Arvostelu
Viimeisin 4 tuntia
Arvostelu: Suojapaikka ja unelma vapaudesta

Ar­vos­te­lu: Suo­ja­paik­ka ja unelma va­pau­des­ta

21:18 0
Kuukausi
Kirja-arvostelu: Sukellus luontoon ja elämän arvoituksiin

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Su­kel­lus luon­toon ja elämän ar­voi­tuk­siin

26.05.2020 09:41 0
Arvostelu: Dangerous Lies elokuva vie katsojan ennalta-arvattaviin maisemiin eikä tarjoa mitään uutta
Mielipide Eveliina Lahtinen

Ar­vos­te­lu: Dan­ge­rous Lies elokuva vie kat­so­jan en­nal­ta-ar­vat­ta­viin mai­se­miin eikä tarjoa mitään uutta

21.05.2020 06:30 0
Kirja-arvostelu: Sota-ajan poika rukoilee isää kotiin

Kir­ja-ar­vos­te­lu: So­ta-ajan poika ru­koi­lee isää kotiin

19.05.2020 14:36 0
Arvostelu: Mielen karttoja ja umpikujia

Ar­vos­te­lu: Mielen kart­to­ja ja um­pi­ku­jia

18.05.2020 15:20 0
Kirja-arvostelu: Petsamon ikävän laulut

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Pet­sa­mon ikävän laulut

14.05.2020 19:15 0
Vanhemmat
Arvostelu: Bluesia jazzmiehen sydämestä

Ar­vos­te­lu: Bluesia jazz­mie­hen sy­dä­mes­tä

22.04.2020 16:12 0
Parks and Recreation on täydellistä karanteenikatsottavaa
Mielipide Anni Koikkalainen

Parks and Rec­rea­tion on täy­del­lis­tä ka­ran­tee­ni­kat­sot­ta­vaa

10.04.2020 06:30 0
Kirja-arvostelu: Sota jätti jäljen Ruijan ihmisiin ja maastoon

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Sota jätti jäljen Ruijan ih­mi­siin ja maas­toon

08.04.2020 21:24 0
Lapset ihmettelemässä aikuisten maailmaa: klassikko "Kuin tappaisi satakielen" kertoo myös nykypäivästä
Mielipide Elli Alasaari

Lapset ih­met­te­le­mäs­sä ai­kuis­ten maail­maa: klas­sik­ko "Kuin tap­pai­si sa­ta­kie­len" kertoo myös ny­ky­päi­väs­tä

27.03.2020 06:00 0
Arvostelu: Luonnon luomien asialla

Ar­vos­te­lu: Luonnon luomien asialla

13.03.2020 21:24 0
Arvostelu: Katkeilevasta elämäntavasta kätkeytyvään

Ar­vos­te­lu: Kat­kei­le­vas­ta elä­män­ta­vas­ta kät­key­ty­vään

10.03.2020 08:16 0
Kirja-arvostelu: Hilma-maitotytöstä talon valtiaaksi

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Hil­ma-mai­to­ty­tös­tä talon val­tiaak­si

29.02.2020 18:43 0
KIrja-arvostelu: Parhaat puolet kahdesta maailmasta

KIr­ja-ar­vos­te­lu: Parhaat puolet kah­des­ta maail­mas­ta

29.02.2020 17:14 0
Arvostelu: Lentävät lehmät ja pyhimykset

Ar­vos­te­lu: Len­tä­vät lehmät ja py­hi­myk­set

28.02.2020 13:13 0
Kasvukipuja ja särkyneitä sydämiä – Elämäni seinäruusuna on kasvutarina vailla vertaa
Mielipide Anni Koikkalainen

Kas­vu­ki­pu­ja ja sär­ky­nei­tä sydämiä – Elämäni sei­nä­ruu­su­na on kas­vu­ta­ri­na vailla vertaa

28.02.2020 06:00 0
Kemin kaupunginteatterin tulkinta Arto Paasilinnan klassikosta on yhtaikaa hauska ja syvämietteinen

Kemin kau­pun­gin­teat­te­rin tul­kin­ta Arto Paa­si­lin­nan klas­si­kos­ta on yht­ai­kaa hauska ja sy­vä­miet­tei­nen

24.02.2020 12:40 0
Arvostelu: Lähellä ja kaukana

Ar­vos­te­lu: Lähellä ja kaukana

20.02.2020 12:50 0
Kirja-arvostelu: #metoo vai rakkautta vain?

Kir­ja-ar­vos­te­lu: #metoo vai rak­kaut­ta vain?

20.02.2020 10:42 0
Uuden esitystilan avajaisviikko tarjosi laajan tunnelmien ja taidemuotojen kirjon: Naurua, liikutusta ja magiaa

Uuden esi­tys­ti­lan ava­jais­viik­ko tarjosi laajan tun­nel­mien ja tai­de­muo­to­jen kirjon: Naurua, lii­ku­tus­ta ja magiaa

20.02.2020 10:41 0