Asiakaspalaute
Näkökulma: Tätä kysytään nyt tavan takaa: miten todennäköisesti suosittelet yritystämme ystävälle tai työtoverille? – Mitä yritys sillä tiedolla tekee?
Kolumni Ilari Tapio

Nä­kö­kul­ma: Tätä ky­sy­tään nyt tavan takaa: miten to­den­nä­köi­ses­ti suo­sit­te­let yri­tys­täm­me ys­tä­väl­le tai työ­to­ve­ril­le? – Mitä yritys sillä tie­dol­la tekee?

09.02.2020 10:57