Autoilu
Kuukausi
Auton sisäpesu kannattaa nyt, sillä koronavirus voi elää pinnoilla jopa kolme vuorokautta – Katso ammattilaisen vinkit turvalliseen kevätsiivoukseen

Auton si­sä­pe­su kan­nat­taa nyt, sillä ko­ro­na­vi­rus voi elää pin­noil­la jopa kolme vuo­ro­kaut­ta – Katso am­mat­ti­lai­sen vinkit tur­val­li­seen ke­vät­sii­vouk­seen

28.03.2020 07:00
Tilaajille
Mikä ihme on Dornier-auto? Arvoitus Oulusta on esimerkki autonvalmistuksen historiasta, joka on täynnä kadonneita pikkumerkkejä

Mikä ihme on Dor­nier-au­to? Ar­voi­tus Oulusta on esi­merk­ki au­ton­val­mis­tuk­sen his­to­rias­ta, joka on täynnä ka­don­nei­ta pik­ku­merk­ke­jä

14.03.2020 08:43
Tilaajille
Päiväkirja: Kuinka vältät auton rattiin nukahtamisen
Kolumni Jussi Leinonen

Päi­vä­kir­ja: Kuinka vältät auton rattiin nu­kah­ta­mi­sen

09.03.2020 07:00
Yksi automerkki kestää varmimmin kovaa käyttöä – katsastustilastot kertovat, mitkä autot säilyvät kymmenen vuotta muita vähävikaisempina

Yksi au­to­merk­ki kestää var­mim­min kovaa käyttöä – kat­sas­tus­ti­las­tot ker­to­vat, mitkä autot säi­ly­vät kym­me­nen vuotta muita vä­hä­vi­kai­sem­pi­na

07.03.2020 10:30
Läppärit pois rekan kojelaudalta – näkemäesteenä voi olla jopa kahvinkeitin tai mikroaaltouuni: Netflixiäkin katsellaan ajon aikana

Läp­pä­rit pois rekan ko­je­lau­dal­ta – nä­ke­mä­es­tee­nä voi olla jopa kah­vin­kei­tin tai mik­roaal­touu­ni: Net­fli­xiä­kin kat­sel­laan ajon aikana

05.03.2020 19:00
Vanhemmat
Pohjoisessa ajellaan maan vanhimmilla autoilla, päästöt silti marginaaliset Etelä-Suomeen verrattuna – "Niin kauan ajan tuolla kuin se käy ja kulkee", sanoo muoniolainen miljoonakiituristaan

Poh­joi­ses­sa ajel­laan maan van­him­mil­la au­toil­la, päästöt silti mar­gi­naa­li­set Ete­lä-Suo­meen ver­rat­tu­na – "Niin kauan ajan tuolla kuin se käy ja kul­kee", sanoo muo­nio­lai­nen mil­joo­na­kii­tu­ris­taan

01.03.2020 11:38
Läpi talven jatkuneet vesikelit ovat tehneet Lapin teistä reikäjuustoa, koska päällysteitä ei ole uusittu ajoissa

Läpi talven jat­ku­neet ve­si­ke­lit ovat tehneet Lapin teistä rei­kä­juus­toa, koska pääl­lys­tei­tä ei ole uusittu ajoissa

28.02.2020 06:00
Tilaajille
Suomen teillä kurvailee tuhansia alaikäisiä autoilijoita – 12 000 alle 18-vuotiasta sai viime vuonna poikkeusluvan, ja tuhansia hakemuksia on jonossa

Suomen teillä kur­vai­lee tu­han­sia ala­ikäi­siä au­toi­li­joi­ta – 12 000 alle 18-vuo­tias­ta sai viime vuonna poik­keus­lu­van, ja tu­han­sia ha­ke­muk­sia on jonossa

16.02.2020 06:00
Auton lisävaloilla on mahdollista kasvattaa kaukovalojen tehoa jopa viisinkertaisesti – väärin asennettuna valot voivat aiheuttaa paloturvallisuusriskin tai vaurioittaa auton omia järjestelmiä

Auton li­sä­va­loil­la on mah­dol­lis­ta kas­vat­taa kau­ko­va­lo­jen tehoa jopa vii­sin­ker­tai­ses­ti – väärin asen­net­tu­na valot voivat ai­heut­taa pa­lo­tur­val­li­suus­ris­kin tai vau­rioit­taa auton omia jär­jes­tel­miä

04.02.2020 08:45
Kolumni: Roikkujia tiellä ja korvien välissä
Kolumni Reino Hämeenniemi

