Arvostelu
Lapset ihmettelemässä aikuisten maailmaa: klassikko "Kuin tappaisi satakielen" kertoo myös nykypäivästä
Mielipide Elli Alasaari

Lapset ih­met­te­le­mäs­sä ai­kuis­ten maail­maa: klas­sik­ko "Kuin tap­pai­si sa­ta­kie­len" kertoo myös ny­ky­päi­väs­tä

27.03.2020 06:00
Arvostelu: Luonnon luomien asialla

Ar­vos­te­lu: Luonnon luomien asialla

13.03.2020 21:24
Arvostelu: Katkeilevasta elämäntavasta kätkeytyvään

Ar­vos­te­lu: Kat­kei­le­vas­ta elä­män­ta­vas­ta kät­key­ty­vään

10.03.2020 08:16
Kirja-arvostelu: Hilma-maitotytöstä talon valtiaaksi

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Hil­ma-mai­to­ty­tös­tä talon val­tiaak­si

29.02.2020 18:43
KIrja-arvostelu: Parhaat puolet kahdesta maailmasta

KIr­ja-ar­vos­te­lu: Parhaat puolet kah­des­ta maail­mas­ta

29.02.2020 17:14
Arvostelu: Lentävät lehmät ja pyhimykset

Ar­vos­te­lu: Len­tä­vät lehmät ja py­hi­myk­set

28.02.2020 13:13
Kasvukipuja ja särkyneitä sydämiä – Elämäni seinäruusuna on kasvutarina vailla vertaa
Mielipide Anni Koikkalainen

Kas­vu­ki­pu­ja ja sär­ky­nei­tä sydämiä – Elämäni sei­nä­ruu­su­na on kas­vu­ta­ri­na vailla vertaa

28.02.2020 06:00
Kemin kaupunginteatterin tulkinta Arto Paasilinnan klassikosta on yhtaikaa hauska ja syvämietteinen

Kemin kau­pun­gin­teat­te­rin tul­kin­ta Arto Paa­si­lin­nan klas­si­kos­ta on yht­ai­kaa hauska ja sy­vä­miet­tei­nen

24.02.2020 12:40
Arvostelu: Lähellä ja kaukana

Ar­vos­te­lu: Lähellä ja kaukana

20.02.2020 12:50
Kirja-arvostelu: #metoo vai rakkautta vain?

Kir­ja-ar­vos­te­lu: #metoo vai rak­kaut­ta vain?

20.02.2020 10:42
Uuden esitystilan avajaisviikko tarjosi laajan tunnelmien ja taidemuotojen kirjon: Naurua, liikutusta ja magiaa

Uuden esi­tys­ti­lan ava­jais­viik­ko tarjosi laajan tun­nel­mien ja tai­de­muo­to­jen kirjon: Naurua, lii­ku­tus­ta ja magiaa

20.02.2020 10:41
Arvostelu: Bändi, jota ei koskaan ollut

Ar­vos­te­lu: Bändi, jota ei koskaan ollut

19.02.2020 17:06
Arvostelu: Sinisen planeetan perilliset

Ar­vos­te­lu: Sinisen pla­nee­tan pe­ril­li­set

19.02.2020 14:18
Arvio: Galleria Kakslauttanen: Raja lumessa ja ilmassa

Arvio: Gal­le­ria Kaks­laut­ta­nen: Raja lumessa ja ilmassa

13.02.2020 11:55
Antti Tuiskun kohuttu ja kehuttu uusi albumi: Seksi, tanssilattia ja Jesse

Antti Tuiskun kohuttu ja kehuttu uusi albumi: Seksi, tans­si­lat­tia ja Jesse

10.02.2020 12:31
Näyttely: Vieras omalla planeetallaan

Näyt­te­ly: Vieras omalla pla­nee­tal­laan

30.01.2020 07:57
Kirja-arvostelu: Ei niin keskinkertaisen Niemelän suvun tarina

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Ei niin kes­kin­ker­tai­sen Nie­me­län suvun tarina

29.01.2020 08:17

Kon­sert­tiar­vio: Silkkiä ja sa­tii­nia tup­la­vuo­raus

27.01.2020 15:38

Kon­sert­tiar­vos­te­lu: Per­fek­tio­nis­tis­ta Beet­ho­ve­nia

27.01.2020 15:37

Ar­vos­te­lu: Lap­si­ne­ron hä­kel­lyt­tä­vä tai­tu­ruus tain­nut­ti kriit­ti­sem­män­kin kuu­li­jan

25.01.2020 09:02