Mittarituhot säilyvät luonnossa pitkään – Osa Utsjoen liki 50 vuotta sitten syödystä tunturikoivikosta ei elvy ehkä koskaan
Tilaajille

Mit­ta­ri­tu­hot säi­ly­vät luon­nos­sa pitkään – Osa Utsjoen liki 50 vuotta sitten syö­dys­tä tun­tu­ri­koi­vi­kos­ta ei elvy ehkä koskaan

19:30 0
Laki ei kiellä koirien haukkumista omalla tontilla – Käräjäoikeuden mukaan metsästyskoiran luonteeseen kuuluu haukkuminen
Tilaajille

Laki ei kiellä koirien hauk­ku­mis­ta omalla ton­til­la – Kä­rä­jä­oi­keu­den mukaan met­säs­tys­koi­ran luon­tee­seen kuuluu hauk­ku­mi­nen

19:11 0
Rovaniemen HopLop ja Rollohalli sulkevat ovensa kahdeksi viikoksi korona-altistusten vuoksi
Tilaajille

Ro­va­nie­men HopLop ja Rol­lo­hal­li sul­ke­vat ovensa kah­dek­si vii­kok­si ko­ro­na-al­tis­tus­ten vuoksi

18:37 1
Espoolainen headhunter puhui itsensä rengiksi Oulujärven kupeeseen – Markku Sahin työt vähenivät koronan takia, joten likaa pelkäämätön pukumies tarttui traktorin rattiin
Tilaajille

Es­poo­lai­nen head­hun­ter puhui itsensä ren­gik­si Ou­lu­jär­ven ku­pee­seen – Markku Sahin työt vä­he­ni­vät koronan takia, joten likaa pel­kää­mä­tön pu­ku­mies tarttui trak­to­rin rattiin

11.07.2020 07:00 0
Kuru Lounge tuo yksityisen leffaelämyksen äärelle
Mainos Beyond Arctic

Kuru Lounge tuo yk­si­tyi­sen lef­fa­elä­myk­sen äärelle

09:30
Luetuimmat jutut tänään
Rovaniemen HopLopissa viime keskiviikkona vierailleet asetetaan karanteeniin – Paikalla olleita pyydetään ottamaan yhteyttä oman kunnan terveydenhuoltoon

Rovaniemen HopLopissa viime keskiviikkona vierailleet asetetaan karanteeniin – Paikalla olleita pyydetään ottamaan yhteyttä oman kunnan terveydenhuoltoon

15:20 1
Lohi hyppäsi rovaniemeläisen Riina Körkön veneeseen – sitten alkoi painiottelu ja ohjeita sateli rannalta

Lohi hyppäsi rovaniemeläisen Riina Körkön veneeseen – sitten alkoi painiottelu ja ohjeita sateli rannalta

12.07.2020 11:52 1
Tilaajille
Poimijalle maksetaan hillasta nyt vähemmän kuin aiempina vuosina – Ranuan hillatorilla marjasta saa kympin kilolta

Poimijalle maksetaan hillasta nyt vähemmän kuin aiempina vuosina – Ranuan hillatorilla marjasta saa kympin kilolta

15:01 0
Tilaajille
Iäkäs nainen lähti katsomaan hilloja ja eksyi Tervolassa – Poliisi löysi droonin avulla

Iäkäs nainen lähti katsomaan hilloja ja eksyi Tervolassa – Poliisi löysi droonin avulla

16:46 0
Tilaajille
Tanssinopettajasta malliksi – 20-vuotias tanssinopettaja Eveliina Lehtoranta on ainoa lappilaisfinalisti wellnessmalli-kilpailussa

Tanssinopettajasta malliksi – 20-vuotias tanssinopettaja Eveliina Lehtoranta on ainoa lappilaisfinalisti wellnessmalli-kilpailussa

12.07.2020 18:00 0
Tilaajille
Rovaniemen HopLopin mahdollinen korona-altistus koskee vain keskiviikkopäivää, sillä virus ei säily pinnoilla pitkään – "On tullut puheluita ihmisiltä, jotka ovat käyneet vaikkapa perjantaina"

