Ajokeli
Kuukausi
Liukastelu jatkui illalla – varsinkin ulkomaalaiset kuskit olivat ongelmissa

Liu­kas­te­lu jatkui illalla – var­sin­kin ul­ko­maa­lai­set kuskit olivat on­gel­mis­sa

03.01.2020 22:31
Uusi vuosikymmen on alkanut harvinaisella tavalla – Rovaniemellä on ollut yhtä lämmintä viimeksi vuonna 2002

Uusi vuo­si­kym­men on alkanut har­vi­nai­sel­la tavalla – Ro­va­nie­mel­lä on ollut yhtä läm­min­tä vii­mek­si vuonna 2002

03.01.2020 15:55
Useat autoilijat rikkoneet aamulla renkaansa pahoihin kuoppiin Nelostiellä Iissä – "Eräs rouva kertoi odottaneensa aamukuudesta asti hinausta"

Useat au­toi­li­jat rik­ko­neet aamulla ren­kaan­sa pa­hoi­hin kuop­piin Ne­los­tiel­lä Iissä – "Eräs rouva kertoi odot­ta­neen­sa aa­mu­kuu­des­ta asti hi­naus­ta"

03.01.2020 09:47
Painajaismainen keli jatkuu Lapissa: Tiet ja jalkakäytävät todella liukkaita

Pai­na­jais­mai­nen keli jatkuu La­pis­sa: Tiet ja jal­ka­käy­tä­vät todella liuk­kai­ta

03.01.2020 08:33
Vanhemmat
Meri-Lapin ajokeli erittäin huono, muualla Lapissa huono – Etelä-Lapissa tulee runsaasti lunta, tuuli voi olla navakkaa

Me­ri-La­pin ajokeli erit­täin huono, muualla Lapissa huono – Ete­lä-La­pis­sa tulee run­saas­ti lunta, tuuli voi olla na­vak­kaa

11.12.2019 08:02
Lapin teillä edelleen erittäin liukasta - useita rekkoja jumissa Rovaniemen ja Kittilän välillä

Lapin teillä edel­leen erit­täin liu­kas­ta - useita rekkoja jumissa Ro­va­nie­men ja Kit­ti­län välillä

04.12.2019 08:18
Ainakin 15 autoa kolaroi torstain sakeassa lumipyryssä Lapissa – vakavilta vahingoilta on vältytty

Ainakin 15 autoa kolaroi tors­tain sa­keas­sa lu­mi­py­rys­sä Lapissa – va­ka­vil­ta va­hin­goil­ta on väl­tyt­ty

28.11.2019 21:59
Rahtirekka pääsee rajan yli Norjaan seitsemän kettingin turvin –Norja ottaa käyttöön maailman tiukimmiksi sanotut rengassäännöt ensi vuonna

Rah­ti­rek­ka pääsee rajan yli Norjaan seit­se­män ket­tin­gin turvin –Norja ottaa käyt­töön maail­man tiu­kim­mik­si sanotut ren­gas­sään­nöt ensi vuonna

18.11.2019 06:30
Liukkaat kelit jatkuvat Lapissa – Sää pakastuu, mutta luvassa on kosteutta ja kuuraa

Liuk­kaat kelit jat­ku­vat Lapissa – Sää pa­kas­tuu, mutta luvassa on kos­teut­ta ja kuuraa

14.11.2019 20:09
Kehno ajokeli Kaunispään kohdalla Nelostiellä

Kehno ajokeli Kau­nis­pään koh­dal­la Ne­los­tiel­lä

14.11.2019 11:28
Erittäin huono ajokeli ja liukkaat jalkakäytävät piinaavat Lapissa

Erit­täin huono ajokeli ja liuk­kaat jal­ka­käy­tä­vät pii­naa­vat Lapissa

14.11.2019 08:37
Erittäin huono ajokeli haastoi Lapin liikenteen – päivän aikana useita ulosajoja, jo torstaina tupruttaa lisää lunta

Erit­täin huono ajokeli haastoi Lapin lii­ken­teen – päivän aikana useita ulo­sa­jo­ja, jo tors­tai­na tup­rut­taa lisää lunta

13.11.2019 07:49
Huono ajokeli haittaa liikennettä Lapissa, loppuviikoksi luvassa lisää lumisateita

Huono ajokeli haittaa lii­ken­net­tä La­pis­sa, lop­pu­vii­kok­si luvassa lisää lu­mi­sa­tei­ta

11.11.2019 19:38
Pyhäinpäivän viikonlopun ajokeli on ollut Pohjois-Suomessa huono, liikenteessä on silti selvitty ilman vakavia onnettomuuksia

Py­häin­päi­vän vii­kon­lo­pun ajokeli on ollut Poh­jois-Suo­mes­sa huono, lii­ken­tees­sä on silti sel­vit­ty ilman vakavia on­net­to­muuk­sia

03.11.2019 13:32
Ajokeli huono suuressa osassa maata – ympäri maata useita ulosajoja

Ajokeli huono suu­res­sa osassa maata – ympäri maata useita ulos­ajo­ja

02.11.2019 12:38
Sateet tulevat viikonloppuna Lapissa kaikissa olomuodoissa: aivan pohjoisessa tuuli kinostaa lunta teille, Etelä-Lapissa vesisade jäädyttää tiet ja tekee niistä luistinratoja

Sateet tulevat vii­kon­lop­pu­na Lapissa kai­kis­sa olo­muo­dois­sa: aivan poh­joi­ses­sa tuuli ki­nos­taa lunta teille, Ete­lä-La­pis­sa ve­si­sa­de jää­dyt­tää tiet ja tekee niistä luis­tin­ra­to­ja

24.10.2019 20:01
Kaksi kuoli ja yksi loukkaantui henkilöauton ja kuorma-auton kolarissa Kuusamossa – tiellä oli onnettomuushetkellä useita senttejä loskaa

Kaksi kuoli ja yksi louk­kaan­tui hen­ki­lö­au­ton ja kuor­ma-au­ton ko­la­ris­sa Kuu­sa­mos­sa – tiellä oli on­net­to­muus­het­kel­lä useita sent­te­jä loskaa

11.10.2019 20:49
Varoitus huonosta ajokelistä Lapissa: Tienpinnat paikoin jäätyneet, tie valkoinen etenkin Itä-Lapissa

Va­roi­tus huo­nos­ta ajo­ke­lis­tä La­pis­sa: Tien­pin­nat paikoin jää­ty­neet, tie val­koi­nen etenkin Itä-La­pis­sa

08.10.2019 21:21
Ota tämä huomioon, jos aiot sunnuntaina auton rattiin: Aamun sarastaessa tiet ovat liukkaita ja ajokeli moni paikoin kehno

Ota tämä huo­mioon, jos aiot sun­nun­tai­na auton rat­tiin: Aamun sa­ras­taes­sa tiet ovat liuk­kai­ta ja ajokeli moni paikoin kehno

05.10.2019 19:11