Ciara-myrsky
Puolentoista kuukauden sademäärä vuorokaudessa – Ciara-myrskyn vuoksi on peruttu satoja lentoja, Suomessa sähkökatkoksia ja muutoksia liikenteessä

Puo­len­tois­ta kuu­kau­den sa­de­mää­rä vuo­ro­kau­des­sa – Cia­ra-myrs­kyn vuoksi on peruttu satoja len­to­ja, Suo­mes­sa säh­kö­kat­kok­sia ja muu­tok­sia lii­ken­tees­sä

10.02.2020 11:14