Arktikum
Venus-näyttely sai sermit ympärilleen Arktikumissa  – K-16 -sisältö näkyi käytävälle, jossa liikkuu säännöllisesti koululais- ja päiväkotiryhmiä

Ve­nus-näyt­te­ly sai sermit ym­pä­ril­leen Ark­ti­ku­mis­sa – K-16 -si­säl­tö näkyi käy­tä­väl­le, jossa liikkuu sään­nöl­li­ses­ti kou­lu­lais- ja päi­vä­ko­ti­ryh­miä

09.11.2019 11:50
Cocktaileja lämpiössä ja inspiraatiota Polariumissa – Arktikumin tapahtumatilat monipuolistuvat Aurora-tilan myötä
Mainos Arktikum

Cock­tai­le­ja läm­piös­sä ja ins­pi­raa­tio­ta Po­la­riu­mis­sa – Ark­ti­ku­min ta­pah­tu­ma­ti­lat mo­ni­puo­lis­tu­vat Au­ro­ra-ti­lan myötä

13.01.2019 06:00
Arktikumin kauppa on kuin aarteiden aitta – lahjaideoita löytyy lasten poronnahkatossuista lappilaisiin ruokatuotteisiin
Mainos Arktikum

Ark­ti­ku­min kauppa on kuin aar­tei­den aitta – lah­ja­ideoi­ta löytyy lasten po­ron­nah­ka­tos­suis­ta lap­pi­lai­siin ruo­ka­tuot­tei­siin

01.12.2018 06:00