Arvostelut
Kuukausi
Mihin katosi vaimo, äiti sekä sisko? Lempi on teos, jossa rakkaus taipuu moneen suuntaan Lapin sodan keskellä.
Mielipide Erica Niemelä

Mihin katosi vaimo, äiti sekä sisko? Lempi on teos, jossa rakkaus taipuu moneen suun­taan Lapin sodan kes­kel­lä.

06.12.2019 06:00
Keskustelua herättänyt näyttely: Rakkauden kasvoton jumala

Kes­kus­te­lua he­rät­tä­nyt näyt­te­ly: Rak­kau­den kas­vo­ton jumala

26.11.2019 13:52
Arvio: Kun todellisuudet kohtaavat

Arvio: Kun to­del­li­suu­det koh­taa­vat

26.11.2019 09:01
Arvio: Lapin Kullan kuningatar

Arvio: Lapin Kullan ku­nin­ga­tar

25.11.2019 13:27
Arvio: Sotilassoittajat juhlivat töitä tehden

Arvio: So­ti­las­soit­ta­jat juh­li­vat töitä tehden

25.11.2019 09:53
Arvostelu: Amerikkalaiselle nuorelle rasismi on pelkoa ja poliisiväkivaltaa
Mielipide Anni Koikkalainen

Ar­vos­te­lu: Ame­rik­ka­lai­sel­le nuo­rel­le rasismi on pelkoa ja po­lii­si­vä­ki­val­taa

22.11.2019 06:00
Näyttely: Kuppi täynnä kukkia

Näyt­te­ly: Kuppi täynnä kukkia

20.11.2019 10:39
Näyttely: Hetki veden äärellä

Näyt­te­ly: Hetki veden äärellä

11.11.2019 18:39
Vanhemmat
Arvostelu: Renessanssimies Kanya Westin gospel-vaihe – teos voi vieraannuttaa osan kuuntelijoistaan sanomallaan
Mielipide Antti Nuorti

Ar­vos­te­lu: Re­nes­sans­si­mies Kanya Westin gos­pel-vai­he – teos voi vie­raan­nut­taa osan kuun­te­li­jois­taan sa­no­mal­laan

08.11.2019 06:00
Arvostelu: Ajatusten ajattomuutta
Mielipide Eveliina Lahtinen

Ar­vos­te­lu: Aja­tus­ten ajat­to­muut­ta

25.10.2019 06:30
Mielipide Helmi Smeds

Kou­lu­lai­sil­ta: Kou­lu­ruo­ka on täyt­tä­vää ja mau­kas­ta

22.10.2019 06:00
Näyttely: Kauneutta turhuuden hinnalla

Näyt­te­ly: Kau­neut­ta tur­huu­den hin­nal­la

14.10.2019 08:10
Kirja-arvostelu: Kansantajuisesti Suomen perustuslaeista

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Kan­san­ta­jui­ses­ti Suomen pe­rus­tus­laeis­ta

14.10.2019 08:09
Arvostelu: Valkoisen heteromiehen kostofantasia vai karu kuvaus mielisairaudesta?
Mielipide Antti Nuorti

Ar­vos­te­lu: Val­koi­sen he­te­ro­mie­hen kos­to­fan­ta­sia vai karu kuvaus mie­li­sai­rau­des­ta?

11.10.2019 06:40
Kirja-arvostelu: Sinne ja takaisin Laurikaisen matkassa

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Sinne ja ta­kai­sin Lau­ri­kai­sen mat­kas­sa

10.10.2019 20:12
Arvostelu: Kohti mustaa aukkoa — prosit!

Ar­vos­te­lu: Kohti mustaa aukkoa — prosit!

06.10.2019 13:55
Arvostelu: Juhlavaa ja vakavaa Taidemaalariliiton 90-vuotisjuhlanäyttelyssä

Ar­vos­te­lu: Juh­la­vaa ja vakavaa Tai­de­maa­la­ri­lii­ton 90-vuo­tis­juh­la­näyt­te­lys­sä

05.10.2019 14:30
Isä, poika ja sota – Tuomas Hongan teoksen kautta avautuu näköala sota-aikaan

Isä, poika ja sota – Tuomas Hongan teoksen kautta avautuu näköala so­ta-ai­kaan

28.09.2019 10:13

Kon­sert­tiar­vio: Kepeää ja kipeää un­ka­ri­lai­sit­tain

27.09.2019 14:56
Arvostelu: Oliko hän hidas? Ei
Mielipide Antti Korteniemi

Ar­vos­te­lu: Oliko hän hidas? Ei

27.09.2019 06:20