Arviot
Viimeisin tunti
Kaunista mutta ahdistavaa ja pelottavaa – taiteellisia elementtejä hyödyntävä kauhumysteeri liukuu hiljalleen maagisuuden puolelle

Kau­nis­ta mutta ah­dis­ta­vaa ja pe­lot­ta­vaa – tai­teel­li­sia ele­ment­te­jä hyö­dyn­tä­vä kau­hu­mys­tee­ri liukuu hil­jal­leen maa­gi­suu­den puo­lel­le

07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Arjen sankari joutuu ahtaalle tositapahtumiin perustuvassa draamassa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Arjen sankari joutuu ah­taal­le to­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­vas­sa draa­mas­sa

07:00 0
Vanhemmat
Kampaaja ajautuu kriisiin, opettaja painaa pitkää päivää – Tilipäiväkirjat-realityssä puidaan tuttuja tuntemuksia

Kam­paa­ja ajautuu krii­siin, opet­ta­ja painaa pitkää päivää – Ti­li­päi­vä­kir­jat-rea­li­tys­sä puidaan tuttuja tun­te­muk­sia

15.09.2020 19:00 0
Päivän leffapoiminnat: Rovaniemellä tapahtuu ja sattuu – Jari Tervon romaaniin perustuvassa komediassa pudotellaan värikästä dialogia

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Ro­va­nie­mel­lä ta­pah­tuu ja sattuu – Jari Tervon ro­maa­niin pe­rus­tu­vas­sa ko­me­dias­sa pu­do­tel­laan vä­ri­käs­tä dia­lo­gia

15.09.2020 07:00 0
Arvio: Lapin sotaa luotaava Rauha-teos kertoo ihmisistä historian armoilla

Arvio: Lapin sotaa luo­taa­va Rau­ha-teos kertoo ih­mi­sis­tä his­to­rian ar­moil­la

13.09.2020 16:08 0
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Pihla Viitala pääsi tuttuun satuun – näyttävässä toimintaseikkailussa piparitalo on homeinen muisto vain

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Pihla Viitala pääsi tuttuun satuun – näyt­tä­väs­sä toi­min­ta­seik­kai­lus­sa pi­pa­ri­ta­lo on ho­mei­nen muisto vain

09.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Arvio: Euforian tunne vaihtuu ahdistavaan todellisuuteen – dokumenttisarjassa kuullaan vankilasta vapautuneiden karuja tarinoita

Arvio: Eu­fo­rian tunne vaihtuu ah­dis­ta­vaan to­del­li­suu­teen – do­ku­ment­ti­sar­jas­sa kuul­laan van­ki­las­ta va­pau­tu­nei­den karuja ta­ri­noi­ta

07.07.2020 07:00 0
Arvio: Harakan nauru – Maija Albrechtin näyttely rakentuu kuivaneulagrafiikasta ja esinekoosteista

Arvio: Harakan nauru – Maija Alb­rech­tin näyt­te­ly ra­ken­tuu kui­va­neu­la­gra­fii­kas­ta ja esi­ne­koos­teis­ta

04.07.2020 18:49 0
Tilaajille
Teatteriarvio: Toivolla on hyvä elää – Valdemarin kesäteatteri uudisti konseptiaan onnistuneesti

Teat­te­riar­vio: Toi­vol­la on hyvä elää – Val­de­ma­rin ke­sä­teat­te­ri uudisti kon­sep­tiaan on­nis­tu­nees­ti

02.07.2020 12:54 0
Tilaajille
Arvio: Harvinaisia tangoja harvinaisen tyylitajuisesti

Arvio: Har­vi­nai­sia tangoja har­vi­nai­sen tyy­li­ta­jui­ses­ti

29.06.2020 12:29 0
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Halisen elokuvassa haetaan rooleja – Leea Klemola tekee pohditun roolin siivoojana, joka on korjannut sukupuolensa naiseksi

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Halisen elo­ku­vas­sa haetaan rooleja – Leea Klemola tekee poh­di­tun roolin sii­voo­ja­na, joka on kor­jan­nut su­ku­puo­len­sa nai­sek­si

26.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Nuoren sairaanhoitajan kotiinpaluu ei suju odotetusti – australialaisdraama viihdyttää nokkelalla dialogilla

Nuoren sai­raan­hoi­ta­jan ko­tiin­pa­luu ei suju odo­te­tus­ti – aust­ra­lia­lais­draa­ma viih­dyt­tää nok­ke­lal­la dia­lo­gil­la

25.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Maailmansota syttyi riemuiten – musikaali tavoittaa hurlumheit ja myöhemmät pettymykset

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Maail­man­so­ta syttyi rie­mui­ten – mu­si­kaa­li ta­voit­taa hur­lum­heit ja myö­hem­mät pet­ty­myk­set

25.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Näyttely: Raunioista moderniksi kaupungiksi – Syntymäpäiviään viettävä Rovaniemi ansaitsisi laajemman esillepanon

Näyt­te­ly: Rau­niois­ta mo­der­nik­si kau­pun­gik­si – Syn­ty­mä­päi­viään viet­tä­vä Ro­va­nie­mi an­sait­si­si laa­jem­man esil­le­pa­non

23.06.2020 21:40 0
Tilaajille
Valtarakenteet alkavat horjua Gileadissa – suositun dystopiasarjan kolmas kausi jatkaa traagisella linjalla eikä se ole helpointa katsottavaa

Val­ta­ra­ken­teet alkavat horjua Gi­lea­dis­sa – suo­si­tun dys­to­pia­sar­jan kolmas kausi jatkaa traa­gi­sel­la lin­jal­la eikä se ole hel­poin­ta kat­sot­ta­vaa

16.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Voittavatko pojat itsensä Intiassa? – Kolmeosainen brittisarja kuvaa tarkkanäköisesti nuorten epävarmuutta

Voit­ta­vat­ko pojat itsensä In­tias­sa? – Kol­me­osai­nen brit­ti­sar­ja kuvaa tark­ka­nä­köi­ses­ti nuorten epä­var­muut­ta

15.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Suomenlinnassa asuu persoonallisia ihmisiä – radiodokumentti kertoo, miten poikkeuskevät sujuu saarella

Suo­men­lin­nas­sa asuu per­soo­nal­li­sia ihmisiä – ra­dio­do­ku­ment­ti kertoo, miten poik­keus­ke­vät sujuu saa­rel­la

17.05.2020 07:00 0
Arvio: Kevythybridiauto liikkuu aina polttomoottorilla ja sähkömoottori vain avustaa – Puman keulalle kevythybridi tuo potkua ja säästöä

Arvio: Ke­vyt­hyb­ri­diau­to liikkuu aina polt­to­moot­to­ril­la ja säh­kö­moot­to­ri vain avustaa – Puman keu­lal­le ke­vyt­hyb­ri­di tuo potkua ja säästöä

01.05.2020 07:00 0
Tilaajille
Teatteriarvio: Neljäntienristeyksestä näkee kauas

Teat­te­riar­vio: Nel­jän­tien­ris­teyk­ses­tä näkee kauas

13.02.2020 16:18 0
Arvio: Suvun salaisuuksien taakka – Neljäntienristeys luottaa näyttävään ja nopeatempoiseen kerrontaan.

Arvio: Suvun sa­lai­suuk­sien taakka – Nel­jän­tien­ris­teys luottaa näyt­tä­vään ja no­pea­tem­poi­seen ker­ron­taan.

09.02.2020 16:27 0
Tilaajille