Ampumakoe
Sodankylän ampumakokeet peruttiin – riistasuunnittelija suosittelee pyyntiluvan saajille solidaarisuutta

So­dan­ky­län am­pu­ma­ko­keet pe­rut­tiin – riis­ta­suun­nit­te­li­ja suo­sit­te­lee pyyn­ti­lu­van saa­jil­le so­li­daa­ri­suut­ta

26.03.2020 14:19
Mielipide Kauko Karjalainen

Lu­ki­jal­ta: Tule am­pu­ma­ko­kee­seen ajoissa

25.03.2020 13:15
Sodankylässä järjestetään ampumakokeita suosituksesta huolimatta – "Ei ole kyse ahneudesta, sillä kyllä tästä tulee enemmän kuluja kuin tuloja"

So­dan­ky­läs­sä jär­jes­te­tään am­pu­ma­ko­kei­ta suo­si­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta – "Ei ole kyse ah­neu­des­ta, sillä kyllä tästä tulee enemmän kuluja kuin tuloja"

24.03.2020 18:37