Airbnb
Asuntojen lyhytaikainen vuokraus kasvaa, mutta kunnon pelisäännöt puuttuvat yhä – Airbnb-toiminta kaipaa lainsäädäntöä

Asun­to­jen ly­hyt­ai­kai­nen vuok­raus kasvaa, mutta kunnon pe­li­sään­nöt puut­tu­vat yhä – Airbnb-toi­min­ta kaipaa lain­sää­dän­töä

20.12.2019 19:03
Vertailu: Kittiläläinen ja ivalolainen voivat kääriä airbnb:llä yli 20 000 euron tulot, Rovaniemi saa parhaat kävijäsuositukset

Ver­tai­lu: Kit­ti­lä­läi­nen ja iva­lo­lai­nen voivat kääriä airbnb:l­lä yli 20 000 euron tulot, Ro­va­nie­mi saa parhaat kä­vi­jä­suo­si­tuk­set

19.11.2019 13:19
Rovaniemellä tänä vuonna jo lähes puoli miljoonaa yöpymistä enemmän kuin vuotta aiemmin

Ro­va­nie­mel­lä tänä vuonna jo lähes puoli mil­joo­naa yö­py­mis­tä enemmän kuin vuotta aiemmin

11.11.2019 22:13
Rovaniemellä DAS:n opiskelija-asuntoja on Airbnb-sivustolla: Opiskelija-asunnon luvaton jälleenvuokraus voi viedä katon pään päältä

Ro­va­nie­mel­lä DAS:n opis­ke­li­ja-asun­to­ja on Airbnb-si­vus­tol­la: Opis­ke­li­ja-asun­non luvaton jäl­leen­vuok­raus voi viedä katon pään päältä

01.11.2019 07:30
Tilaajille
Verkkosivuilla myytävien vertaiselämyspalvelujen määrä on kasvanut vuoden aikana – harrastajallakin on vastuu, jos jotain sattuu

Verk­ko­si­vuil­la myy­tä­vien ver­tais­elä­mys­pal­ve­lu­jen määrä on kas­va­nut vuoden aikana – har­ras­ta­jal­la­kin on vastuu, jos jotain sattuu

15.10.2019 07:30
Tilaajille
Mielipide Juha Kauppi

Joku muu maksaa Airbnb:n si­vu­ku­lut

01.10.2019 09:44
Yöpymiset Rovaniemellä kasvoivat elokuussa 11 prosenttia – airbnb-majoituksen myynnin arvo oli lähes 700 000 euroa

Yö­py­mi­set Ro­va­nie­mel­lä kas­voi­vat elo­kuus­sa 11 pro­sent­tia – airbnb-ma­joi­tuk­sen myynnin arvo oli lähes 700 000 euroa

30.09.2019 13:49
Mielipide

Ly­hyt­vuok­raus­ta tar­vi­taan

28.09.2019 06:00
Airbnb:n haitat on minimoitava ja alan ammattilaiset saatava kuriin
Pääkirjoitus

Airbnb:n haitat on mi­ni­moi­ta­va ja alan am­mat­ti­lai­set saatava kuriin

26.09.2019 13:48
"Airbnb ei katoa, siihen paras vain sopeutua" - Kiinteistöliitto neuvoo taloyhtiötä sopimaan pelisäännöistä majoittajien kanssa

"Airbnb ei katoa, siihen paras vain so­peu­tua" - Kiin­teis­tö­liit­to neuvoo ta­lo­yh­tiö­tä so­pi­maan pe­li­sään­nöis­tä ma­joit­ta­jien kanssa

25.09.2019 19:34
Tilaajille