Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvonen pitää verojen korotusta välttämättömänä – talousarvioesitys lähtee siitä, ettei keskussairaalan lähettämä lasku kasva

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja Esko Lot­vo­nen pitää verojen ko­ro­tus­ta vält­tä­mät­tö­mä­nä – ta­lous­ar­vio­esi­tys lähtee siitä, ettei kes­kus­sai­raa­lan lä­het­tä­mä lasku kasva

16:17
Väistösuunnitelma: Hannuksenkartano väistää terveyskeskukseen Sodankylässä

Väis­tö­suun­ni­tel­ma: Han­nuk­sen­kar­ta­no väistää ter­veys­kes­kuk­seen So­dan­ky­läs­sä

17:06
Hildá Länsman Utsjoelta matkalla maailmanmusiikin eliittiin, vauhdilla

Hildá Länsman Uts­joel­ta mat­kal­la maail­man­mu­sii­kin eliit­tiin, vauh­dil­la

16:06
Arctic Weekend ja Intersport Rovaniemi pitävät yhdessä huolta Lapin laskukansasta
Mainos Intersport Rovaniemi

Arctic Weekend ja In­ter­sport Ro­va­nie­mi pitävät yhdessä huolta Lapin las­ku­kan­sas­ta

14:44
Hyvä elämä
Myös kotiaskareet, kauppareissut ja muu kevyt liikuskelu edistävät terveyttä – UKK-instituutti julkisti uuden aikuisten liikkumisen suosituksen

Myös ko­tias­ka­reet, kaup­pa­reis­sut ja muu kevyt lii­kus­ke­lu edis­tä­vät ter­veyt­tä – UKK-ins­ti­tuut­ti jul­kis­ti uuden ai­kuis­ten liik­ku­mi­sen suo­si­tuk­sen

10:47
Päiväkirja: Älä oleta, älä yleistä, anna tilaa, kunnioita
Kolumni Miila Kankaanranta

Päi­vä­kir­ja: Älä oleta, älä yleis­tä, anna tilaa, kun­nioi­ta

19.10.2019 07:30
Päiväkirja: Elämäni pisin, ihanin ja kamalin ihmissuhde – kaikkea yhtä aikaa
Kolumni Taru Salo

Päi­vä­kir­ja: Elämäni pisin, ihanin ja kamalin ih­mis­suh­de – kaikkea yhtä aikaa

17.10.2019 06:00
Päiväkirja: Lapsuusmuistojen äärellä
Kolumni Niina Niemelä

Päi­vä­kir­ja: Lap­suus­muis­to­jen äärellä

16.10.2019 07:00
Päiväkirja: Onnea on opettaja, jonka kanssa voi mennä kaljalle
Kolumni Niina Lavia

Päi­vä­kir­ja: Onnea on opet­ta­ja, jonka kanssa voi mennä kal­jal­le

15.10.2019 07:41
Kaikkea hyväksi väitettyä ei kannata uskoa – hyvinvointimarkkinoilla kuka tahansa voi julistaa itsensä guruksi
Kolumni Minna Akimo

Kaikkea hyväksi väi­tet­tyä ei kannata uskoa – hy­vin­voin­ti­mark­ki­noil­la kuka tahansa voi ju­lis­taa itsensä guruksi

12.10.2019 20:06
Rajakiiri valmistautuu tuulimittauksilla sadan miljoonan euron tuulipuiston rakentamiseen Simoon

Ra­ja­kii­ri val­mis­tau­tuu tuu­li­mit­tauk­sil­la sadan mil­joo­nan euron tuu­li­puis­ton ra­ken­ta­mi­seen Simoon

11:51
Yli kolmannes tytöistä jättää HPV-rokotteen ottamatta Lapissa

Yli kol­man­nes ty­töis­tä jättää HPV-ro­kot­teen ot­ta­mat­ta Lapissa

12:04
Lapin linnunlaulun loppu – Kuudes sukupuuttoaalto vie matkassaan arktiset linnut ja perinteiset pihalinnut Lapista
Toimitus suosittelee
Tilaajille

Lapin lin­nun­lau­lun loppu – Kuudes su­ku­puut­to­aal­to vie mat­kas­saan ark­ti­set linnut ja pe­rin­tei­set pi­ha­lin­nut Lapista

19.10.2019 07:30
Lokakuinen aamu tasan 75 vuotta sitten paljasti järkyttävän näyn – vaihtokuvat kertovat, kuinka vähän Rovaniemestä jäi jäljelle saksalaisten lähdettyä

Lo­ka­kui­nen aamu tasan 75 vuotta sitten pal­jas­ti jär­kyt­tä­vän näyn – vaih­to­ku­vat ker­to­vat, kuinka vähän Ro­va­nie­mes­tä jäi jäl­jel­le sak­sa­lais­ten läh­det­tyä

17.10.2019 07:30
Oliko tämä vahinko? Rovaniemen täydellinen tuho johtui saksalaisten hutiloinnista, sanoo Lapin sotaan sukeltanut kirjailija

