Autoilu
Viimeisin tunti
Kannattaako nyt ostaa bensa-, diesel- vai sähköauto? Katso listasta, mitkä automallit kävivät kaupaksi viime vuonna ja mitkä menettivät myyntiään

Kan­nat­taa­ko nyt ostaa bensa-, diesel- vai säh­köau­to? Katso lis­tas­ta, mitkä au­to­mal­lit kävivät kau­pak­si viime vuonna ja mitkä me­net­ti­vät myyn­tiään

06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Uusi epäilty syytteessä jakohihnojen katkeamisista: jäätävä kosteus – lentokonemekaanikko uskoo selvittäneensä Oulun alueen poikkeavan jakohihnaongelman keskeisen syyn

Uusi epäilty syyt­tees­sä ja­ko­hih­no­jen kat­kea­mi­sis­ta: jäätävä kosteus – len­to­ko­ne­me­kaa­nik­ko uskoo sel­vit­tä­neen­sä Oulun alueen poik­kea­van ja­ko­hih­na­on­gel­man kes­kei­sen syyn

14.01.2020 06:00
Tilaajille
Tarua vai totta: automaattinen ohjausjärjestelmä on turvallisempi kuin ihmiskuljettaja – Onnettomuustietoinstituutin yhteyspäällikkö vastasi väitteisiin tekniikasta

Tarua vai totta: au­to­maat­ti­nen oh­jaus­jär­jes­tel­mä on tur­val­li­sem­pi kuin ih­mis­kul­jet­ta­ja – On­net­to­muus­tie­to­ins­ti­tuu­tin yh­teys­pääl­lik­kö vastasi väit­tei­siin tek­nii­kas­ta

11.01.2020 07:00
Tilaajille
Päiväkirja: Huoltamolla autostani löytyi tuhannen euron edestä vikoja, mutta katsastaja sanoi sen olevan kunnossa – miten tässä näin kävi?

Päi­vä­kir­ja: Huol­ta­mol­la au­tos­ta­ni löytyi tu­han­nen euron edestä vikoja, mutta kat­sas­ta­ja sanoi sen olevan kun­nos­sa – miten tässä näin kävi?

25.11.2019 07:00

Au­to­kou­lu­jen kar­tel­li pal­jas­tui: hin­to­jen laskua es­tet­tiin Uu­del­la­maal­la, ja mukana oli myös au­to­kou­lu­yh­dis­tys

21.11.2019 11:00
Uusi hotelli on nyt pykälän lähempänä – Hotelliyrittäjä Mikael Gröhn luottaa, ettei kukaan valita kaupungin myöntämästä luvasta

Uusi hotelli on nyt pykälän lä­hem­pä­nä – Ho­tel­li­yrit­tä­jä Mikael Gröhn luot­taa, ettei kukaan valita kau­pun­gin myön­tä­mäs­tä luvasta

19.11.2019 15:11
Kojelautakamera voi auttaa onnettomuuden selvittämisessä – laadukas kamera yhä useammassa autossa

Ko­je­lau­ta­ka­me­ra voi auttaa on­net­to­muu­den sel­vit­tä­mi­ses­sä – laa­du­kas kamera yhä useam­mas­sa autossa

14.11.2019 07:30
Tilaajille
Ostaako auto omaksi vai maksaa kiinteä kuukausimaksu? – yksityisleasing tekee tuloaan autokauppaan: moni ei halua pohtia autonsa jälleenmyyntiarvoa tai sitoa pääomia.

Ostaako auto omaksi vai maksaa kiinteä kuu­kau­si­mak­su? – yk­si­tyis­lea­sing tekee tuloaan au­to­kaup­paan: moni ei halua pohtia autonsa jäl­leen­myyn­ti­ar­voa tai sitoa pääo­mia.

