asuminen
Vain muutama taloyhtiö hakenut parveketupakoinnin kieltoa Lapissa – laki ollut voimassa pian neljä vuotta

Vain muutama ta­lo­yh­tiö hakenut par­ve­ke­tu­pa­koin­nin kieltoa Lapissa – laki ollut voi­mas­sa pian neljä vuotta

20.03.2020 13:02
Yhteisöllisessä kerrostalossa vierashuonekin on yhteinen – asuntoon ei tarvita ylimääräistä huonetta vieraille, vaan sen voi vuokrata taloyhtiöstä

Yh­tei­söl­li­ses­sä ker­ros­ta­los­sa vie­ras­huo­ne­kin on yh­tei­nen – asun­toon ei tarvita yli­mää­räis­tä huo­net­ta vie­rail­le, vaan sen voi vuok­ra­ta ta­lo­yh­tiös­tä

14.03.2020 09:45
Tilaajille
"Moni entinen vanki haluaa tilanteensa vuoksi takaisin vankilaan" – Irlannissa on asuntokriisi ja se vie myös tavallisia ihmisiä kadulle

"Moni entinen vanki haluaa ti­lan­teen­sa vuoksi ta­kai­sin van­ki­laan" – Ir­lan­nis­sa on asun­to­krii­si ja se vie myös ta­val­li­sia ihmisiä kadulle

08.03.2020 19:27
Ensimmäistä kertaa 20 vuoteen rovaniemeläispihalta loppui tila – Lumipaljoutta ratkotaan nyt monella rivitalopihalla

En­sim­mäis­tä kertaa 20 vuoteen ro­va­nie­me­läis­pi­hal­ta loppui tila – Lu­mi­pal­jout­ta rat­ko­taan nyt monella ri­vi­ta­lo­pi­hal­la

02.03.2020 06:30
Tilaajille
Omakotitalo maksaa Rovaniemellä saman verran kuin uusi 60–70 neliön osake kaupungin keskustassa: Reilusti yli sata omakotitaloa rakennetaan Rovaniemelle joka vuosi

Oma­ko­ti­ta­lo maksaa Ro­va­nie­mel­lä saman verran kuin uusi 60–70 neliön osake kau­pun­gin kes­kus­tas­sa: Rei­lus­ti yli sata oma­ko­ti­ta­loa ra­ken­ne­taan Ro­va­nie­mel­le joka vuosi

24.02.2020 06:30
Keminmaalaisessa omakotitalossa vietetään kesämökkielämää omalla terassilla, jossa on poreamme

Ke­min­maa­lai­ses­sa oma­ko­ti­ta­los­sa vie­te­tään ke­sä­mök­ki­elä­mää omalla te­ras­sil­la, jossa on po­re­am­me

22.02.2020 15:30
Alkaisiko hyväksi ihmiseksi
Kolumni Outi Torvinen

Al­kai­si­ko hyväksi ih­mi­sek­si

18.02.2020 06:30
Hei Matti, muuta soluun! – Nuoret potevat yksinäisyyttä yksiöissään, vaikka kämppiselämä on parasta

Hei Matti, muuta soluun! – Nuoret potevat yk­si­näi­syyt­tä yk­siöis­sään, vaikka kämp­pi­se­lä­mä on parasta

14.02.2020 06:50
Sisäilmaongelmaiset ja purkukuntoiset rivitalot kävivät kaupaksi Posiolla – miten tämä on mahdollista?

Si­sä­il­ma­on­gel­mai­set ja pur­ku­kun­toi­set ri­vi­ta­lot kävivät kau­pak­si Po­siol­la – miten tämä on mah­dol­lis­ta?

