Autot
Kuukausi
Käytettyjä autoja myyvä Kamux laajentaa Tornioon

Käy­tet­ty­jä autoja myyvä Kamux laa­jen­taa Tor­nioon

16.02.2020 16:15
Suomen teillä kurvailee tuhansia alaikäisiä autoilijoita – 12 000 alle 18-vuotiasta sai viime vuonna poikkeusluvan, ja tuhansia hakemuksia on jonossa

Suomen teillä kur­vai­lee tu­han­sia ala­ikäi­siä au­toi­li­joi­ta – 12 000 alle 18-vuo­tias­ta sai viime vuonna poik­keus­lu­van, ja tu­han­sia ha­ke­muk­sia on jonossa

16.02.2020 06:00
Tutkimuksessa selvitettiin: Statusautojen omistajissa on keskivertoa enemmän itsekkäitä kuskeja

Tut­ki­muk­ses­sa sel­vi­tet­tiin: Sta­tus­au­to­jen omis­ta­jis­sa on kes­ki­ver­toa enemmän it­sek­käi­tä kuskeja

29.01.2020 11:49
Markka-ajan menopeli nielee yhä kilometrejä – Uudella Rovaniemellä on ollut sama auto puolet historiastaan

Mark­ka-ajan me­no­pe­li nielee yhä ki­lo­met­re­jä – Uudella Ro­va­nie­mel­lä on ollut sama auto puolet his­to­rias­taan

29.01.2020 11:06
Vanhemmat
Sama kori ja kolme voimalinjaa - Peugeot 208:n ulkomuotoon on rakennettu näyttävyyttä

Sama kori ja kolme voi­ma­lin­jaa - Peugeot 208:n ul­ko­muo­toon on ra­ken­net­tu näyt­tä­vyyt­tä

17.01.2020 11:22
Bensiini kasvaa yhä Lapin autojen käyttävoimana, vaikka hybridit lisääntyvät, dieselin suosio laskussa jo kaksi vuotta – autokauppias uskoo autojen mahtiin Lapissa tulevaisuudessakin

Ben­sii­ni kasvaa yhä Lapin autojen käyt­tä­voi­ma­na, vaikka hyb­ri­dit li­sään­ty­vät, die­se­lin suosio las­kus­sa jo kaksi vuotta – au­to­kaup­pias uskoo autojen mahtiin Lapissa tu­le­vai­suu­des­sa­kin

14.01.2020 06:30
Tilaajille
Uusi epäilty syytteessä jakohihnojen katkeamisista: jäätävä kosteus – lentokonemekaanikko uskoo selvittäneensä Oulun alueen poikkeavan jakohihnaongelman keskeisen syyn

Uusi epäilty syyt­tees­sä ja­ko­hih­no­jen kat­kea­mi­sis­ta: jäätävä kosteus – len­to­ko­ne­me­kaa­nik­ko uskoo sel­vit­tä­neen­sä Oulun alueen poik­kea­van ja­ko­hih­na­on­gel­man kes­kei­sen syyn

14.01.2020 06:00
Tilaajille
Auto tunnistaa kohta katseesi ja värisyttää penkkiä ahterisi alla – älylaitteilla toimivat autot voivat olla koeajossa jo ensi vuonna

Auto tun­nis­taa kohta kat­see­si ja vä­ri­syt­tää penkkiä ah­te­ri­si alla – äly­lait­teil­la toi­mi­vat autot voivat olla koe­ajos­sa jo ensi vuonna

30.11.2019 07:00
Tilaajille
Päiväkirja: Huoltamolla autostani löytyi tuhannen euron edestä vikoja, mutta katsastaja sanoi sen olevan kunnossa – miten tässä näin kävi?

Päi­vä­kir­ja: Huol­ta­mol­la au­tos­ta­ni löytyi tu­han­nen euron edestä vikoja, mutta kat­sas­ta­ja sanoi sen olevan kun­nos­sa – miten tässä näin kävi?

25.11.2019 07:00
Jussi Pihlava saavutti selviä säästöjä polttoainelaskussa hybridiautolla ja jakaa nyt vinkkinsä muillekin

Jussi Pihlava saa­vut­ti selviä sääs­tö­jä polt­to­ai­ne­las­kus­sa hyb­ri­di­au­tol­la ja jakaa nyt vink­kin­sä muil­le­kin

23.11.2019 08:00
Tilaajille
Kojelautakamera voi auttaa onnettomuuden selvittämisessä – laadukas kamera yhä useammassa autossa

Ko­je­lau­ta­ka­me­ra voi auttaa on­net­to­muu­den sel­vit­tä­mi­ses­sä – laa­du­kas kamera yhä useam­mas­sa autossa

14.11.2019 07:30
Tilaajille
Lastu tuo moottoriin lisää tehoja ja omistajalle vastuita – Näin virität autosi laillisesti

Lastu tuo moot­to­riin lisää tehoja ja omis­ta­jal­le vas­tui­ta – Näin virität autosi lail­li­ses­ti

02.11.2019 08:00
Tilaajille
Mikä on paras käyttövoima uudelle autolle? Vertailimme kaasun, sähkön, bensan, dieselin ja etanolin hyvät ja huonot puolet

Mikä on paras käyt­tö­voi­ma uudelle au­tol­le? Ver­tai­lim­me kaasun, sähkön, bensan, die­se­lin ja eta­no­lin hyvät ja huonot puolet

05.10.2019 08:00
Autojen tuonti vie työpaikkoja kotimaan autokaupasta - Kuluttajia ohjaa epävarmuuskalkyyli, sanoo autontuojien puheenjohtaja

Autojen tuonti vie työ­paik­ko­ja ko­ti­maan au­to­kau­pas­ta - Ku­lut­ta­jia ohjaa epä­var­muus­kal­kyy­li, sanoo au­ton­tuo­jien pu­heen­joh­ta­ja

04.10.2019 13:05

"Pa­ras­ta on ih­mis­ten kanssa te­ke­mi­sis­sä ole­mi­nen" – Lapin yrit­tä­jät pal­kit­si en­sim­mäis­tä kertaa yk­sin­yrit­tä­jän

28.09.2019 20:30