Demokratia
Kuukausi
Rovaniemen kylien asukkaat kokevat jäävänsä yksin ja heitteille, osoittaa väitöskirja – "Suurin osa ajatteli, että kuntaliitoksella on enemmän huonoja kuin myönteisiä puolia"

Ro­va­nie­men kylien asuk­kaat kokevat jää­vän­sä yksin ja heit­teil­le, osoit­taa väi­tös­kir­ja – "Suurin osa ajat­te­li, että kun­ta­lii­tok­sel­la on enemmän huonoja kuin myön­tei­siä puolia"

13.01.2020 19:38
Tilaajille
Kaikki luottamuspaikat täytetään Rovaniemellä uudestaan organisaatiouudistuksen takia, Riitta Erolalle löytyi uusi työpaikka

Kaikki luot­ta­mus­pai­kat täy­te­tään Ro­va­nie­mel­lä uu­des­taan or­ga­ni­saa­tio­uu­dis­tuk­sen takia, Riitta Ero­lal­le löytyi uusi työ­paik­ka

13.01.2020 17:59
Pääkirjoitus: Vanhat valtarakenteet tärisevät: Keskustan on pakko nostaa hallituksessa profiiliaan, vaikka se  keikuttaisi Marinin hallitusta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Vanhat val­ta­ra­ken­teet tä­ri­se­vät: Kes­kus­tan on pakko nostaa hal­li­tuk­ses­sa pro­fii­liaan, vaikka se kei­kut­tai­si Marinin hal­li­tus­ta

11.01.2020 11:44
Lapin keskustanuorten puheenjohtajan lääke kannatuskatoon: ”Härskimpää viestintää voisi harrastaa”

Lapin kes­kus­ta­nuor­ten pu­heen­joh­ta­jan lääke kan­na­tus­ka­toon: ”Härs­kim­pää vies­tin­tää voisi har­ras­taa”

08.01.2020 19:49
Tilaajille
Pääkirjoitus: Kuntakenttä jähmettyi eikä isoja muutoksia valmistella, koska pallo on maan hallituksella.

Pää­kir­joi­tus: Kun­ta­kent­tä jäh­met­tyi eikä isoja muu­tok­sia val­mis­tel­la, koska pallo on maan hal­li­tuk­sel­la.

02.01.2020 18:30
Mielipide Petteri Salmijärvi, Tanja Joona

Lu­ki­jal­ta: Lapin kes­kus­tal­joh­ta­jat: Ei jäädä mu­reh­ti­maan

31.12.2019 05:17
Vanhemmat
Kohu ei näytä loppuvan Rovaniemen johtajaruletissa –kuka onkaan pätevä ja kuka sopiva?

Kohu ei näytä lop­pu­van Ro­va­nie­men joh­ta­ja­ru­le­tis­sa –kuka onkaan pätevä ja kuka sopiva?

17.12.2019 12:22
Antti Lassila ja Jukka  Kujala valittiin uusiksi johtajiksi Rovaniemellä

Antti Lassila ja Jukka Kujala va­lit­tiin uusiksi joh­ta­jik­si Ro­va­nie­mel­lä

16.12.2019 21:11
Vainion perheen asunnonhaku Rovaniemellä voi alkaa – Valtuusto valitsi Ulla-Kirsikka Vainion  uudeksi kaupunginjohtajaksi äänin  35-16

Vainion perheen asun­non­ha­ku Ro­va­nie­mel­lä voi alkaa – Val­tuus­to valitsi Ul­la-Kir­sik­ka Vainion uudeksi kau­pun­gin­joh­ta­jak­si äänin 35-16

09.12.2019 19:30
Tilaajille
Pääkirjoitus: Vanha valta järkkyy, mutta vasta hallitusvastuu mittaa opposition osaamisen
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Vanha valta järk­kyy, mutta vasta hal­li­tus­vas­tuu mittaa op­po­si­tion osaa­mi­sen

06.12.2019 09:19
Rinteen lähtö oli yllätys Lapin demareille, seuraajan puolesta ei vielä liputeta

Rinteen lähtö oli yllätys Lapin de­ma­reil­le, seu­raa­jan puo­les­ta ei vielä li­pu­te­ta

03.12.2019 15:58
Rovaniemen johtajien tuolileikissä ei vieläkään päätöstä

Ro­va­nie­men joh­ta­jien tuo­li­lei­kis­sä ei vie­lä­kään pää­tös­tä

02.12.2019 18:55
Lukijalta: Demokratia ja kaupunkilaiset voittivat
Mielipide Mikkel Näkkäläjärvi

Lu­ki­jal­ta: De­mo­kra­tia ja kau­pun­ki­lai­set voit­ti­vat

15.11.2019 16:47

Kau­pun­gin­val­tuus­to lopetti alue­lau­ta­kun­nat Ro­va­nie­mel­lä

12.11.2019 12:12
Vakaa demokratia kestää lyhyemmätkin presidenttikaudet
Pääkirjoitus

Vakaa de­mo­kra­tia kestää ly­hyem­mät­kin pre­si­dent­ti­kau­det

06.11.2019 06:40
Rovaniemi yrittää uudistaa organisaatiotaan - Tilaliikelaitos lakkautetaan, myös Rovaniemen Kehitys lopetuslistalla

Ro­va­nie­mi yrittää uu­dis­taa or­ga­ni­saa­tio­taan - Ti­la­lii­ke­lai­tos lak­kau­te­taan, myös Ro­va­nie­men Kehitys lo­pe­tus­lis­tal­la

30.10.2019 14:51
Aluelautakuntien lakkauttaminen kertoo keskittämisestä – Byrokratia voi olla ongelma
Pääkirjoitus

Alue­lau­ta­kun­tien lak­kaut­ta­mi­nen kertoo kes­kit­tä­mi­ses­tä – By­ro­kra­tia voi olla ongelma

14.10.2019 05:00
Mielipide Vesa Puuronen

Lu­ki­jal­ta: Hyl­kää­kö Ro­va­nie­mi ky­län­sä?

12.10.2019 07:00
Unkarin tiellä – Puolan demokratia heikkenee, mutta valtaa pitävä puolue näyttää silti kulkevan kohti vaalivoittoa

Unkarin tiellä – Puolan de­mo­kra­tia heik­ke­nee, mutta valtaa pitävä puolue näyttää silti kul­ke­van kohti vaa­li­voit­toa

12.10.2019 07:00
Lukijalta: Rovaniemi näivettää lähidemokratian
Mielipide Ilkka Ulkuniemi

Lu­ki­jal­ta: Ro­va­nie­mi näi­vet­tää lä­hi­de­mo­kra­tian

12.10.2019 06:00