Airbnb
Kuukausi ja vanhemmat
Verkkosivuilla myytävien vertaiselämyspalvelujen määrä on kasvanut vuoden aikana – harrastajallakin on vastuu, jos jotain sattuu

Verk­ko­si­vuil­la myy­tä­vien ver­tais­elä­mys­pal­ve­lu­jen määrä on kas­va­nut vuoden aikana – har­ras­ta­jal­la­kin on vastuu, jos jotain sattuu

15.10.2019 07:30
Tilaajille
Mielipide Juha Kauppi

Joku muu maksaa Airbnb:n si­vu­ku­lut

01.10.2019 09:44
Yöpymiset Rovaniemellä kasvoivat elokuussa 11 prosenttia – airbnb-majoituksen myynnin arvo oli lähes 700 000 euroa

Yö­py­mi­set Ro­va­nie­mel­lä kas­voi­vat elo­kuus­sa 11 pro­sent­tia – airbnb-ma­joi­tuk­sen myynnin arvo oli lähes 700 000 euroa

30.09.2019 13:49
Mielipide

Ly­hyt­vuok­raus­ta tar­vi­taan

28.09.2019 06:00
Airbnb:n haitat on minimoitava ja alan ammattilaiset saatava kuriin
Pääkirjoitus

Airbnb:n haitat on mi­ni­moi­ta­va ja alan am­mat­ti­lai­set saatava kuriin

26.09.2019 13:48
"Airbnb ei katoa, siihen paras vain sopeutua" - Kiinteistöliitto neuvoo taloyhtiötä sopimaan pelisäännöistä majoittajien kanssa

"Airbnb ei katoa, siihen paras vain so­peu­tua" - Kiin­teis­tö­liit­to neuvoo ta­lo­yh­tiö­tä so­pi­maan pe­li­sään­nöis­tä ma­joit­ta­jien kanssa

25.09.2019 19:34
Tilaajille