13.11.2019 07:21
Emme halua keltaliivien kapinaa
Kolumni Antti Kokkonen

Emme halua kel­ta­lii­vien kapinaa

26.10.2019 06:00
Maalaiskuntalainen ja suhinalempi
Kolumni Reino Hämeenniemi

Maa­lais­kun­ta­lai­nen ja su­hi­na­lem­pi

14.10.2019 06:30
Mitä talvikelillä tarkoitetaan? Kelpaavatko "joka kauden" renkaat? – Tämä kaikki autoilijan on tiedettävä, kun talvirengaspakko lievenee

Mitä tal­vi­ke­lil­lä tar­koi­te­taan? Kel­paa­vat­ko "joka kauden" ren­kaat? – Tämä kaikki au­toi­li­jan on tie­det­tä­vä, kun tal­vi­ren­gas­pak­ko lie­ve­nee

12.10.2019 07:00
Tilaajille
Autojen jakohihnoja tuhoava mystinen "Oulun tauti" jatkuu yhä – "Olemme alkaneet tarkistaa jakohihnat jokaisen huollon yhteydessä"

Autojen ja­ko­hih­no­ja tuhoava mys­ti­nen "Oulun tauti" jatkuu yhä – "Olemme al­ka­neet tar­kis­taa ja­ko­hih­nat jo­kai­sen huollon yh­tey­des­sä"

08.10.2019 11:21
Tilaajille
Hunteerinki: Juokahleet oistottamassa
Kolumni Hannu Lantto

Hun­tee­rin­ki: Juo­kah­leet ois­tot­ta­mas­sa

07.10.2019 07:15
Autojen tuonti vie työpaikkoja kotimaan autokaupasta - Kuluttajia ohjaa epävarmuuskalkyyli, sanoo autontuojien puheenjohtaja

Autojen tuonti vie työ­paik­ko­ja ko­ti­maan au­to­kau­pas­ta - Ku­lut­ta­jia ohjaa epä­var­muus­kal­kyy­li, sanoo au­ton­tuo­jien pu­heen­joh­ta­ja

04.10.2019 13:05
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Isojen kau­pun­kien ruuh­ka­mak­sut olisi hyvää il­mas­to­po­li­tiik­kaa

30.09.2019 06:00
Rovaniemeläinen Jani Saarinen voitti taskuparkkeerauksen SM-kultaa – auto sujahti ruutuun uudella ennätysajalla

Ro­va­nie­me­läi­nen Jani Saa­ri­nen voitti tas­ku­park­kee­rauk­sen SM-kul­taa – auto sujahti ruutuun uudella en­nä­tys­ajal­la

29.09.2019 17:57
Kuljettajan pitää olla tarkkana:  Lumen peittämän liikennemerkin kertoma nopeusrajoitus pitää ymmärtää oikein, mutta ei silti aina

Kul­jet­ta­jan pitää olla tark­ka­na: Lumen peit­tä­män lii­ken­ne­mer­kin kertoma no­peus­ra­joi­tus pitää ym­mär­tää oikein, mutta ei silti aina

25.09.2019 08:38
Taskuparkki jännittää monia turhaan, koska suorituksen näkee aina joku – Rovaniemellä etsittiin Lapin parasta parkkeerauksen taitajaa valtakunnalliseen finaaliin

Tas­ku­park­ki jän­nit­tää monia tur­haan, koska suo­ri­tuk­sen näkee aina joku – Ro­va­nie­mel­lä et­sit­tiin Lapin parasta park­kee­rauk­sen tai­ta­jaa val­ta­kun­nal­li­seen fi­naa­liin

21.09.2019 16:29
Parempilaatuisen dieselin veroetu poistuu, vaikutusta pumppuhintoihin on vaikea arvioida

Pa­rem­pi­laa­tui­sen die­se­lin veroetu pois­tuu, vai­ku­tus­ta pump­pu­hin­toi­hin on vaikea ar­vioi­da

18.09.2019 17:31
Näin budjetti vaikuttaa arkeesi: Keskituloisen palkasta tippuu 160 euroa, autoilu kallistuu

Näin bud­jet­ti vai­kut­taa ar­kee­si: Kes­ki­tu­loi­sen pal­kas­ta tippuu 160 euroa, autoilu kal­lis­tuu

18.09.2019 10:00