Attendo
Kuukausi ja vanhemmat
Attendon hoivakoti ja palveluasunnot Sallassa valmistuvat keväällä

At­ten­don hoi­va­ko­ti ja pal­ve­lu­asun­not Sal­las­sa val­mis­tu­vat ke­vääl­lä

07.11.2019 19:21
Mielipide Alex Gullichsen

Lu­ki­jal­ta: Attendo oi­kai­see vir­heel­li­siä väit­tei­tä

30.10.2019 08:09
Mielipide Lasse Orava

Lu­ki­jal­ta: Jul­ki­nen ki­ris­tys

26.10.2019 06:00
Keminmaan ja Attendon välille puhkesi rahakiista, joka voi johtaa hoivakodin siirtämiseen Kemiin

Ke­min­maan ja At­ten­don välille puhkesi ra­ha­kiis­ta, joka voi johtaa hoi­va­ko­din siir­tä­mi­seen Kemiin

22.10.2019 17:26