Autokauppa
Aineelle usean uuden automerkin edustus Kemiin

Ai­neel­le usean uuden au­to­mer­kin edustus Kemiin

14.01.2020 15:49
Bensiini kasvaa yhä Lapin autojen käyttävoimana, vaikka hybridit lisääntyvät, dieselin suosio laskussa jo kaksi vuotta – autokauppias uskoo autojen mahtiin Lapissa tulevaisuudessakin

Ben­sii­ni kasvaa yhä Lapin autojen käyt­tä­voi­ma­na, vaikka hyb­ri­dit li­sään­ty­vät, die­se­lin suosio las­kus­sa jo kaksi vuotta – au­to­kaup­pias uskoo autojen mahtiin Lapissa tu­le­vai­suu­des­sa­kin

14.01.2020 06:30
Tilaajille

J. Rin­ta-Joup­pi au­kai­see au­to­liik­keen Ke­min­maa­han tam­mi­kuus­sa

12.12.2019 10:09
J. Rinta-Jouppi avaa käytettyjen autojen myymälän Keminmaahan

J. Rin­ta-Joup­pi avaa käy­tet­ty­jen autojen myy­mä­län Ke­min­maa­han

10.12.2019 12:32
Huippuautomerkkejä johtanut Kevin Gaskell kertoo, miten autoala voi selvitä muuttuvassa maailmassa: "Tarjotkaa ihmisille autojen sijaan kyytejä"

Huip­pu­au­to­merk­ke­jä joh­ta­nut Kevin Gaskell kertoo, miten autoala voi selvitä muut­tu­vas­sa maail­mas­sa: "Tar­jot­kaa ih­mi­sil­le autojen sijaan kyy­te­jä"

31.10.2019 19:14
Päiväkirja: Ranskalainen unelma
Kolumni Jussi Leinonen

Päi­vä­kir­ja: Rans­ka­lai­nen unelma

26.10.2019 07:00
Katsoin vierestä, kun ostin auton
Kolumni Maria Paldanius

Katsoin vie­res­tä, kun ostin auton

08.10.2019 06:00

"Pa­ras­ta on ih­mis­ten kanssa te­ke­mi­sis­sä ole­mi­nen" – Lapin yrit­tä­jät pal­kit­si en­sim­mäis­tä kertaa yk­sin­yrit­tä­jän

28.09.2019 20:30