asuminen
Viimeisin 24 tuntia
Tuoreet lappilaiset saivat kausikortteja kylpylään ja retkeilytuotteita – Lapin kunnat toivottivat lähes 2 800 uutta asukastaan tervetulleiksi erilaisilla tervetulopaketeilla

Tuoreet lap­pi­lai­set saivat kau­si­kort­te­ja kyl­py­lään ja ret­kei­ly­tuot­tei­ta – Lapin kunnat toi­vot­ti­vat lähes 2 800 uutta asu­kas­taan ter­ve­tul­leik­si eri­lai­sil­la ter­ve­tu­lo­pa­ke­teil­la

16.01.2020 14:40
Vanhemmat
"Labyrinttiasunnoissa" piilee tulipaloriski – Oulun keskustan toimisto oli muutettu luvatta hotelliksi, asetettiin välittömästi käyttökieltoon

"La­by­rint­tia­sun­nois­sa" piilee tu­li­pa­lo­ris­ki – Oulun kes­kus­tan toi­mis­to oli muu­tet­tu luvatta ho­tel­lik­si, ase­tet­tiin vä­lit­tö­mäs­ti käyt­tö­kiel­toon

03.01.2020 21:14
Tilaajille
Tutkimus: Asuinpaikkaa vaihtaneet työttömät työllistyvät todennäköisemmin uudelleen

Tut­ki­mus: Asuin­paik­kaa vaih­ta­neet työt­tö­mät työl­lis­ty­vät to­den­nä­köi­sem­min uu­del­leen

30.12.2019 11:06
Monen kodin ongelma: Ilma ei vaihdu kunnolla – Eniten parannettavaa on 70- ja 80-lukujen rakennuksissa, varsinkin omakoti- ja rivitaloissa

Monen kodin on­gel­ma: Ilma ei vaihdu kun­nol­la – Eniten pa­ran­net­ta­vaa on 70- ja 80-lu­ku­jen ra­ken­nuk­sis­sa, var­sin­kin oma­ko­ti- ja ri­vi­ta­lois­sa

15.12.2019 14:25
Kerrostaloasuntojen hinta romahti Korkalovaarassa – Välittäjien mukaan kyse on muustakin kuin alueen maineesta

Ker­ros­ta­lo­asun­to­jen hinta romahti Kor­ka­lo­vaa­ras­sa – Vä­lit­tä­jien mukaan kyse on muus­ta­kin kuin alueen mai­nees­ta

27.11.2019 10:32
Oletko siirtymässä eläkkeelle – tee itsellesi tämä neljän kohdan rottakoe, niin muutos sujuu joustavasti

Oletko siir­ty­mäs­sä eläk­keel­le – tee it­sel­le­si tämä neljän kohdan rot­ta­koe, niin muutos sujuu jous­ta­vas­ti

23.11.2019 06:00
Tilaajille
Vuokrien nousu on tasaantunut Rovaniemellä, asunnoille löytyy asukkaat nopeammin kuin Oulussa tai Lahdessa

Vuok­rien nousu on ta­saan­tu­nut Ro­va­nie­mel­lä, asun­noil­le löytyy asuk­kaat no­peam­min kuin Oulussa tai Lah­des­sa

18.11.2019 14:48
Tervola kaavailee satojen ihmisten ekokylää Kemijokirantaan – ”Westsiden” toivotaan purevan väestökatoon

Tervola kaa­vai­lee satojen ih­mis­ten eko­ky­lää Ke­mi­jo­ki­ran­taan – ”West­si­den” toi­vo­taan purevan väes­tö­ka­toon

07.11.2019 06:30
Vuokrayksiön keskihinta on 500 euroa – Rovaniemellä ja Oulussa on nyt lähes sama hintataso

Vuok­ra­yk­siön kes­ki­hin­ta on 500 euroa – Ro­va­nie­mel­lä ja Oulussa on nyt lähes sama hin­ta­ta­so

28.10.2019 07:00
Tilaajille
Ennuste: Asuntorakentaminen hiljenee koko maassa – Rovaniemelläkin uusien asuntojen määrä on laskenut huippuvuosista

En­nus­te: Asun­to­ra­ken­ta­mi­nen hil­je­nee koko maassa – Ro­va­nie­mel­lä­kin uusien asun­to­jen määrä on las­ke­nut huip­pu­vuo­sis­ta

18.10.2019 07:30
Uudet rivitaloasunnot kiinnostavat Sallassa: Ensimmäiset muuttajat pääsevät uusiin koteihinsa todennäköisesti helmikuussa

Uudet ri­vi­ta­lo­asun­not kiin­nos­ta­vat Sal­las­sa: En­sim­mäi­set muut­ta­jat pää­se­vät uusiin ko­tei­hin­sa to­den­nä­köi­ses­ti hel­mi­kuus­sa

13.10.2019 18:58
Korkovähennyksen  poistaminen kannattaa tehdä nyt, kun korot ovat alhaalla.
Pääkirjoitus

Kor­ko­vä­hen­nyk­sen pois­ta­mi­nen kan­nat­taa tehdä nyt, kun korot ovat al­haal­la.

13.10.2019 16:53
Lapin sairaanhoitopiirin 50-luvun rivitalosta käytiin kova huutokauppakisa – hinta nousi kolmessa vartissa lähes 250 000 euroa

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin 50-lu­vun ri­vi­ta­los­ta käytiin kova huu­to­kaup­pa­ki­sa – hinta nousi kol­mes­sa var­tis­sa lähes 250 000 euroa

30.09.2019 16:17

Ro­va­nie­men kau­pun­ki myy tai vuokraa tont­te­ja Ven­ni­vaa­ran uudelta asuin­alueel­ta

30.09.2019 10:07
Päiväkirja: En osaa elää niin kuin oikea lappilainen
Kolumni Anitta Salmi

Päi­vä­kir­ja: En osaa elää niin kuin oikea lap­pi­lai­nen

28.09.2019 07:00
Päiväkirja: Puhuin vain arjen asioista, päädyin markkinoimaan Lappia
Kolumni Sinikka Pylkkänen

Päi­vä­kir­ja: Puhuin vain arjen asiois­ta, päädyin mark­ki­noi­maan Lappia

27.09.2019 14:06
Opiskelija teki purkutalosta kodin – Sunnuntaina hän järjestää yhden talon asuntomessut

Opis­ke­li­ja teki pur­ku­ta­los­ta kodin – Sun­nun­tai­na hän jär­jes­tää yhden talon asun­to­mes­sut

20.09.2019 14:26
Hallitus päätti avustaa kerrostalojen energiaremontteja sadalla miljoonalla eurolla – tukihaku alkaa heti alkuvuonna

Hal­li­tus päätti avustaa ker­ros­ta­lo­jen ener­gia­re­mont­te­ja sadalla mil­joo­nal­la eurolla – tu­ki­ha­ku alkaa heti al­ku­vuon­na

18.09.2019 17:26
Timon ja Xenan koti

Timon ja Xenan koti

07.03.2019 12:35