Rovaniemen HopLopin mahdollinen korona-altistus koskee vain keskiviikkopäivää, sillä virus ei säily pinnoilla pitkään – "On tullut puheluita ihmisiltä, jotka ovat käyneet vaikkapa perjantaina"

12.07.2020 18:24 0
Tilaajille
Iäkäs nainen lähti katsomaan hilloja ja eksyi Tervolassa – Poliisi löysi droonin avulla
Tilaajille

Iäkäs nainen lähti kat­so­maan hilloja ja eksyi Ter­vo­las­sa – Poliisi löysi droonin avulla

16:46 0
Juomavesi on keitettävä Rovaniemellä Tennilän, Viirin ja Vanttauskosken alueella – Perjantaina otetut näytteet olivat puhtaita
Tilaajille

Juo­ma­ve­si on kei­tet­tä­vä Ro­va­nie­mel­lä Ten­ni­län, Viirin ja Vant­taus­kos­ken alueel­la – Per­jan­tai­na otetut näyt­teet olivat puh­tai­ta

19:28 0
Rovaniemen keskustan tuntumaan on säilöttynä jopa seitsemän eduskuntatalon verran puuta – Aluksi terminaalissa haittasi melu, nyt ärsyttävät pinoista nousevat tuhohyönteiset
Lapin Kansan Luppo
Tilaajille

Ro­va­nie­men kes­kus­tan tun­tu­maan on säi­löt­ty­nä jopa seit­se­män edus­kun­ta­ta­lon verran puuta – Aluksi ter­mi­naa­lis­sa hait­ta­si melu, nyt är­syt­tä­vät pi­nois­ta nou­se­vat tu­ho­hyön­tei­set

11.07.2020 06:30 2
Kuka saa hoitoa ja mihin hintaan? Terveysoikeuden tutkija Kaisa-Maria Kimmel pohtii työkseen kipeää kysymystä, jonka koronaepidemia nosti pinnalle

Kuka saa hoitoa ja mihin hin­taan? Ter­veys­oi­keu­den tutkija Kai­sa-Ma­ria Kimmel pohtii työk­seen kipeää ky­sy­mys­tä, jonka ko­ro­na­epi­de­mia nosti pin­nal­le

11.07.2020 06:30 0
Tilaajille
Kittilän Lainion intiaaneista on jäljellä enää tarinat, joita kukaan ei usko todeksi – Leiri kesti pari valhetta, muttei useampia

Kit­ti­län Lainion in­tiaa­neis­ta on jäl­jel­lä enää ta­ri­nat, joita kukaan ei usko todeksi – Leiri kesti pari val­het­ta, muttei useam­pia

05.07.2020 15:00 5
Tilaajille
Ensin salamoi ankarasti, sitten metsät paloivat soihtuina ja maa alkoi järistä – Suomen historian suurin metsäpalo iski Pohjois-Sallaan sellaisella raivolla, että herkimmät epäilivät maailmanlopun tulleen

Ensin salamoi an­ka­ras­ti, sitten metsät pa­loi­vat soih­tui­na ja maa alkoi järistä – Suomen his­to­rian suurin met­sä­pa­lo iski Poh­jois-Sal­laan sel­lai­sel­la rai­vol­la, että her­kim­mät epäi­li­vät maail­man­lo­pun tulleen

04.07.2020 06:30 2
Tilaajille

Va­san­lei­kos­sa lap­set­kin tekevät yö­vuo­roa – samalla pe­rin­tei­nen elin­kei­no siirtyy uudelle su­ku­pol­vel­le

27.06.2020 07:45 0
Tilaajille
Kesän matkailu-uutuuksia ja elämyksiä Oulun seudulla – Rentoudu koskien kuohuissa ja meren äärellä, hurvittele lasten kanssa Vauhtipuistossa ja yövy yllätyksellisessä ympäristössä
Mainos VisitOulu