Oliko tämä va­hin­ko? Ro­va­nie­men täy­del­li­nen tuho johtui sak­sa­lais­ten hu­ti­loin­nis­ta, sanoo Lapin sotaan su­kel­ta­nut kir­jai­li­ja

13.10.2019 12:14
Äärioikeistopiireistä irtaantunut koomikko Iikka Kivi: "Miehet kokevat tässä ajassa itsensä impotenteiksi ja vastaavat siihen väkivallalla"

Ää­ri­oi­keis­to­pii­reis­tä ir­taan­tu­nut koo­mik­ko Iikka Kivi: "Miehet kokevat tässä ajassa itsensä im­po­ten­teik­si ja vas­taa­vat siihen vä­ki­val­lal­la"

12.10.2019 08:00
Tilaajille

Jät­ti­läi­sen tarina - Miten pus­si­hou­sui­set las­ki­jat aloit­ti­vat Levin me­nes­tys­ta­ri­nan, ja missä olikaan Nikan kalju?

12.10.2019 07:30
Tilaajille

Ro­va­nie­me­läi­nen Saika Hasnat, 15, tajusi vasta äs­ket­täin, että hänkin voi olla kaunis – Näin some vai­kut­taa tyt­tö­jen it­se­tun­toon: "Täydet meikit päälle ennen ku­vaus­ta"

11.10.2019 11:00
Torniolaisyrittäjä toivoo Vuoden maahanmuuttajayrittäjän palkintoa Lappiin – ”Suomi tarvitsee maahanmuuttajayrittäjiä – kuten yrittäjiä ylipäätäänkin”
Mainos Lapin Yrittäjät

Tor­nio­lais­yrit­tä­jä toivoo Vuoden maa­han­muut­ta­ja­yrit­tä­jän pal­kin­toa Lappiin – ”Suomi tar­vit­see maa­han­muut­ta­ja­yrit­tä­jiä – kuten yrit­tä­jiä yli­pää­tään­kin”

17.10.2019 06:00
Mitä tapahtuu seuraavaksi brexit-rintamalla?

Mitä ta­pah­tuu seu­raa­vak­si bre­xit-rin­ta­mal­la?

14:58
Vaaranlammen-Länsikankaan koulu ei näy vielä Rovaniemen investointiohjelmassa – "Uusi koulu on kuitenkin tulossa"

Vaa­ran­lam­men-Län­si­kan­kaan koulu ei näy vielä Ro­va­nie­men in­ves­toin­ti­oh­jel­mas­sa – "Uusi koulu on kui­ten­kin tu­los­sa"

14:24
Suomen suurimman petosvyyhdin WinCapitan korvauspäätökset annettaneen maaliskuussa – Korvauksia on haettu 29,7 miljoonan edestä

Suomen suu­rim­man pe­tos­vyyh­din Win­Ca­pi­tan kor­vaus­pää­tök­set an­net­ta­neen maa­lis­kuus­sa – Kor­vauk­sia on haettu 29,7 mil­joo­nan edestä

12:02
Manne Mäki iski voiton Kajaanissa
Urheilu

Manne Mäki iski voiton Ka­jaa­nis­sa

16:44
Atleetti Klubin juniorit menestyivät Juniori Cupin finaalissa

At­leet­ti Klubin ju­nio­rit me­nes­tyi­vät Juniori Cupin fi­naa­lis­sa

15:40

RoPo vei Ro­va­nie­men pai­kal­lis­ot­te­lun – ja nousi Lap­pi­lii­gan kärkeen

12:14
ToPV:n kaksikko maajoukkueen riveissä futsalin MM-karsintaan

ToPV:n kak­sik­ko maa­jouk­kueen ri­veis­sä fut­sa­lin MM-kar­sin­taan

11:59

Patrik Laine kruu­na­si rank­ka­ri­maa­lil­la Win­ni­pe­gin val­men­ta­jan juh­la­pe­lin – 700:s voitto tuli huip­pu­vi­rei­ses­tä Ed­mon­to­nis­ta

09:51

Li­ver­pool nousi ta­sa­pe­liin ManUn vie­raa­na - VAR hylkäsi yhden maalin

20.10.2019 21:35

Ronja Lep­pia­ho rutisti SE-pun­tit Bu­ka­res­tin EM-la­val­la

20.10.2019 21:08
Myös kotiaskareet, kauppareissut ja muu kevyt liikuskelu edistävät terveyttä – UKK-instituutti julkisti uuden aikuisten liikkumisen suosituksen

Myös ko­tias­ka­reet, kaup­pa­reis­sut ja muu kevyt lii­kus­ke­lu edis­tä­vät ter­veyt­tä – UKK-ins­ti­tuut­ti jul­kis­ti uuden ai­kuis­ten liik­ku­mi­sen suo­si­tuk­sen