Ko­lum­ni: Roik­ku­jia tiellä ja korvien välissä

03.02.2020 07:30
Eduskunnasta: Autoileva Lappi maksaa ilmastotalkoot
Kolumni Kaisa Juuso

Edus­kun­nas­ta: Au­toi­le­va Lappi maksaa il­mas­to­tal­koot

29.01.2020 09:09
Auton saa jatkossa pysäköidä myös vastaantulijan puolelle kaupungissa – Autoliitto varoittaa : "Pakettiautolla ajavan kannattaa välttää"

Auton saa jat­kos­sa py­sä­köi­dä myös vas­taan­tu­li­jan puo­lel­le kau­pun­gis­sa – Au­to­liit­to va­roit­taa : "Pa­ket­tiau­tol­la ajavan kan­nat­taa vält­tää"

28.01.2020 10:34
Koiraa ei saa jättää yksin autoon pakkasella – jo viiden asteen pakkanen voi saada koiran palelemaan sillä aikaa, kun omistaja on kauppareissulla

Koiraa ei saa jättää yksin autoon pak­ka­sel­la – jo viiden asteen pak­ka­nen voi saada koiran pa­le­le­maan sillä aikaa, kun omis­ta­ja on kaup­pa­reis­sul­la

23.01.2020 10:02
Kannattaako nyt ostaa bensa-, diesel- vai sähköauto? Katso listasta, mitkä automallit kävivät kaupaksi viime vuonna ja mitkä menettivät myyntiään

Kan­nat­taa­ko nyt ostaa bensa-, diesel- vai säh­köau­to? Katso lis­tas­ta, mitkä au­to­mal­lit kävivät kau­pak­si viime vuonna ja mitkä me­net­ti­vät myyn­tiään

18.01.2020 06:00
Tilaajille
Uusi epäilty syytteessä jakohihnojen katkeamisista: jäätävä kosteus – lentokonemekaanikko uskoo selvittäneensä Oulun alueen poikkeavan jakohihnaongelman keskeisen syyn

Uusi epäilty syyt­tees­sä ja­ko­hih­no­jen kat­kea­mi­sis­ta: jäätävä kosteus – len­to­ko­ne­me­kaa­nik­ko uskoo sel­vit­tä­neen­sä Oulun alueen poik­kea­van ja­ko­hih­na­on­gel­man kes­kei­sen syyn

14.01.2020 06:00
Tilaajille
Tarua vai totta: automaattinen ohjausjärjestelmä on turvallisempi kuin ihmiskuljettaja – Onnettomuustietoinstituutin yhteyspäällikkö vastasi väitteisiin tekniikasta

Tarua vai totta: au­to­maat­ti­nen oh­jaus­jär­jes­tel­mä on tur­val­li­sem­pi kuin ih­mis­kul­jet­ta­ja – On­net­to­muus­tie­to­ins­ti­tuu­tin yh­teys­pääl­lik­kö vastasi väit­tei­siin tek­nii­kas­ta

11.01.2020 07:00
Tilaajille
Päiväkirja: Huoltamolla autostani löytyi tuhannen euron edestä vikoja, mutta katsastaja sanoi sen olevan kunnossa – miten tässä näin kävi?

Päi­vä­kir­ja: Huol­ta­mol­la au­tos­ta­ni löytyi tu­han­nen euron edestä vikoja, mutta kat­sas­ta­ja sanoi sen olevan kun­nos­sa – miten tässä näin kävi?

25.11.2019 07:00

Au­to­kou­lu­jen kar­tel­li pal­jas­tui: hin­to­jen laskua es­tet­tiin Uu­del­la­maal­la, ja mukana oli myös au­to­kou­lu­yh­dis­tys

21.11.2019 11:00
Uusi hotelli on nyt pykälän lähempänä – Hotelliyrittäjä Mikael Gröhn luottaa, ettei kukaan valita kaupungin myöntämästä luvasta

Uusi hotelli on nyt pykälän lä­hem­pä­nä – Ho­tel­li­yrit­tä­jä Mikael Gröhn luot­taa, ettei kukaan valita kau­pun­gin myön­tä­mäs­tä luvasta

19.11.2019 15:11
Kojelautakamera voi auttaa onnettomuuden selvittämisessä – laadukas kamera yhä useammassa autossa

Ko­je­lau­ta­ka­me­ra voi auttaa on­net­to­muu­den sel­vit­tä­mi­ses­sä – laa­du­kas kamera yhä useam­mas­sa autossa

14.11.2019 07:30
Tilaajille