Aino-Kaisa Pekonen
Aino-Kaisa Pekonen toivoo, että hoivakotien hoitajat ehtisivät soittaa vanhuksen läheisille – Ministeri käy puhumassa omille isovanhemmilleen parvekkeen alta

Ai­no-Kai­sa Pekonen toivoo, että hoi­va­ko­tien hoi­ta­jat eh­ti­si­vät soittaa van­huk­sen lä­hei­sil­le – Mi­nis­te­ri käy pu­hu­mas­sa omille iso­van­hem­mil­leen par­vek­keen alta

25.04.2020 12:00 0
Tilaajille
Sosiaali- ja terveysministeri Pekonen: "Suojavarusteiden EU-yhteishankinta ei ole ihmelääke" – Hankintaan osallistuneet maat eivät saa varusteita viikkoihin

So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Pe­ko­nen: "Suo­ja­va­rus­tei­den EU-yh­teis­han­kin­ta ei ole ih­me­lää­ke" – Han­kin­taan osal­lis­tu­neet maat eivät saa va­rus­tei­ta viik­koi­hin

21.04.2020 18:27 0
Tilaajille
Ministeri Pekonen ei osaa vielä arvioida, kuinka paljon Suomessa tarvitaan suojavarusteita koronan takia

Mi­nis­te­ri Pekonen ei osaa vielä ar­vioi­da, kuinka paljon Suo­mes­sa tar­vi­taan suo­ja­va­rus­tei­ta koronan takia

07.04.2020 18:26 0