10:47

IS: Ro­va­nie­mel­le mat­kal­la ollut juna oli osal­li­se­na on­net­to­muu­des­sa maa­nan­tai­aa­mu­na – poliisi tutkii on­net­to­muut­ta kuo­le­man­syyn sel­vit­tä­mi­se­nä

17:43
Juttumme juoksuohjelmasta sai 64-vuotiaan Marja-Leenan lenkille – Vasta flunssakierre katkaisi edistymisen: "En olisi ikinä uskonut, että minusta on juoksemaan"

Jut­tum­me juok­su­oh­jel­mas­ta sai 64-vuo­tiaan Mar­ja-Lee­nan len­kil­le – Vasta fluns­sa­kier­re kat­kai­si edis­ty­mi­sen: "En olisi ikinä us­ko­nut, että minusta on juok­se­maan"

07:00

Po­lii­sia paennut au­toi­li­ja suistui mut­kas­sa tieltä Kit­ti­län­tiel­lä Ro­va­nie­mel­lä – kul­jet­ta­jal­le ei vakavia vam­mo­ja, auto vau­rioi­tui ajo­kel­vot­to­mak­si

17:32
Naisten Feel Good Weekend - Se erilainen alppihiihtoviikonloppu Levillä
Mainos Levin maailmancup

Naisten Feel Good Weekend - Se eri­lai­nen alp­pi­hiih­to­vii­kon­lop­pu Levillä

20.10.2019 06:00
Avohakkuukielto liian ehdoton, väittää Metsäteollisuus – kansalaisaloite menossa eduskuntaan tiistaina

Avo­hak­kuu­kiel­to liian eh­do­ton, väittää Met­sä­teol­li­suus – kan­sa­lais­aloi­te menossa edus­kun­taan tiis­tai­na

08:16
Itäisiä lintuharvinaisuuksia Lapissa – syksyn vieraina siperialaiset taiga- ja hippiäisuunilintu

Itäisiä lin­tu­har­vi­nai­suuk­sia Lapissa – syksyn vie­rai­na si­pe­ria­lai­set taiga- ja hip­piäis­uu­ni­lin­tu

17:08
Saamenkielinen nuorten tieto- ja neuvontasivusto avautuu – nuoret voivat osallistua sisällöntuotantoon teksteillä, kuvilla ja videoilla

Saa­men­kie­li­nen nuorten tieto- ja neu­von­ta­si­vus­to avautuu – nuoret voivat osal­lis­tua si­säl­lön­tuo­tan­toon teks­teil­lä, kuvilla ja vi­deoil­la

17:35
East Volley liian kova vierailija Napapiirin Palloketuille

East Volley liian kova vie­rai­li­ja Na­pa­pii­rin Pal­lo­ke­tuil­le

20.10.2019 18:30
PikkujouluCircus saapuu Rovaniemelle
Mainos PikkujouluCircus

Pik­ku­jou­lu­Cir­cus saapuu Ro­va­nie­mel­le

18.10.2019 06:00
Jo yksi torni muuttaa Rovaniemen luonteen – kaupunki ei ole enää entisensä
Tilaajille

Jo yksi torni muuttaa Ro­va­nie­men luon­teen – kau­pun­ki ei ole enää en­ti­sen­sä

20.10.2019 18:30
Britannia hakee EU:lta jälleen jatkoaikaa erolleen, uusi kansanäänestys olisi täysin perusteltu ratkaisu
Pääkirjoitus

Bri­tan­nia hakee EU:lta jälleen jat­ko­ai­kaa erol­leen, uusi kan­san­ää­nes­tys olisi täysin pe­rus­tel­tu rat­kai­su

06:00
Mopoilijoita ja autoilijoita humalassa – Meri-Lapin poliisi tapasi valitettavan runsaasti rattijuoppoja viikonlopun liikenteessä

Mo­poi­li­joi­ta ja au­toi­li­joi­ta hu­ma­las­sa – Me­ri-La­pin poliisi tapasi va­li­tet­ta­van run­saas­ti rat­ti­juop­po­ja vii­kon­lo­pun lii­ken­tees­sä

20.10.2019 13:38
Toimintatorppa houkuttelee pois yksinäisyydestä ja neljän seinän sisältä – Kohtaamispaikka antaa neuvoja ja tarjoaa mahdollisuuden peseytyä ja pyykätä

Toi­min­ta­torp­pa hou­kut­te­lee pois yk­si­näi­syy­des­tä ja neljän seinän sisältä – Koh­taa­mis­paik­ka antaa neuvoja ja tarjoaa mah­dol­li­suu­den pe­sey­tyä ja pyykätä

20.10.2019 18:00
Tapojärven matka on vienyt Muonion koulukyydeistä kaivosten ja teollisuuden luottopelaajaksi
Tilaajille

Ta­po­jär­ven matka on vienyt Muonion kou­lu­kyy­deis­tä kai­vos­ten ja teol­li­suu­den luot­to­pe­laa­jak­si

20.10.2019 09:00
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori