­ri­kos­oi­keu­den­käyn­nin koh­tee­na oleva Trump las­keu­tui Sveit­sin Da­vo­siin

21.01.2020 12:49
Trumpin virkarikosoikeudenkäynti käynnistyy tiistaina – syytetty presidentti puhuu samaan aikaan Davosissa Maailman talousfoorumin kokouksessa

Trumpin vir­ka­ri­kos­oi­keu­den­käyn­ti käyn­nis­tyy tiis­tai­na – syy­tet­ty pre­si­dent­ti puhuu samaan aikaan Da­vo­sis­sa Maail­man ta­lous­foo­ru­min ko­kouk­ses­sa

20.01.2020 21:00
Kuukausi
Ovatko kaikki Trumpia äänestäneet idiootteja? Uutuuskirjan tehnyt suomalaistoimittaja kertoo, miksi Trump todennäköisesti valitaan toisellekin kaudelle

Ovatko kaikki Trumpia ää­nes­tä­neet idioot­te­ja? Uu­tuus­kir­jan tehnyt suo­ma­lais­toi­mit­ta­ja kertoo, miksi Trump to­den­nä­köi­ses­ti va­li­taan toi­sel­le­kin kau­del­le

17.01.2020 06:30
Trump allekirjoitti alustavan kauppasopimuksen Kiinan kanssa

Trump al­le­kir­joit­ti alus­ta­van kaup­pa­so­pi­muk­sen Kiinan kanssa

15.01.2020 20:59
Trumpin virkasyyte lähetetään senaattiin tänään – demokraatit julkistivat viime hetkellä uusia todisteita

Trumpin vir­ka­syy­te lä­he­te­tään se­naat­tiin tänään – de­mo­kraa­tit jul­kis­ti­vat viime het­kel­lä uusia to­dis­tei­ta

15.01.2020 12:31
Yhdysvaltain entinen varapresidentti Joe Biden johtaa demokraattien presidenttiehdokaskilpaa – demokraattipuolueen kannattajat haluavat nyt löytää Donald Trumpin kukistajan

Yh­dys­val­tain entinen va­ra­pre­si­dent­ti Joe Biden johtaa de­mo­kraat­tien pre­si­dent­ti­eh­do­kas­kil­paa – de­mo­kraat­ti­puo­lueen kan­nat­ta­jat ha­lua­vat nyt löytää Donald Trumpin ku­kis­ta­jan

10.01.2020 12:52
Edustajainhuoneelta päätöslauselma, että Yhdysvaltojen joukkoja ei voi käyttää enää ilman kongressin lupaa – Ei sido Trumpin hallintoa

Edus­ta­jain­huo­neel­ta pää­tös­lau­sel­ma, että Yh­dys­val­to­jen jouk­ko­ja ei voi käyttää enää ilman kong­res­sin lupaa – Ei sido Trumpin hal­lin­toa

10.01.2020 08:40
Yhdysvallat asettaa uusia pakotteita Iranille ja miettii vastatoimia ohjusiskuun

Yh­dys­val­lat asettaa uusia pa­kot­tei­ta Ira­nil­le ja miettii vas­ta­toi­mia oh­jus­is­kuun

08.01.2020 20:47
Trumpin entinen turvallisuusneuvonantaja John Bolton valmis todistamaan senaatin edessä

Trumpin entinen tur­val­li­suus­neu­von­an­ta­ja John Bolton valmis to­dis­ta­maan se­naa­tin edessä

07.01.2020 09:46

USA:n puo­lus­tus­mi­nis­te­ri kiisti maansa vetävän joukot Ira­kis­ta

07.01.2020 08:24
Trump varoittaa Irania vastaiskusta, jos maa hyökkää Yhdysvaltoja vastaan – iranilainen ministeri vertaa Trumpia Isisiiin ja Hitleriin

Trump va­roit­taa Irania vas­tais­kus­ta, jos maa hyökkää Yh­dys­val­to­ja vastaan – ira­ni­lai­nen mi­nis­te­ri vertaa Trumpia Isi­siiin ja Hit­le­riin

05.01.2020 15:21
Trump jatkaa epäonnistunutta politiikkaa sodan keinoilla – Irakin suurin uhrauksin rakennettu valtio uhkaa romahtaa Iranin ja Yhdysvaltojen taistelukenttänä

Trump jatkaa epä­on­nis­tu­nut­ta po­li­tiik­kaa sodan kei­noil­la – Irakin suurin uh­rauk­sin ra­ken­net­tu valtio uhkaa ro­mah­taa Iranin ja Yh­dys­val­to­jen tais­te­lu­kent­tä­nä

03.01.2020 12:29
Donald Trumpin virkarikosoikeudenkäyntiä johtaa varautunut ja lempeä puheenjohtaja, joka päättää kesään mennessä myös siitä, pitääkö presidentin verotiedot julkistaa

Donald Trumpin vir­ka­ri­kos­oi­keu­den­käyn­tiä johtaa va­rau­tu­nut ja lempeä pu­heen­joh­ta­ja, joka päättää kesään men­nes­sä myös siitä, pitääkö pre­si­den­tin ve­ro­tie­dot jul­kis­taa

02.01.2020 16:01
Donald Trumpin elokuvakohtaus leikattiin Kanadan tv:ssä pois jouluelokuvasta – Trump kommentoi vastauksena Kanadan pääministeriä

Donald Trumpin elo­ku­va­koh­taus lei­kat­tiin Kanadan tv:ssä pois jou­lu­elo­ku­vas­ta – Trump kom­men­toi vas­tauk­se­na Kanadan pää­mi­nis­te­riä

27.12.2019 12:24
Vanhemmat
Tutkija uudesta Trump-paljastuksesta: Ei riitä "savuavaksi aseeksi", mutta voi viedä Trumpilta vaalivoiton ja vaikeuttaa oikeudenkäyntiä virkarikoksista

Tutkija uudesta Trump-pal­jas­tuk­ses­ta: Ei riitä "sa­vua­vak­si aseek­si", mutta voi viedä Trum­pil­ta vaa­li­voi­ton ja vai­keut­taa oi­keu­den­käyn­tiä vir­ka­ri­kok­sis­ta

23.12.2019 16:54