Arvostelu
Kuukausi
Kuvataidearvostelu: Sielunmaisema vanerista ja laudoista

Ku­va­tai­dear­vos­te­lu: Sie­lun­mai­se­ma va­ne­ris­ta ja lau­dois­ta

10.01.2020 18:30
Konserttiarvostelu: Joikukantaesitys ja moniäänisiä avaruuksia

Kon­sert­tiar­vos­te­lu: Joi­ku­kan­ta­esi­tys ja mo­ni­ää­ni­siä ava­ruuk­sia

10.01.2020 13:58
Kuvataidearvostelu: Näkemisestä ja sokeudesta – minimalismi ja dadaismi kohtaavat Galleria Napassa ja Studio Mustanapassa.

Ku­va­tai­dear­vos­te­lu: Nä­ke­mi­ses­tä ja so­keu­des­ta – mi­ni­ma­lis­mi ja da­dais­mi koh­taa­vat Gal­le­ria Napassa ja Studio Mus­ta­na­pas­sa.

10.01.2020 09:49
Elokuva-arvostelu: Mielikuvitusystävänä Adolf Hitler

Elo­ku­va-ar­vos­te­lu: Mie­li­ku­vi­tus­ys­tä­vä­nä Adolf Hitler

10.01.2020 09:48
Kuvataidearvostelu: Vuoden haavoittuvin eläin kuvaa yhteiskunnassa käytävää keskustelua

Ku­va­tai­dear­vos­te­lu: Vuoden haa­voit­tu­vin eläin kuvaa yh­teis­kun­nas­sa käy­tä­vää kes­kus­te­lua

08.01.2020 21:24
Levyarvostelu: Lehtojärven Hirvenpää laajentaa esikoisellaan käsityksiämme iskelmästä

Le­vyar­vos­te­lu: Leh­to­jär­ven Hir­ven­pää laa­jen­taa esi­koi­sel­laan kä­si­tyk­siäm­me is­kel­mäs­tä

07.01.2020 22:01
Elokuva-arvostelu: Koskaan ei ole liian myöhäistä – Teräsleidit näyttää, että Pamela Tola on löytänyt äänensä ohjaajana

Elo­ku­va-ar­vos­te­lu: Koskaan ei ole liian myö­häis­tä – Te­räs­lei­dit näyt­tää, että Pamela Tola on löy­tä­nyt äänensä oh­jaa­ja­na

02.01.2020 21:32
Vanhemmat
Näyttelyarvio: Kertomus kaiken kuihtumisesta

Näyt­te­lyar­vio: Ker­to­mus kaiken kuih­tu­mi­ses­ta

20.12.2019 20:53
Näyttelyarvio: Tero Kivelän teokset kertovat fantasian ja taian maailmasta

Näyt­te­lyar­vio: Tero Kivelän teokset ker­to­vat fan­ta­sian ja taian maail­mas­ta

18.12.2019 19:55
Näyttely: Muodonmuutos järistyksen jälkeen
Mielipide Richard Kautto

Näyt­te­ly: Muo­don­muu­tos jä­ris­tyk­sen jälkeen

13.12.2019 21:48
Huomisen todistajat on tanssiteos, jossa kietoutuvat sotamuistot Somaliasta, Irakista ja Suomesta

Huo­mi­sen to­dis­ta­jat on tans­si­teos, jossa kie­tou­tu­vat so­ta­muis­tot So­ma­lias­ta, Ira­kis­ta ja Suo­mes­ta

10.12.2019 19:18
Kirja-arvostelu: Ennen alkua täysin lopussa

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Ennen alkua täysin lopussa

10.12.2019 15:18
Kirja-arvostelu: Erään ”kylkiluun” muotokuva

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Erään ”kyl­ki­luun” muo­to­ku­va

10.12.2019 07:01
Kirja-arvostelu: Nukkumatti, Hammaskeiju ja Hammaspeikko – lyömättömät yhdessä

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Nuk­ku­mat­ti, Ham­mas­kei­ju ja Ham­mas­peik­ko – lyö­mät­tö­mät yhdessä

05.12.2019 17:03
Arvostelu: Keskusteluja kuoleman kanssa

Ar­vos­te­lu: Kes­kus­te­lu­ja kuo­le­man kanssa

03.12.2019 18:59
Arvostelu: Valokuvaajasuvun erityinen, mutta epäsuhta muotokuva

Ar­vos­te­lu: Va­lo­ku­vaa­ja­su­vun eri­tyi­nen, mutta epä­suh­ta muo­to­ku­va

03.12.2019 15:58

Ar­vos­te­lu: Ko­ti­so­lis­te­ja ja en­si­esi­tys­tu­liai­sia maail­man toi­sel­ta puo­lel­ta

02.12.2019 08:00
Arvostelu: Uuden johtajan hyvän mielen konsertti sopi marraskuun vesikeliin

Ar­vos­te­lu: Uuden joh­ta­jan hyvän mielen kon­sert­ti sopi mar­ras­kuun ve­si­ke­liin

22.11.2019 11:18
Kirja-arvostelu: Lappilaisiahan se Stalin tappoikin

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Lap­pi­lai­sia­han se Stalin tap­poi­kin

22.11.2019 10:53
Kirja-arvostelu: Heimo Lujan elämä

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Heimo Lujan elämä

21.11.2019 10:46