Arviot
Arvio: Kivinen aalto on runomatka aallonharjalta toiselle

Arvio: Kivinen aalto on ru­no­mat­ka aal­lon­har­jal­ta toi­sel­le

11.04.2021 15:12 1
Tilaajille
Pekka Eronen arvioi illan elokuvia: Kotirintamalla ei ole pause-namikkaa, vaan arki menee menojaan

Pekka Eronen arvioi illan elo­ku­via: Ko­ti­rin­ta­mal­la ei ole pau­se-na­mik­kaa, vaan arki menee me­no­jaan

18.02.2021 16:00
Tilaajille
Televisiossa tänään: Itä-Saksasta länteen paennut taiteilija ei käännä katsettaan kauniisti kuvatussa elokuvassa

Te­le­vi­sios­sa tänään: Itä-Sak­sas­ta länteen paennut tai­tei­li­ja ei käännä kat­set­taan kau­niis­ti ku­va­tus­sa elo­ku­vas­sa

12.02.2021 16:00
Tilaajille
Arvio: Elämänmakuinen nostalgiailta Rimpparemmin seurassa

Arvio: Elä­män­ma­kui­nen nos­tal­gia­il­ta Rimp­pa­rem­min seu­ras­sa

30.01.2021 17:23
Tilaajille
Arvio: Soivia näköaloja neljään suuntaan Lapin sotilassoittokunnan konsertissa

Arvio: Soivia nä­kö­alo­ja neljään suun­taan Lapin so­ti­las­soit­to­kun­nan kon­ser­tis­sa

31.01.2021 19:53
Tilaajille
Taiteilija kotona ja työnsä ääressä – uudessa sarjassa tunnetut taiteilijaparit avaavat työskentelytapojaan

Tai­tei­li­ja kotona ja työnsä ääressä – uudessa sar­jas­sa tun­ne­tut tai­tei­li­ja­pa­rit avaavat työs­ken­te­ly­ta­po­jaan

26.01.2021 09:27
Päivän leffapoiminnat: Teipattu takki, säröinen sydän – vapaasti liikkuva elokuva tavoittaa musiikin syvimmän olemuksen

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Tei­pat­tu takki, sä­röi­nen sydän – va­paas­ti liik­ku­va elokuva ta­voit­taa mu­sii­kin sy­vim­män ole­muk­sen

23.01.2021 07:00
Ei suuri tähti vaan pieni legenda – dokumentissa countryn tuntemattomasta boheemista on persoonallista särmää

Ei suuri tähti vaan pieni legenda – do­ku­men­tis­sa count­ryn tun­te­mat­to­mas­ta bo­hee­mis­ta on per­soo­nal­lis­ta särmää

23.01.2021 07:00
Päivän leffapoiminnat: Surmatyö sysää nuoret naiset kaltevalle pinnalle

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Sur­ma­työ sysää nuoret naiset kal­te­val­le pin­nal­le

21.01.2021 07:00
Elokuva-arvio: Pohjoisen luonto ei sanoja kaipaisi –Tunturin tarina loistaa visuaalisuudellaan, mutta ääniraita ei yllä samaan

Elo­ku­va-ar­vio: Poh­joi­sen luonto ei sanoja kai­pai­si –Tun­tu­rin tarina loistaa vi­suaa­li­suu­del­laan, mutta ää­ni­rai­ta ei yllä samaan

07.01.2021 16:49
Päivän leffapoiminnat: Kylmät tuulet puhaltavat Britanniassa takakireässä avioliittotragediassa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Kylmät tuulet pu­hal­ta­vat Bri­tan­nias­sa ta­ka­ki­reäs­sä avio­liit­to­tra­ge­dias­sa

30.12.2020 07:00
Päivän leffapoiminnat: Viron pojat pääsevät länteen komediassa, jossa huumori kukkii kirjavana

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Viron pojat pää­se­vät länteen ko­me­dias­sa, jossa huumori kukkii kir­ja­va­na

29.12.2020 07:00
Teatteriarvio: Koomista tragediaa ja traagista komediaa – Varasto tarkastelee ihmiselämän raadollisuutta  sypäkän tarinan kautta

Teat­te­riar­vio: Koo­mis­ta tra­ge­diaa ja traa­gis­ta ko­me­diaa – Varasto tar­kas­te­lee ih­mis­elä­män raa­dol­li­suut­ta sypäkän tarinan kautta

04.12.2020 13:21
Dokumentti: Elvis on kuollut – kauan eläköön Elvis

Do­ku­ment­ti: Elvis on kuollut – kauan eläköön Elvis

27.11.2020 07:00
Päivän leffapoiminnat: Pari päivää Hella Wuolijokea – sisäkön ja senaattorin veljenpojan rakkaustarina sai näyttävät tulkit

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Pari päivää Hella Wuo­li­jo­kea – sisäkön ja se­naat­to­rin vel­jen­po­jan rak­kaus­ta­ri­na sai näyt­tä­vät tulkit

23.11.2020 07:00
Tarkka ja tiivistunnelmainen rikosdokumentti Göteborgin postiryöstöstä

Tarkka ja tii­vis­tun­nel­mai­nen ri­kos­do­ku­ment­ti Gö­te­bor­gin pos­ti­ryös­tös­tä

23.11.2020 07:00
The Crownin uusi kausi ei ole pelkkää Charlesia ja Dianaa, mutta heidän osuuteensa on kiinnostavin – ja kiusallisin

The Crownin uusi kausi ei ole pelkkää Char­le­sia ja Dianaa, mutta heidän osuu­teen­sa on kiin­nos­ta­vin – ja kiu­sal­li­sin

22.11.2020 07:00
Päivän leffapoiminnat: Islanti ilmoittautuu joulumaaksi episodielokuvassa, joka kirkastaa pimeän vuodenajan

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Islanti il­moit­tau­tuu jou­lu­maak­si epi­so­die­lo­ku­vas­sa, joka kir­kas­taa pimeän vuo­den­ajan

22.11.2020 07:00
Päivän leffapoiminnat: Perheenäidin mieli sairastaa – tv-ensi-iltansa Suomessa saava amerikkalaisen uuden aallon merkkiteos ansaitsee täydet viisi tähteä

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Per­heen­äi­din mieli sai­ras­taa – tv-en­si-il­tan­sa Suo­mes­sa saava ame­rik­ka­lai­sen uuden aallon merk­ki­teos an­sait­see täydet viisi tähteä

21.11.2020 07:00

Lah­ja­kas ja mo­ni­puo­li­nen näyt­te­li­jä Gena Row­lands sanoo elä­neen­sä monta elämää – tuore do­ku­ment­ti luo kiin­nos­ta­vaa muo­to­ku­vaa mutta sortuu ha­pui­luun ja heh­ku­tuk­seen

21.11.2020 07:00