Decont
Rovaniemeläisyritykselle käyttöön viruksiin ja homeisiin tehoava desinfiointimenetelmä - laitteisto tuhoaa mikrobeja ilmasta ja pinnoilta
Mainos Decont

Ro­va­nie­me­läi­sy­ri­tyk­sel­le käyt­töön vi­ruk­siin ja ho­mei­siin tehoava de­sin­fioin­ti­me­ne­tel­mä - lait­teis­to tuhoaa mik­ro­be­ja ilmasta ja pin­noil­ta

03.06.2020 06:00