Kesän mat­kai­lu-uu­tuuk­sia ja elä­myk­siä Oulun seu­dul­la – Ren­tou­du koskien kuo­huis­sa ja meren ää­rel­lä, hur­vit­te­le lasten kanssa Vauh­ti­puis­tos­sa ja yövy yl­lä­tyk­sel­li­ses­sä ym­pä­ris­tös­sä

08.07.2020 09:00
Taksimatkustajien luottamus halutaan palauttaa taksilain korjauksella – Taksimatkan hinnat ovat paikoin nousseet ja syrjäseuduilla palvelu on heikentynyt

Tak­si­mat­kus­ta­jien luot­ta­mus ha­lu­taan pa­laut­taa tak­si­lain kor­jauk­sel­la – Tak­si­mat­kan hinnat ovat paikoin nous­seet ja syr­jä­seu­duil­la palvelu on hei­ken­ty­nyt

18:01 0
Kuuntele Vasan podcast: "Värillä ei ole väliä" on etuoikeutettujen puhetta, koska sillä on vielä väliä

Kuun­te­le Vasan pod­cast: "Vä­ril­lä ei ole väliä" on etu­oi­keu­tet­tu­jen pu­het­ta, koska sillä on vielä väliä

02.07.2020 15:42 0
Tästä näet koronavirusdatan päivittyvinä tietopaketteina: sairaalahoito, tehohoito, kuolleet sekä viruksen eteneminen maailmalla ja Suomessa

Tästä näet ko­ro­na­vi­rus­da­tan päi­vit­ty­vi­nä tie­to­pa­ket­tei­na: sai­raa­la­hoi­to, te­ho­hoi­to, kuol­leet sekä vi­ruk­sen ete­ne­mi­nen maail­mal­la ja Suo­mes­sa

17.04.2020 14:31 4
Mittarituhot säilyvät luonnossa pitkään – Osa Utsjoen liki 50 vuotta sitten syödystä tunturikoivikosta ei elvy ehkä koskaan
Lapin uutiset
Tilaajille

Mit­ta­ri­tu­hot säi­ly­vät luon­nos­sa pitkään – Osa Utsjoen liki 50 vuotta sitten syö­dys­tä tun­tu­ri­koi­vi­kos­ta ei elvy ehkä koskaan

19:30 0
Juomavesi on keitettävä Rovaniemellä Tennilän, Viirin ja Vanttauskosken alueella – Perjantaina otetut näytteet olivat puhtaita

Juo­ma­ve­si on kei­tet­tä­vä Ro­va­nie­mel­lä Ten­ni­län, Viirin ja Vant­taus­kos­ken alueel­la – Per­jan­tai­na otetut näyt­teet olivat puh­tai­ta

19:28 0
Tilaajille
Laki ei kiellä koirien haukkumista omalla tontilla – Käräjäoikeuden mukaan metsästyskoiran luonteeseen kuuluu haukkuminen

Laki ei kiellä koirien hauk­ku­mis­ta omalla ton­til­la – Kä­rä­jä­oi­keu­den mukaan met­säs­tys­koi­ran luon­tee­seen kuuluu hauk­ku­mi­nen

19:11 0
Tilaajille
Rovaniemen HopLop ja Rollohalli sulkevat ovensa kahdeksi viikoksi korona-altistusten vuoksi

Ro­va­nie­men HopLop ja Rol­lo­hal­li sul­ke­vat ovensa kah­dek­si vii­kok­si ko­ro­na-al­tis­tus­ten vuoksi

18:37 1
Tilaajille

Iäkäs nainen lähti kat­so­maan hilloja ja eksyi Ter­vo­las­sa – Poliisi löysi droonin avulla

16:46 0
Tilaajille
Kultatuvalle kesä on rakkauden, juhlien ja korujen kulta-aikaa
Mainos Kultatupa

Kul­ta­tu­val­le kesä on rak­kau­den, juhlien ja korujen kul­ta-ai­kaa

11.07.2020 09:00
Poimijalle maksetaan hillasta nyt vähemmän kuin aiempina vuosina – Ranuan hillatorilla marjasta saa kympin kilolta
Tilaajille