06.02.2020 22:34
Tilaajille
Huoneistokohtainen mittaus vähentää veden lotrausta ja lopettaa kiistelyn vesimaksuista

Huo­neis­to­koh­tai­nen mittaus vä­hen­tää veden lot­raus­ta ja lo­pet­taa kiis­te­lyn ve­si­mak­suis­ta

31.01.2020 18:00
”Nykyiset asunnot liian pieniä ja vanhoja” – Vuokrayksiöstä ja -kaksioista on pulaa monessa Lapin pienessä kunnassa, vanhat omakotitalot eivät houkuttele asukkaita

”Ny­kyi­set asunnot liian pieniä ja van­ho­ja” – Vuok­ra­yk­siös­tä ja -kak­siois­ta on pulaa monessa Lapin pie­nes­sä kun­nas­sa, vanhat oma­ko­ti­ta­lot eivät hou­kut­te­le asuk­kai­ta

31.01.2020 07:00
Lukijalta: Kohti parempaa nuorten Rovaniemeä
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kohti pa­rem­paa nuorten Ro­va­nie­meä

26.01.2020 14:27
Tuoreet lappilaiset saivat kausikortteja kylpylään ja retkeilytuotteita – Lapin kunnat toivottivat lähes 2 800 uutta asukastaan tervetulleiksi erilaisilla tervetulopaketeilla

Tuoreet lap­pi­lai­set saivat kau­si­kort­te­ja kyl­py­lään ja ret­kei­ly­tuot­tei­ta – Lapin kunnat toi­vot­ti­vat lähes 2 800 uutta asu­kas­taan ter­ve­tul­leik­si eri­lai­sil­la ter­ve­tu­lo­pa­ke­teil­la

16.01.2020 14:40
"Labyrinttiasunnoissa" piilee tulipaloriski – Oulun keskustan toimisto oli muutettu luvatta hotelliksi, asetettiin välittömästi käyttökieltoon

"La­by­rint­tia­sun­nois­sa" piilee tu­li­pa­lo­ris­ki – Oulun kes­kus­tan toi­mis­to oli muu­tet­tu luvatta ho­tel­lik­si, ase­tet­tiin vä­lit­tö­mäs­ti käyt­tö­kiel­toon

03.01.2020 21:14
Tilaajille
Tutkimus: Asuinpaikkaa vaihtaneet työttömät työllistyvät todennäköisemmin uudelleen

Tut­ki­mus: Asuin­paik­kaa vaih­ta­neet työt­tö­mät työl­lis­ty­vät to­den­nä­köi­sem­min uu­del­leen

30.12.2019 11:06
Monen kodin ongelma: Ilma ei vaihdu kunnolla – Eniten parannettavaa on 70- ja 80-lukujen rakennuksissa, varsinkin omakoti- ja rivitaloissa

Monen kodin on­gel­ma: Ilma ei vaihdu kun­nol­la – Eniten pa­ran­net­ta­vaa on 70- ja 80-lu­ku­jen ra­ken­nuk­sis­sa, var­sin­kin oma­ko­ti- ja ri­vi­ta­lois­sa

15.12.2019 14:25
Kerrostaloasuntojen hinta romahti Korkalovaarassa – Välittäjien mukaan kyse on muustakin kuin alueen maineesta

Ker­ros­ta­lo­asun­to­jen hinta romahti Kor­ka­lo­vaa­ras­sa – Vä­lit­tä­jien mukaan kyse on muus­ta­kin kuin alueen mai­nees­ta

27.11.2019 10:32
Oletko siirtymässä eläkkeelle – tee itsellesi tämä neljän kohdan rottakoe, niin muutos sujuu joustavasti

Oletko siir­ty­mäs­sä eläk­keel­le – tee it­sel­le­si tämä neljän kohdan rot­ta­koe, niin muutos sujuu jous­ta­vas­ti

23.11.2019 06:00
Tilaajille
Vuokrien nousu on tasaantunut Rovaniemellä, asunnoille löytyy asukkaat nopeammin kuin Oulussa tai Lahdessa

Vuok­rien nousu on ta­saan­tu­nut Ro­va­nie­mel­lä, asun­noil­le löytyy asuk­kaat no­peam­min kuin Oulussa tai Lah­des­sa

18.11.2019 14:48
Tervola kaavailee satojen ihmisten ekokylää Kemijokirantaan – ”Westsiden” toivotaan purevan väestökatoon

Tervola kaa­vai­lee satojen ih­mis­ten eko­ky­lää Ke­mi­jo­ki­ran­taan – ”West­si­den” toi­vo­taan purevan väes­tö­ka­toon

07.11.2019 06:30