Brexit
Brittiparlamentti hyväksyi brexit-lait, kuningattaren sinetti ehkä jo torstaina

Brit­ti­par­la­ment­ti hy­väk­syi bre­xit-lait, ku­nin­gat­ta­ren sinetti ehkä jo tors­tai­na

22.01.2020 21:52
Britannian alahuone hyväksyi brexit-sopimuksen, jonka nojalla maa lähtee EU:sta kolmen viikon kuluttua

Bri­tan­nian ala­huo­ne hy­väk­syi bre­xit-so­pi­muk­sen, jonka nojalla maa lähtee EU:sta kolmen viikon ku­lut­tua

10.01.2020 08:17
EU:n komission puheenjohtaja: Aika ei riitä kaikille neuvotteluille EU:n ja Britannian tulevista suhteista

EU:n ko­mis­sion pu­heen­joh­ta­ja: Aika ei riitä kai­kil­le neu­vot­te­luil­le EU:n ja Bri­tan­nian tu­le­vis­ta suh­teis­ta

08.01.2020 14:20
Mitä jäi mieleen näistä naisista: Havis Amanda, Notre-Dame, herttuatar Meghan, Greta Thunberg ja Sanna Marin? Kertaa vuoden 2019 hyvät ja huonot uutiset

Mitä jäi mieleen näistä nai­sis­ta: Havis Amanda, Not­re-Da­me, hert­tua­tar Meghan, Greta Thun­berg ja Sanna Marin? Kertaa vuoden 2019 hyvät ja huonot uutiset

25.12.2019 06:00
Britannian parlamentti äänesti brexit-sopimuksen puolesta – lähtö tammikuun lopussa yhä varmempi

Bri­tan­nian par­la­ment­ti äänesti bre­xit-so­pi­muk­sen puo­les­ta – lähtö tam­mi­kuun lopussa yhä var­mem­pi

20.12.2019 17:03
Ministeri Skinnari: Suomelle yhteydenottoja brexitin vuoksi lähtöä harkitsevilta yrityksiltä – "Nämä ovat ministerille iloisia soittoja"

Mi­nis­te­ri Skin­na­ri: Suo­mel­le yh­tey­den­ot­to­ja bre­xi­tin vuoksi lähtöä har­kit­se­vil­ta yri­tyk­sil­tä – "Nämä ovat mi­nis­te­ril­le iloisia soit­to­ja"

20.12.2019 06:30
Eurooppaan pyrkivät vähenivät mutta hätätila jäi – Välimeren siirtolaiskriisistä tuntuu tulleen pysyvä
Kolumni Lea Peuhkuri

Eu­roop­paan pyr­ki­vät vä­he­ni­vät mutta hä­tä­ti­la jäi – Vä­li­me­ren siir­to­lais­krii­sis­tä tuntuu tulleen pysyvä

14.12.2019 09:00
Suomalaisdiplomaatti seuraa brexitin toteutumista näköalapaikalta Lontoon Cityssä – Ilkka Räisänen on lähtenyt maailmalle aina, kun se on ollut mahdollista

Suo­ma­lais­dip­lo­maat­ti seuraa bre­xi­tin to­teu­tu­mis­ta nä­kö­ala­pai­kal­ta Lontoon Cityssä – Ilkka Räi­sä­nen on läh­te­nyt maail­mal­le aina, kun se on ollut mah­dol­lis­ta

14.12.2019 08:00
Pääkirjoitus: Britit saivat brexitin
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Britit saivat bre­xi­tin

13.12.2019 20:35
Työväenpuolue pysyi suurimpana Walesissa – silti konservatiivit saavuttivat parhaan vaalituloksen yli 30 vuoteen

Työ­väen­puo­lue pysyi suu­rim­pa­na Wa­le­sis­sa – silti kon­ser­va­tii­vit saa­vut­ti­vat parhaan vaa­li­tu­lok­sen yli 30 vuoteen

