Asuntokauppa
Sijoittajat kaikkosivat: Koronavirus laski uusien kerrostaloasuntojen kauppaa roimasti

Si­joit­ta­jat kaik­ko­si­vat: Ko­ro­na­vi­rus laski uusien ker­ros­ta­lo­asun­to­jen kauppaa roi­mas­ti

24.05.2020 15:01 2
Tilaajille
Suoria keinoja asuntokannan arvonmenetykseen on vaikea löytää – Krista Mikkonen: "Asuntoremontteja ja energiatehokkuuden parantamista voidaan tukea"

Suoria keinoja asun­to­kan­nan ar­von­me­ne­tyk­seen on vaikea löytää – Krista Mik­ko­nen: "A­sun­to­re­mont­te­ja ja ener­gia­te­hok­kuu­den pa­ran­ta­mis­ta voidaan tukea"

09.03.2020 06:00 0
Rovaniemen kaupunki myy tai vuokraa uusia asuinrakennuspaikkoja ja asuntotontteja Rautiosaaresta ja Vennivaarasta

Ro­va­nie­men kau­pun­ki myy tai vuokraa uusia asuin­ra­ken­nus­paik­ko­ja ja asun­to­tont­te­ja Rau­tio­saa­res­ta ja Ven­ni­vaa­ras­ta

06.03.2020 08:49 0
Tilaajille
Lukijalta: Jos hinta on väärä, ei yksikään koti liiku
Mielipide Jari Gardziella

Lu­ki­jal­ta: Jos hinta on väärä, ei yk­si­kään koti liiku

20.01.2020 07:00 0
Tilaajille
Rovaniemellä kerrostaloasuntojen lisäksi omakotitalot menevät kaupaksi

Ro­va­nie­mel­lä ker­ros­ta­lo­asun­to­jen lisäksi oma­ko­ti­ta­lot menevät kau­pak­si

19.10.2019 18:24 0
Tilaajille
Rovaniemen Pirkkakadulle nousee 5-kerroksinen kerrostalo – taloyhtiö kieltää asuntojen vuokraamisen Airbnb-toimintaan

Ro­va­nie­men Pirk­ka­ka­dul­le nousee 5-ker­rok­si­nen ker­ros­ta­lo – ta­lo­yh­tiö kieltää asun­to­jen vuok­raa­mi­sen Airbnb-toi­min­taan

18.10.2019 12:31 0
Tilaajille