Arvostelut
Kuukausi
Mielipide Helmi Smeds

Kou­lu­lai­sil­ta: Kou­lu­ruo­ka on täyt­tä­vää ja mau­kas­ta

22.10.2019 06:00
Näyttely: Kauneutta turhuuden hinnalla

Näyt­te­ly: Kau­neut­ta tur­huu­den hin­nal­la

14.10.2019 08:10
Kirja-arvostelu: Kansantajuisesti Suomen perustuslaeista

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Kan­san­ta­jui­ses­ti Suomen pe­rus­tus­laeis­ta

14.10.2019 08:09
Arvostelu: Valkoisen heteromiehen kostofantasia vai karu kuvaus mielisairaudesta?
Mielipide Antti Nuorti

Ar­vos­te­lu: Val­koi­sen he­te­ro­mie­hen kos­to­fan­ta­sia vai karu kuvaus mie­li­sai­rau­des­ta?

11.10.2019 06:40
Kirja-arvostelu: Sinne ja takaisin Laurikaisen matkassa

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Sinne ja ta­kai­sin Lau­ri­kai­sen mat­kas­sa

10.10.2019 20:12
Arvostelu: Kohti mustaa aukkoa — prosit!

Ar­vos­te­lu: Kohti mustaa aukkoa — prosit!

06.10.2019 13:55
Arvostelu: Juhlavaa ja vakavaa Taidemaalariliiton 90-vuotisjuhlanäyttelyssä

Ar­vos­te­lu: Juh­la­vaa ja vakavaa Tai­de­maa­la­ri­lii­ton 90-vuo­tis­juh­la­näyt­te­lys­sä

05.10.2019 14:30
Isä, poika ja sota – Tuomas Hongan teoksen kautta avautuu näköala sota-aikaan

Isä, poika ja sota – Tuomas Hongan teoksen kautta avautuu näköala so­ta-ai­kaan

28.09.2019 10:13

Kon­sert­tiar­vio: Kepeää ja kipeää un­ka­ri­lai­sit­tain

27.09.2019 14:56
Arvostelu: Oliko hän hidas? Ei
Mielipide Antti Korteniemi

Ar­vos­te­lu: Oliko hän hidas? Ei

27.09.2019 06:20
Arvostelu: Runoutta rennolla otteella

Ar­vos­te­lu: Ru­nout­ta ren­nol­la ot­teel­la

26.09.2019 08:09

Ar­vos­te­lu: Ka­ma­ri­folk­kia ja reheviä tans­si­pol­jen­to­ja

23.09.2019 16:31
Vanhemmat
Ruumiita kuin klassisessa tragediassa

Ruu­mii­ta kuin klas­si­ses­sa tra­ge­dias­sa

22.09.2019 18:18
Kun paljetit palavat tuhkaksi –Vapauden viimeisistä vuosista otetaan kaikki irti Rovaniemen teatterin upeassa suurmusikaalissa

Kun pal­je­tit palavat tuh­kak­si –Va­pau­den vii­mei­sis­tä vuo­sis­ta otetaan kaikki irti Ro­va­nie­men teat­te­rin upeassa suur­mu­si­kaa­lis­sa

22.09.2019 14:50
Ilmastonmuutos  -kohti kuumempaa hottia

Il­mas­ton­muu­tos -kohti kuu­mem­paa hottia

12.09.2019 16:34

Kon­sert­tiar­vio: Ko­run­dis­sa kuul­tiin Slim But­le­ril­ta pää­siäi­sen komein ki­ta­ra­soo­lo

22.04.2019 14:36

Ar­vos­te­lu: Áššun levyllä ei tilaa täy­te­kap­pa­leil­le

22.04.2019 10:32
Näyttelyarvio: Muinaisuuden pitkä varjo

Näyt­te­lyar­vio: Mui­nai­suu­den pitkä varjo

17.04.2019 20:09

Kon­sert­tiar­vio: Pää­siäis­teos soi her­käs­ti ja dra­maat­ti­ses­ti

17.04.2019 20:08

Kir­ja-ar­vio: Kun tys­kä­lai­nen otti Rui­jan­kin

17.04.2019 18:52