13.12.2019 13:46
Kansallismielisyys jylläsi Britannian vaaleissa

Kan­sal­lis­mie­li­syys jylläsi Bri­tan­nian vaa­leis­sa

13.12.2019 13:25
Vaalivoittaja Boris Johnson: Saamme vihdoin brexitin tehdyksi

Vaa­li­voit­ta­ja Boris John­son: Saamme vihdoin bre­xi­tin teh­dyk­si

13.12.2019 10:22
Tutkija: Brexit-sopimuksen läpimeno vasta välietappi, niukka siirtymäaika johtaa ongelmiin seuraavaksi

Tut­ki­ja: Bre­xit-so­pi­muk­sen lä­pi­me­no vasta vä­lie­tap­pi, niukka siir­ty­mä­ai­ka johtaa on­gel­miin seu­raa­vak­si

13.12.2019 08:58
Kolumni: Työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn vastusti brexitiä sosialismilla ja möhli mahdollisuutensa tehdä historiaa
Kolumni Matti Posio

Ko­lum­ni: Työ­väen­puo­lueen johtaja Jeremy Corbyn vas­tus­ti bre­xi­tiä so­sia­lis­mil­la ja möhli mah­dol­li­suu­ten­sa tehdä his­to­riaa

13.12.2019 08:19
Britanniassa pääministeri Boris Johnson pääsee nyt nopean brexitin kimppuun

Bri­tan­nias­sa pää­mi­nis­te­ri Boris Johnson pääsee nyt nopean bre­xi­tin kimp­puun

13.12.2019 07:48
Brexit koettelee Walesin poliittista kenttää – työväenpuolueen hallitsemassa maassa konservatiivien voitto on historiallisen lähellä

Brexit koet­te­lee Walesin po­liit­tis­ta kenttää – työ­väen­puo­lueen hal­lit­se­mas­sa maassa kon­ser­va­tii­vien voitto on his­to­rial­li­sen lähellä

12.12.2019 07:00
Britannian parlamenttivaaleissa ratkaistaan tänään brexitin seuraavat askeleet – näin eri vaalitulokset vaikuttavat tulevaisuuteen

Bri­tan­nian par­la­ment­ti­vaa­leis­sa rat­kais­taan tänään bre­xi­tin seu­raa­vat as­ke­leet – näin eri vaa­li­tu­lok­set vai­kut­ta­vat tu­le­vai­suu­teen

12.12.2019 06:30
EU:n ulkoraja uhkaa rakentua keskelle Jonesborough'ta – Irlantien vielä näkymättömällä rajalla asukkaat pelkäävät brexitin jakavan heidän kotinsa kahtia

EU:n ul­ko­ra­ja uhkaa ra­ken­tua kes­kel­le Jo­nes­bo­rough'ta – Ir­lan­tien vielä nä­ky­mät­tö­mäl­lä rajalla asuk­kaat pel­kää­vät bre­xi­tin jakavan heidän kotinsa kahtia

11.12.2019 06:30
”Talous vaikuttaa matkailuun enemmän kuin brexit” – Brittejä tulee Lappiin, vaikka maa eroaisi EU:sta, suurlähettiläs Tom Dodd arvioi

”Talous vai­kut­taa mat­kai­luun enemmän kuin brexit” – Brit­te­jä tulee Lap­piin, vaikka maa eroaisi EU:sta, suur­lä­het­ti­läs Tom Dodd arvioi

28.11.2019 20:30
Britannian vaalikampanjointi meni likaiseksi heti alkumetreillä – konservatiivit jäivät kiinni haastatteluvideon manipuloinnista

Bri­tan­nian vaa­li­kam­pan­join­ti meni li­kai­sek­si heti al­ku­met­reil­lä – kon­ser­va­tii­vit jäivät kiinni haas­tat­te­lu­vi­deon ma­ni­pu­loin­nis­ta

06.11.2019 14:04