Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Arviot
Kuukausi
Elokuva-arvostelu: Draamaa muotitalon historiasta

Elo­ku­va-ar­vos­te­lu: Draamaa muo­ti­ta­lon his­to­rias­ta

24.11.2023 05:30
Tilaajille
Elokuva-arvio: Matka Tokiosta tuonpuoleiseen – Hayao Miyazakin uusi animaatio antaa tilaa sekä myyteille että arkimaailmalle

Elo­ku­va-ar­vio: Matka To­kios­ta tuon­puo­lei­seen – Hayao Miya­za­kin uusi ani­maa­tio antaa tilaa sekä myy­teil­le että ar­ki­maail­mal­le

23.11.2023 15:13
Tilaajille
Arvio: Sebastian Fagerlund on kovassa nosteessa eikä syyttä, Lapin kamariorkesterin kantaesitykset loivat ikuisuuksien ääniä häkellyttävällä intensiteetillä

Arvio: Se­bas­tian Fa­ger­lund on kovassa nos­tees­sa eikä syyttä, Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin kan­ta­esi­tyk­set loivat ikui­suuk­sien ääniä hä­kel­lyt­tä­väl­lä in­ten­si­tee­til­lä

17.11.2023 12:06
Tilaajille
Elokuva-arvio: Suomalainen perhe mikroskoopin alla – Tia Kouvon perhejoulu-debyytti on hillitön, realistinen ja täysin omannäköinen

Elo­ku­va-ar­vio: Suo­ma­lai­nen perhe mik­ro­skoo­pin alla – Tia Kouvon per­he­jou­lu-de­byyt­ti on hil­li­tön, rea­lis­ti­nen ja täysin oman­nä­köi­nen

16.11.2023 12:00
Tilaajille
Teatteriarvio: Häpeä on kammitsa, joka estää kasvun – Leena Talvensaaren näytelmä käsittelee sukupolvitraumaa viisaudella ja viihdyttäen

Teat­te­riar­vio: Häpeä on kam­mit­sa, joka estää kasvun – Leena Tal­ven­saa­ren näy­tel­mä kä­sit­te­lee su­ku­pol­vi­trau­maa vii­sau­del­la ja viih­dyt­täen

15.11.2023 14:00 1
Tilaajille
Arvio: Kitti-Jouni avaa portit erilaisille saamelaiskulttuureille – Esko Rannan toimittamassa elämäkerrassa Jouni Kitti tarinoi ja ottaa kantaa

Arvio: Kit­ti-Jou­ni avaa portit eri­lai­sil­le saa­me­lais­kult­tuu­reil­le – Esko Rannan toi­mit­ta­mas­sa elä­mä­ker­ras­sa Jouni Kitti tarinoi ja ottaa kantaa

11.11.2023 17:30 11
Tilaajille
Arvio: Valoa, vireitä ja kosketinvelhoutta – Lapin kamariorkesterin päävierailija Olli Mustosen huippupianismi kantoi yllätysmuuttujan yli

Arvio: Valoa, vireitä ja kos­ke­tin­vel­hout­ta – Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin pää­vie­rai­li­ja Olli Mus­to­sen huip­pu­pia­nis­mi kantoi yl­lä­tys­muut­tu­jan yli

10.11.2023 15:00
Tilaajille
Elokuva-arvostelu: Meg 2 tarjoilee enemmän haita ja hampaita

Elo­ku­va-ar­vos­te­lu: Meg 2 tar­joi­lee enemmän haita ja ham­pai­ta

10.11.2023 05:30
Tilaajille
Kansien välissä: Ihmissuhdekiemuroita kyynisellä otteella – Miska Valoksen esikoisteos pitää otteessaan ensimmäiseltä sivulta asti

Kansien vä­lis­sä: Ih­mis­suh­de­kie­mu­roi­ta kyy­ni­sel­lä ot­teel­la – Miska Va­lok­sen esi­kois­teos pitää ot­tees­saan en­sim­mäi­sel­tä sivulta asti

