Britannian parlamenttivaalit
Viimeisin tunti
Britanniassa äänestäjä vaikka haetaan kotoa uurnalle – vaalipäivänä julkaistut viimeiset gallupit enteilevät voittoa Boris Johnsonille ja konservatiiveille

Bri­tan­nias­sa ää­nes­tä­jä vaikka haetaan kotoa uur­nal­le – vaa­li­päi­vä­nä jul­kais­tut vii­mei­set gal­lu­pit en­tei­le­vät voittoa Boris John­so­nil­le ja kon­ser­va­tii­veil­le

15:49
Viimeisin 12 tuntia
Brexit koettelee Walesin poliittista kenttää – työväenpuolueen hallitsemassa maassa konservatiivien voitto on historiallisen lähellä

Brexit koet­te­lee Walesin po­liit­tis­ta kenttää – työ­väen­puo­lueen hal­lit­se­mas­sa maassa kon­ser­va­tii­vien voitto on his­to­rial­li­sen lähellä

07:00
Britannian parlamenttivaaleissa ratkaistaan tänään brexitin seuraavat askeleet – näin eri vaalitulokset vaikuttavat tulevaisuuteen

Bri­tan­nian par­la­ment­ti­vaa­leis­sa rat­kais­taan tänään bre­xi­tin seu­raa­vat as­ke­leet – näin eri vaa­li­tu­lok­set vai­kut­ta­vat tu­le­vai­suu­teen

06:30
Vanhemmat
Britannia äänestää tärkeissä vaaleissa torstaina – Boris Johnsonin päähaastaja on niin radikaali, ettei kelpaa edes omille kannattajilleen

Bri­tan­nia ää­nes­tää tär­keis­sä vaa­leis­sa tors­tai­na – Boris John­so­nin pää­haas­ta­ja on niin ra­di­kaa­li, ettei kelpaa edes omille kan­nat­ta­jil­leen

10.12.2019 07:00
Britannian parlamenttivaalit ovat Euroopan kannalta ratkaisevan tärkeät, sanoo EU-parlamentin varapuhemies – EU toivoo vihdoin selvyyttä tulevaan

Bri­tan­nian par­la­ment­ti­vaa­lit ovat Eu­roo­pan kan­nal­ta rat­kai­se­van tär­keät, sanoo EU-par­la­men­tin va­ra­pu­he­mies – EU toivoo vihdoin sel­vyyt­tä tu­le­vaan

06.12.2019 11:58
Britannian vaalikampanjointi meni likaiseksi heti alkumetreillä – konservatiivit jäivät kiinni haastatteluvideon manipuloinnista

Bri­tan­nian vaa­li­kam­pan­join­ti meni li­kai­sek­si heti al­ku­met­reil­lä – kon­ser­va­tii­vit jäivät kiinni haas­tat­te­lu­vi­deon ma­ni­pu­loin­nis­ta

06.11.2019 14:04
Britannian vaaleista ennustetaan arvaamattomia – työväenpuolue tähtää uuteen kansanäänestykseen

Bri­tan­nian vaa­leis­ta en­nus­te­taan ar­vaa­mat­to­mia – työ­väen­puo­lue tähtää uuteen kan­san­ää­nes­tyk­seen

30.10.2019 08:27