Britannian EU-ero
Tutkija: Brexit-sopimuksen läpimeno vasta välietappi, niukka siirtymäaika johtaa ongelmiin seuraavaksi

Tut­ki­ja: Bre­xit-so­pi­muk­sen lä­pi­me­no vasta vä­lie­tap­pi, niukka siir­ty­mä­ai­ka johtaa on­gel­miin seu­raa­vak­si

13.12.2019 08:58 0
Britanniassa pääministeri Boris Johnson pääsee nyt nopean brexitin kimppuun

Bri­tan­nias­sa pää­mi­nis­te­ri Boris Johnson pääsee nyt nopean bre­xi­tin kimp­puun

13.12.2019 07:48 0
Jo 25 vuotta Euroopan parlamentissa ollut britti pitää brexitiä typeränä päätöksenä – "Britannia on aina ollut hankala asiakas EU:ssa"

Jo 25 vuotta Eu­roo­pan par­la­men­tis­sa ollut britti pitää bre­xi­tiä ty­pe­rä­nä pää­tök­se­nä – "B­ri­tan­nia on aina ollut hankala asiakas EU:ssa"

05.11.2019 15:52 0
Britannian vaaleista ennustetaan arvaamattomia – työväenpuolue tähtää uuteen kansanäänestykseen

Bri­tan­nian vaa­leis­ta en­nus­te­taan ar­vaa­mat­to­mia – työ­väen­puo­lue tähtää uuteen kan­san­ää­nes­tyk­seen

30.10.2019 08:27 0
Brexit repii Britanniaa – Eropäivään on aikaa enää viikko, eikä vielä ole varmaa edes se, toteutuuko Britannian EU-ero

Brexit repii Bri­tan­niaa – Ero­päi­vään on aikaa enää viikko, eikä vielä ole varmaa edes se, to­teu­tuu­ko Bri­tan­nian EU-ero

23.10.2019 16:53 0
Parlamentti ei äänestänyt uudelleen brexit-sopimuksesta – seuraavaksi käydään läpi lakeja

Par­la­ment­ti ei ää­nes­tä­nyt uu­del­leen bre­xit-so­pi­muk­ses­ta – seu­raa­vak­si käydään läpi lakeja

22.10.2019 07:45 0
Mitä tapahtuu seuraavaksi brexit-rintamalla?

Mitä ta­pah­tuu seu­raa­vak­si bre­xit-rin­ta­mal­la?

21.10.2019 14:58 0
Britannia hakee EU:lta jälleen jatkoaikaa erolleen, uusi kansanäänestys olisi täysin perusteltu ratkaisu
Pääkirjoitus

Bri­tan­nia hakee EU:lta jälleen jat­ko­ai­kaa erol­leen, uusi kan­san­ää­nes­tys olisi täysin pe­rus­tel­tu rat­kai­su

21.10.2019 06:00 0
Britannia ja EU jatkavat viime hetken neuvotteluja brexitistä ennen loppuviikon EU-huippukokousta

Bri­tan­nia ja EU jat­ka­vat viime hetken neu­vot­te­lu­ja bre­xi­tis­tä ennen lop­pu­vii­kon EU-huip­pu­ko­kous­ta

16.10.2019 09:36 0