Autoilu
Kuukausi

Moni ajanut koh­me­los­sa

24.06.2020 16:49 0
Päiväkirja: Asuntovaunut ja ylipitkät rekat

Päi­vä­kir­ja: Asun­to­vau­nut ja yli­pit­kät rekat

17.06.2020 06:00 0
Tilaajille

17-vuo­tias kul­jet­ta­ja kaahasi po­lii­sia vastaan Ke­min­maas­sa – vauhtia oli 50 km/h ra­joi­tus­alueel­la 112 km/h

13.06.2020 09:53 0
Tilaajille
Hirvionnettomuuksien kasvava määrä aiheuttaa huolta Lapissa – henkilövahinkoihin johtavia onnettomuuksia sattuu vähemmän

Hir­vi­on­net­to­muuk­sien kasvava määrä ai­heut­taa huolta Lapissa – hen­ki­lö­va­hin­koi­hin joh­ta­via on­net­to­muuk­sia sattuu vä­hem­män

11.06.2020 10:23 0
Tilaajille
Vanhemmat
31-metrinen jätti kulkee kaasulla - kemiläisyrityksen täysperävaunuyhdistelmä tankataan Oulussa, koska sitä pohjoisempana ei kaasun tankkausasemia ole

31-met­ri­nen jätti kulkee kaa­sul­la - ke­mi­läis­yri­tyk­sen täys­pe­rä­vau­nu­yh­dis­tel­mä tan­ka­taan Ou­lus­sa, koska sitä poh­joi­sem­pa­na ei kaasun tank­kaus­ase­mia ole

27.05.2020 11:03 1
Lapin tärkeisiin risteyskohtiin kuusi uutta jakelupistettä – Neste parantaa uusiutuvan dieselin saatavuutta

Lapin tär­kei­siin ris­teys­koh­tiin kuusi uutta ja­ke­lu­pis­tet­tä – Neste pa­ran­taa uu­siu­tu­van die­se­lin saa­ta­vuut­ta

26.05.2020 10:27 0
Tilaajille
Maaliskuussa tehtiin ennätysmäärä autojen lii­ken­ne­käy­tös­tä­pois­to­ja – "En muista nähneeni vastaavia lukuja aiempina vuosina"

Maa­lis­kuus­sa tehtiin en­nä­tys­mää­rä autojen lii­ken­ne­käy­tös­tä­pois­to­ja – "En muista näh­nee­ni vas­taa­via lukuja aiem­pi­na vuo­si­na"

08.05.2020 08:21 0
Tilaajille
Yhä harvempi vaihtaa renkaat itse – tänä keväänä renkaanvaihtokausi on tavallista pidempi: " Renkaita vaihdetaan todennäköisesti vielä toukokuun puolivälissä"

Yhä har­vem­pi vaihtaa renkaat itse – tänä keväänä ren­kaan­vaih­to­kau­si on ta­val­lis­ta pi­dem­pi: " Ren­kai­ta vaih­de­taan to­den­nä­köi­ses­ti vielä tou­ko­kuun puo­li­vä­lis­sä"

28.04.2020 20:25 0
Tilaajille
Ei tullut ihan leijonakuningasta, mutta tomera pentu kuitenkin – Pikkuleijona hurmasi kolmella eri moottorilinjallaan

Ei tullut ihan lei­jo­na­ku­nin­gas­ta, mutta tomera pentu kui­ten­kin – Pik­ku­lei­jo­na hurmasi kol­mel­la eri moot­to­ri­lin­jal­laan

19.04.2020 14:38 0
Tilaajille
Päiväkirja: Onneksi pyöräilykausi alkaa

Päi­vä­kir­ja: Onneksi pyö­räi­ly­kau­si alkaa

14.04.2020 05:00 0
Tilaajille
Auton sisäpesu kannattaa nyt, sillä koronavirus voi elää pinnoilla jopa kolme vuorokautta – Katso ammattilaisen vinkit turvalliseen kevätsiivoukseen

Auton si­sä­pe­su kan­nat­taa nyt, sillä ko­ro­na­vi­rus voi elää pin­noil­la jopa kolme vuo­ro­kaut­ta – Katso am­mat­ti­lai­sen vinkit tur­val­li­seen ke­vät­sii­vouk­seen

