lautapelit: Etsi kar­tal­ta mur­haa­ja, tai syötä kis­san­pen­tu­ja – pukin kont­tiin voi löytää mui­ta­kin lau­ta­pe­le­jä kuin vanhoja klas­si­koi­ta

leikkipuisto: Se­vet­ti­jär­ven lapset saivat äkäisen nä­köi­sen jou­lu­lah­jan koulun pihalle

Mainos : Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Lapin Kansan joulun ti­laus­tar­jouk­siin tästä.

Arviot
Peliarvostelu: Hatun heilautuksella maailmanmatkalle

Pe­liar­vos­te­lu: Hatun hei­lau­tuk­sel­la maail­man­mat­kal­le

19.11.2021 06:00
Tilaajille
Arvio: Tunteet heittelevät hirvimetsällä

Arvio: Tunteet heit­te­le­vät hir­vi­met­säl­lä

17.10.2021 15:57
Tilaajille
Konserttiarvio: Kuusikymppisen Seitakuoron multijuhlissa

Kon­sert­tiar­vio: Kuu­si­kymp­pi­sen Sei­ta­kuo­ron mul­ti­juh­lis­sa

10.10.2021 15:11
Tilaajille
Bond, joka päättää kaikki Bondit

Bond, joka päättää kaikki Bondit

07.10.2021 15:31
Televisiossa perjantaina: Melkein kuin peribrittiläinen murhafarssi

Te­le­vi­sios­sa per­jan­tai­na: Melkein kuin pe­ri­brit­ti­läi­nen mur­ha­fars­si

13.08.2021 16:00
Tilaajille
Televisiossa tänään: Pikkukaupungilla on pimeä puoli

Te­le­vi­sios­sa tänään: Pik­ku­kau­pun­gil­la on pimeä puoli

29.07.2021 12:00
Tilaajille
Arvostelu: Hyytävä kummitustarina

Ar­vos­te­lu: Hyytävä kum­mi­tus­ta­ri­na

09.07.2021 06:00
Tilaajille
Arvio: Sukellus sisäiseen syvyyteen

Arvio: Su­kel­lus si­säi­seen sy­vyy­teen

06.07.2021 11:57
Tilaajille
Näytelmäarvio: Unelmakesä rosvojen rennossa seurassa

Näy­tel­mäar­vio: Unel­ma­ke­sä ros­vo­jen ren­nos­sa seu­ras­sa

09.05.2021 15:00
Tilaajille
Puhallinyhtyeet täynnä valoa – Lapin sotilassoittokunta etäkonsertoi perjantaina ruutujen takaa

Pu­hal­lin­yh­tyeet täynnä valoa – Lapin so­ti­las­soit­to­kun­ta etä­kon­ser­toi per­jan­tai­na ruu­tu­jen takaa

24.04.2021 16:40
Tilaajille
Arvio: Kivinen aalto on runomatka aallonharjalta toiselle

Arvio: Kivinen aalto on ru­no­mat­ka aal­lon­har­jal­ta toi­sel­le

11.04.2021 15:12 1
Tilaajille
Pekka Eronen arvioi illan elokuvia: Kotirintamalla ei ole pause-namikkaa, vaan arki menee menojaan

Pekka Eronen arvioi illan elo­ku­via: Ko­ti­rin­ta­mal­la ei ole pau­se-na­mik­kaa, vaan arki menee me­no­jaan

18.02.2021 16:00
Tilaajille
Televisiossa tänään: Itä-Saksasta länteen paennut taiteilija ei käännä katsettaan kauniisti kuvatussa elokuvassa

Te­le­vi­sios­sa tänään: Itä-Sak­sas­ta länteen paennut tai­tei­li­ja ei käännä kat­set­taan kau­niis­ti ku­va­tus­sa elo­ku­vas­sa

12.02.2021 16:00
Tilaajille
Arvio: Elämänmakuinen nostalgiailta Rimpparemmin seurassa

Arvio: Elä­män­ma­kui­nen nos­tal­gia­il­ta Rimp­pa­rem­min seu­ras­sa

30.01.2021 17:23
Tilaajille
Arvio: Soivia näköaloja neljään suuntaan Lapin sotilassoittokunnan konsertissa

Arvio: Soivia nä­kö­alo­ja neljään suun­taan Lapin so­ti­las­soit­to­kun­nan kon­ser­tis­sa

31.01.2021 19:53
Tilaajille
Taiteilija kotona ja työnsä ääressä – uudessa sarjassa tunnetut taiteilijaparit avaavat työskentelytapojaan

Tai­tei­li­ja kotona ja työnsä ääressä – uudessa sar­jas­sa tun­ne­tut tai­tei­li­ja­pa­rit avaavat työs­ken­te­ly­ta­po­jaan

26.01.2021 09:27
Päivän leffapoiminnat: Teipattu takki, säröinen sydän – vapaasti liikkuva elokuva tavoittaa musiikin syvimmän olemuksen

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Tei­pat­tu takki, sä­röi­nen sydän – va­paas­ti liik­ku­va elokuva ta­voit­taa mu­sii­kin sy­vim­män ole­muk­sen

23.01.2021 07:00
Ei suuri tähti vaan pieni legenda – dokumentissa countryn tuntemattomasta boheemista on persoonallista särmää

Ei suuri tähti vaan pieni legenda – do­ku­men­tis­sa count­ryn tun­te­mat­to­mas­ta bo­hee­mis­ta on per­soo­nal­lis­ta särmää

23.01.2021 07:00
Päivän leffapoiminnat: Surmatyö sysää nuoret naiset kaltevalle pinnalle

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Sur­ma­työ sysää nuoret naiset kal­te­val­le pin­nal­le

21.01.2021 07:00
Elokuva-arvio: Pohjoisen luonto ei sanoja kaipaisi –Tunturin tarina loistaa visuaalisuudellaan, mutta ääniraita ei yllä samaan

Elo­ku­va-ar­vio: Poh­joi­sen luonto ei sanoja kai­pai­si –Tun­tu­rin tarina loistaa vi­suaa­li­suu­del­laan, mutta ää­ni­rai­ta ei yllä samaan

07.01.2021 16:49