alueurakat

Raskas lii­ken­ne py­säh­tyi tien reunaan Kit­ti­län ja Ro­va­nie­men vä­lil­lä: "Nyt on liian vaa­ral­lis­ta liik­kua"

10.02.2020 18:35

So­dan­ky­län maan­tei­den hoito pysyy Des­tial­la

18.12.2019 14:55