Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Alkutuotanto
Kuukausi

Kulta on kai­vos­hank­kei­den veturi Lapissa – Ko­bol­tin ky­syn­nän en­nus­te­taan kas­va­van voi­mak­kaas­ti tu­le­vi­na vuo­si­kym­me­ni­nä

21.09.2021 06:30
Tilaajille

Ruo­ka­hä­vik­kiä syntyy eniten kotona – tee­ma­vii­kol­la poh­di­taan, miten hä­vik­kiä voisi vä­hen­tää

17.09.2021 17:22 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­ro­mies on po­ro­mie­hel­le susi – ei mikään maapeto pysty siihen

16.09.2021 06:00 9
Tilaajille
Kolumni

Auto- ja mai­to­kau­pas­sa on yhtä vaikeaa – valinta kertoo, mil­lai­nen ihminen olen tai ha­luai­sin olla

15.09.2021 05:30 3
Tilaajille

Po­ro­ta­lous­va­hin­ko­jen kor­vauk­sia haet­tiin odo­tet­tua enemmän – ­Ha­ke­muk­sia 12 mil­joo­nan euron edestä, jaossa kuusi mil­joo­naa

14.09.2021 08:59 14
Tilaajille

Anne Ollila on po­ro­ta­lou­den suo­ra­su­kai­nen keu­la­ku­va – "Poh­joi­ses­sa ei ole tilaa kai­kil­le"

11.09.2021 11:02 34
Tilaajille
Kolumni

Lakipas onkin poron puo­lel­la

06.09.2021 06:00 4
Tilaajille

Pak­ka­set vaa­ran­si­vat kah­vi­sa­toa Bra­si­lias­sa, ja seu­raa­vak­si vil­je­li­jät toi­vo­vat sadetta – näin kahvin hin­nan­nou­sun vai­ku­tuk­set näkyvät Suo­mes­sa

05.09.2021 18:30
Tilaajille

KHO aloitti kahden päivän kat­sel­muk­sen Sok­lis­sa

31.08.2021 15:38 5
Tilaajille

"Se on rikos, jos et rupea kou­lut­ta­maan", sanoi ystävä Mari Pajulle – Nyt Po­siol­la on Poh­jois-Suo­men ainoa tila, jossa voi har­joi­tel­la lam­pai­den lisäksi nau­to­jen pai­men­nus­ta

28.08.2021 15:07 2
Tilaajille
Vanhemmat

Kan­nat­taa­ko öl­jy­läm­mi­tyk­ses­tä luopua? Valtio tukee luo­pu­jia ra­hal­li­ses­ti – silti monen mie­les­tä öljy on tois­tai­sek­si jär­ke­vin vaih­to­eh­to

21.08.2021 06:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei avo­hak­kuu ole aina pahis

13.08.2021 04:00 5
Tilaajille

La­ti­tu­de 66 Cobalt jatkaa kai­raus­tut­ki­muk­sia Po­siol­la – Me­neil­lään on myös laa­jem­mat Haa­ra­kum­mun alueen tut­ki­muk­set

12.08.2021 10:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

WWF ja valtion suo­je­lu­kar­ja syövät lä­hi­ruuan

11.08.2021 13:30 1
Tilaajille

Lap­pi­lai­nen metsä käy nyt kau­pak­si, met­sä­heh­taa­rin hinnat nous­seet paikoin jopa nel­jän­nek­sen

10.08.2021 06:30 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sä­ti­lat kiin­nos­ta­vat ostajia

07.08.2021 07:55 1
Tilaajille

Louella tut­ki­taan humalan vil­je­lyä - Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen hank­kees­sa on ta­voit­tee­na ko­ti­mai­sen tuo­tan­non käyn­nis­tä­mi­nen

04.08.2021 10:25
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Metsät pi­det­tä­vä omissa käsissä

04.08.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuot­ta­ja­kin haluaa elää pal­kal­laan

19.07.2021 19:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Green Deal ja Kol­jon­vir­ran tais­te­lu

17.07.2021 05:00 3
Tilaajille