Brexit
Kuukausi ja vanhemmat
Britannian vaalikampanjointi meni likaiseksi heti alkumetreillä – konservatiivit jäivät kiinni haastatteluvideon manipuloinnista

Bri­tan­nian vaa­li­kam­pan­join­ti meni li­kai­sek­si heti al­ku­met­reil­lä – kon­ser­va­tii­vit jäivät kiinni haas­tat­te­lu­vi­deon ma­ni­pu­loin­nis­ta

06.11.2019 14:04
Jo 25 vuotta Euroopan parlamentissa ollut britti pitää brexitiä typeränä päätöksenä – "Britannia on aina ollut hankala asiakas EU:ssa"

Jo 25 vuotta Eu­roo­pan par­la­men­tis­sa ollut britti pitää bre­xi­tiä ty­pe­rä­nä pää­tök­se­nä – "B­ri­tan­nia on aina ollut hankala asiakas EU:ssa"

05.11.2019 15:52
Skotlannin pääministeri aikoo ehdottaa vielä ennen joulua uutta kansanäänestystä itsenäistymisestä

Skot­lan­nin pää­mi­nis­te­ri aikoo eh­dot­taa vielä ennen joulua uutta kan­san­ää­nes­tys­tä it­se­näis­ty­mi­ses­tä

01.11.2019 14:17
Britannian vaaleista ennustetaan arvaamattomia – työväenpuolue tähtää uuteen kansanäänestykseen

Bri­tan­nian vaa­leis­ta en­nus­te­taan ar­vaa­mat­to­mia – työ­väen­puo­lue tähtää uuteen kan­san­ää­nes­tyk­seen

30.10.2019 08:27
Britannian pääministeri Johnson jatkaa tiistaina tuen hakemista uusintavaaleille

Bri­tan­nian pää­mi­nis­te­ri Johnson jatkaa tiis­tai­na tuen ha­ke­mis­ta uu­sin­ta­vaa­leil­le

29.10.2019 09:33
Britannia sai EU:lta hyväksynnän brexit-lykkäykselle – uusi takaraja ensi tammikuussa

Bri­tan­nia sai EU:lta hy­väk­syn­nän bre­xit-lyk­käyk­sel­le – uusi ta­ka­ra­ja ensi tam­mi­kuus­sa

28.10.2019 15:14
EU päättää tänään, saako brexit jälleen lisäaikaa

EU päättää tänään, saako brexit jälleen li­sä­ai­kaa

25.10.2019 07:34
Näkökulma: Irlannin talousliito tyrehtyy brexitiin vaikka sopu tulisi – Brexitin ennustetaan vievän Irlannista jopa 80 000 työpaikkaa
Kolumni Markus Ahonen

Nä­kö­kul­ma: Ir­lan­nin ta­lous­lii­to ty­reh­tyy bre­xi­tiin vaikka sopu tulisi – Bre­xi­tin en­nus­te­taan vievän Ir­lan­nis­ta jopa 80 000 työ­paik­kaa

24.10.2019 12:09
Brexit repii Britanniaa – Eropäivään on aikaa enää viikko, eikä vielä ole varmaa edes se, toteutuuko Britannian EU-ero

Brexit repii Bri­tan­niaa – Ero­päi­vään on aikaa enää viikko, eikä vielä ole varmaa edes se, to­teu­tuu­ko Bri­tan­nian EU-ero

23.10.2019 16:53
Parlamentin alahuone hyväksyi Johnsonin ehdottaman brexit-lain, mutta kumosi esityksen pika-aikataulusta

Par­la­men­tin ala­huo­ne hy­väk­syi John­so­nin eh­dot­ta­man bre­xit-lain, mutta kumosi esi­tyk­sen pi­ka-ai­ka­tau­lus­ta

22.10.2019 22:11
Parlamentin alahuone hyväksyi Johnsonin ehdottaman brexit-lain – brexitin toteutuminen on askeleen lähempänä

Par­la­men­tin ala­huo­ne hy­väk­syi John­so­nin eh­dot­ta­man bre­xit-lain – bre­xi­tin to­teu­tu­mi­nen on as­ke­leen lä­hem­pä­nä

22.10.2019 21:36
Brexit: Boris Johnsonin EU-erosopimuksesta jälleen "ratkaisevat" äänestykset illalla brittiparlamentissa

Brexit: Boris John­so­nin EU-ero­so­pi­muk­ses­ta jälleen "rat­kai­se­vat" ää­nes­tyk­set illalla brit­ti­par­la­men­tis­sa

22.10.2019 15:51
Parlamentti ei äänestänyt uudelleen brexit-sopimuksesta – seuraavaksi käydään läpi lakeja

Par­la­ment­ti ei ää­nes­tä­nyt uu­del­leen bre­xit-so­pi­muk­ses­ta – seu­raa­vak­si käydään läpi lakeja

22.10.2019 07:45
Mitä tapahtuu seuraavaksi brexit-rintamalla?

Mitä ta­pah­tuu seu­raa­vak­si bre­xit-rin­ta­mal­la?

21.10.2019 14:58
Britannia hakee EU:lta jälleen jatkoaikaa erolleen, uusi kansanäänestys olisi täysin perusteltu ratkaisu
Pääkirjoitus

Bri­tan­nia hakee EU:lta jälleen jat­ko­ai­kaa erol­leen, uusi kan­san­ää­nes­tys olisi täysin pe­rus­tel­tu rat­kai­su

21.10.2019 06:00
Tutkija uskoo, että brexit-sopimus menee läpi ensi viikolla, ellei uusi aloite kaada sitä kokonaan – "EU:n jatkoaika kannustaisi hyväksymään sopimuksen"

Tutkija uskoo, että bre­xit-so­pi­mus menee läpi ensi vii­kol­la, ellei uusi aloite kaada sitä ko­ko­naan – "EU:n jat­ko­ai­ka kan­nus­tai­si hy­väk­sy­mään so­pi­muk­sen"

20.10.2019 15:13
Suomalaisyrityksillä yhä tekemistä brexitiin varautumisessa – osa odottelee kalkkiviivoille saakka

Suo­ma­lais­yri­tyk­sil­lä yhä te­ke­mis­tä bre­xi­tiin va­rau­tu­mi­ses­sa – osa odot­te­lee kalk­ki­vii­voil­le saakka

20.10.2019 10:31
Britannian superlauantaista tulikin jälleen päivä, joka pitkittää EU-eroa – mielenosoittaja: "Suututtaa, kun meitä ei kuunnella"

Bri­tan­nian su­per­lauan­tais­ta tulikin jälleen päivä, joka pit­kit­tää EU-eroa – mie­le­no­soit­ta­ja: "Suu­tut­taa, kun meitä ei kuun­nel­la"

20.10.2019 10:30
Britannia pyysi EU:lta lykkäystä brexitille kirjeellä, jota Boris Johnson ei allekirjoittanut – Lähetti toisen kirjeen, jolla perui ensimmäisen

Bri­tan­nia pyysi EU:lta lyk­käys­tä bre­xi­til­le kir­jeel­lä, jota Boris Johnson ei al­le­kir­joit­ta­nut – Lähetti toisen kir­jeen, jolla perui en­sim­mäi­sen

20.10.2019 09:54
Brexit-polkuun tuli jälleen mutka, Johnsonin täytyy pyytää lisäaikaa EU-erolle

Bre­xit-pol­kuun tuli jälleen mutka, John­so­nin täytyy pyytää li­sä­ai­kaa EU-erol­le

19.10.2019 17:02