28.03.2020 07:00 0
Tilaajille
Mikä ihme on Dornier-auto? Arvoitus Oulusta on esimerkki autonvalmistuksen historiasta, joka on täynnä kadonneita pikkumerkkejä

Mikä ihme on Dor­nier-au­to? Ar­voi­tus Oulusta on esi­merk­ki au­ton­val­mis­tuk­sen his­to­rias­ta, joka on täynnä ka­don­nei­ta pik­ku­merk­ke­jä

14.03.2020 08:43 0
Tilaajille
Päiväkirja: Kuinka vältät auton rattiin nukahtamisen
Kolumni Jussi Leinonen

Päi­vä­kir­ja: Kuinka vältät auton rattiin nu­kah­ta­mi­sen

09.03.2020 07:00 0
Tilaajille
Yksi automerkki kestää varmimmin kovaa käyttöä – katsastustilastot kertovat, mitkä autot säilyvät kymmenen vuotta muita vähävikaisempina

Yksi au­to­merk­ki kestää var­mim­min kovaa käyttöä – kat­sas­tus­ti­las­tot ker­to­vat, mitkä autot säi­ly­vät kym­me­nen vuotta muita vä­hä­vi­kai­sem­pi­na

07.03.2020 10:30 0
Tilaajille
Läppärit pois rekan kojelaudalta – näkemäesteenä voi olla jopa kahvinkeitin tai mikroaaltouuni: Netflixiäkin katsellaan ajon aikana

Läp­pä­rit pois rekan ko­je­lau­dal­ta – nä­ke­mä­es­tee­nä voi olla jopa kah­vin­kei­tin tai mik­roaal­touu­ni: Net­fli­xiä­kin kat­sel­laan ajon aikana

05.03.2020 19:00 0
Tilaajille
Pohjoisessa ajellaan maan vanhimmilla autoilla, päästöt silti marginaaliset Etelä-Suomeen verrattuna – "Niin kauan ajan tuolla kuin se käy ja kulkee", sanoo muoniolainen miljoonakiituristaan

Poh­joi­ses­sa ajel­laan maan van­him­mil­la au­toil­la, päästöt silti mar­gi­naa­li­set Ete­lä-Suo­meen ver­rat­tu­na – "Niin kauan ajan tuolla kuin se käy ja kul­kee", sanoo muo­nio­lai­nen mil­joo­na­kii­tu­ris­taan

01.03.2020 11:38 0
Tilaajille
Läpi talven jatkuneet vesikelit ovat tehneet Lapin teistä reikäjuustoa, koska päällysteitä ei ole uusittu ajoissa

Läpi talven jat­ku­neet ve­si­ke­lit ovat tehneet Lapin teistä rei­kä­juus­toa, koska pääl­lys­tei­tä ei ole uusittu ajoissa

28.02.2020 06:00 0
Tilaajille
Suomen teillä kurvailee tuhansia alaikäisiä autoilijoita – 12 000 alle 18-vuotiasta sai viime vuonna poikkeusluvan, ja tuhansia hakemuksia on jonossa

Suomen teillä kur­vai­lee tu­han­sia ala­ikäi­siä au­toi­li­joi­ta – 12 000 alle 18-vuo­tias­ta sai viime vuonna poik­keus­lu­van, ja tu­han­sia ha­ke­muk­sia on jonossa

16.02.2020 06:00 0
Auton lisävaloilla on mahdollista kasvattaa kaukovalojen tehoa jopa viisinkertaisesti – väärin asennettuna valot voivat aiheuttaa paloturvallisuusriskin tai vaurioittaa auton omia järjestelmiä

Auton li­sä­va­loil­la on mah­dol­lis­ta kas­vat­taa kau­ko­va­lo­jen tehoa jopa vii­sin­ker­tai­ses­ti – väärin asen­net­tu­na valot voivat ai­heut­taa pa­lo­tur­val­li­suus­ris­kin tai vau­rioit­taa auton omia jär­jes­tel­miä

04.02.2020 08:45 0
Tilaajille
Kolumni: Roikkujia tiellä ja korvien välissä
Kolumni Reino Hämeenniemi

Ko­lum­ni: Roik­ku­jia tiellä ja korvien välissä

03.02.2020 07:30 0
Tilaajille