09.11.2023 10:30
Tilaajille
Arvio: Lapsuuden nokkosia raivaamassa – Leena Talvensaaren surunvoittoisesta perhetarinasta paljastuvat elämän kaikki värit

Arvio: Lap­suu­den nok­ko­sia rai­vaa­mas­sa – Leena Tal­ven­saa­ren su­run­voit­toi­ses­ta per­he­ta­ri­nas­ta pal­jas­tu­vat elämän kaikki värit

08.11.2023 16:30 1
Tilaajille
Vanhemmat
Tv-sarja-arvio: Suhdekiemuroita ja terapiaa

Tv-sar­ja-ar­vio: Suh­de­kie­mu­roi­ta ja te­ra­piaa

27.10.2023 05:30
Tilaajille
Näyttelyarvio: Taivas täyttyy drooneista – Rovaniemen Kirkkolammen puistossa sota ja toivo kohtaavat toisensa

Näyt­te­lyar­vio: Taivas täyttyy droo­neis­ta – Ro­va­nie­men Kirk­ko­lam­men puis­tos­sa sota ja toivo koh­taa­vat toi­sen­sa

15.09.2023 14:00 3
Tilaajille
Podcast-arvostelu: Roope Salmisen Kolme käännekohtaa on aitoa keskustelua elämästä

Pod­cast-ar­vos­te­lu: Roope Sal­mi­sen Kolme kään­ne­koh­taa on aitoa kes­kus­te­lua elä­mäs­tä

19.08.2023 05:30
Tilaajille
Kansien välissä: Rohkeutta olla oma itsensä – synkkiä aiheita käsittelevä kirja on kaikesta huolimatta toiveikas

Kansien vä­lis­sä: Roh­keut­ta olla oma itsensä – synkkiä aiheita kä­sit­te­le­vä kirja on kai­kes­ta huo­li­mat­ta toi­vei­kas

12.07.2023 15:31
Tilaajille
Kansien välissä: Koiria, koiria ja vielä enemmän koiria – Suomen koirat on valtava tietokirja karvakuonoista

Kansien vä­lis­sä: Koiria, koiria ja vielä enemmän koiria – Suomen koirat on valtava tie­to­kir­ja kar­va­kuo­nois­ta

05.07.2023 15:20
Tilaajille
Innostavasti Islannin ihmeistä

In­nos­ta­vas­ti Is­lan­nin ih­meis­tä

29.06.2023 19:00 1
Annien oppivuodet – Annie Ernaux sai Nobelin kirjallisuuspalkinnon vuonna 2022

Annien op­pi­vuo­det – Annie Ernaux sai Nobelin kir­jal­li­suus­pal­kin­non vuonna 2022

23.06.2023 06:00
Tv-sarja-arvostelu: Siivoojasta rikolliseksi

Tv-sar­ja-ar­vos­te­lu: Sii­voo­jas­ta ri­kol­li­sek­si

26.05.2023 05:30
Tilaajille
Arvio: Lapin Kamariorkesterin Sara Hakaste ja Heidi Rahkonen koostivat viihdyttävän pikkukappaleiden paketin – kirkkain terä jäi tavoittamatta

Arvio: Lapin Ka­ma­ri­or­kes­te­rin Sara Hakaste ja Heidi Rah­ko­nen koos­ti­vat viih­dyt­tä­vän pik­ku­kap­pa­lei­den paketin – kirk­kain terä jäi ta­voit­ta­mat­ta

07.05.2023 18:32
Tilaajille
Näyttelyarvio: Puutarha punaisesta tomusta – Pirkko Mäkelä-Haapalinna käy vähäeleisesti läpi uskon ja toivon kipukohtia

Näyt­te­lyar­vio: Puu­tar­ha pu­nai­ses­ta tomusta – Pirkko Mä­ke­lä-Haa­pa­lin­na käy vä­hä­elei­ses­ti läpi uskon ja toivon ki­pu­koh­tia

19.04.2023 17:30
Tilaajille