Poi­mi­jal­le mak­se­taan hil­las­ta nyt vä­hem­män kuin aiem­pi­na vuosina – Ranuan hil­la­to­ril­la mar­jas­ta saa kympin kilolta

15:01 0
Senioritalon palo alkoi kynttilästä, poliisi epäilee – Otkes aloittaa harvinaisen palotutkinnan, koska pahasti tuhoutunut rakennus on vasta hiljattain valmistunut

Se­nio­ri­ta­lon palo alkoi kynt­ti­läs­tä, poliisi epäilee – Otkes aloit­taa har­vi­nai­sen pa­lo­tut­kin­nan, koska pahasti tu­hou­tu­nut ra­ken­nus on vasta hil­jat­tain val­mis­tu­nut

16:56 0
Poropolun päiväkodin koronavirustartunnan loput testitulokset saadaan tiistaina – Someroharjun varuskunnan altistuneissa  ei uusia tartuntoja
Tilaajille

Po­ro­po­lun päi­vä­ko­din ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan loput tes­ti­tu­lok­set saadaan tiis­tai­na – So­me­ro­har­jun va­rus­kun­nan al­tis­tu­neis­sa ei uusia tar­tun­to­ja

12:20 0
Matkailuala toivoo nopeaa elpymistä koronakevään jälkeen, vaikka ensi talven yllä on isoja kysymyksiä – "Uskon, että tulemme tästä toipumaan"
Tilaajille

Mat­kai­lu­ala toivoo nopeaa el­py­mis­tä ko­ro­na­ke­vään jäl­keen, vaikka ensi talven yllä on isoja ky­sy­myk­siä – "Uskon, että tulemme tästä toi­pu­maan"

06:30 3
Ansiosidonnainen työttömyysturva on taattava kaikille sen maksajille
Tilaajille
Pääkirjoitus
Lapin Kansa

Ansiosidonnainen työttömyysturva on taattava kaikille sen maksajille

12.07.2020 11:46 5
Sateet väistyvät ja sää lämpenee koko Lapissa – helteitä voi olla vielä tulossa
Tilaajille

Sateet väis­ty­vät ja sää läm­pe­nee koko Lapissa – hel­tei­tä voi olla vielä tulossa

14:27 0
Perustuslakivaliokunta kokoontui saamaan yli tuhannen sivun Haavisto-materiaalin – Häkkänen jäävännyt itsensä esitutkintamateriaalin käsittelystä

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta ko­koon­tui saamaan yli tu­han­nen sivun Haa­vis­to-ma­te­riaa­lin – Häk­kä­nen jää­vän­nyt itsensä esi­tut­kin­ta­ma­te­riaa­lin kä­sit­te­lys­tä

15:17 0
"Pitikö tämänkin osua juuri meidän ikäluokkamme kohdalle" – oululaisen Siiri Hakopään opiskelu-unelmaa Iso-Britanniassa koetteli ensin korona, sitten brexit

"Pitikö tä­män­kin osua juuri meidän ikä­luok­kam­me koh­dal­le" – ou­lu­lai­sen Siiri Ha­ko­pään opis­ke­lu-unel­maa Iso-Bri­tan­nias­sa koet­te­li ensin korona, sitten brexit

06:00 0
Loppuneesta hiihtourasta tulikin sodankyläläiselle Aleksi Harjulalle Oulussa ammatti
Tilaajille

Loppuneesta hiihtourasta tulikin sodankyläläiselle Aleksi Harjulalle Oulussa ammatti

19:30 0
Rovaniemen HopLopissa viime keskiviikkona vierailleet asetetaan karanteeniin – Paikalla olleita pyydetään ottamaan yhteyttä oman kunnan terveydenhuoltoon

Ro­va­nie­men Hop­Lo­pis­sa viime kes­ki­viik­ko­na vie­rail­leet ase­te­taan ka­ran­tee­niin – Pai­kal­la olleita pyy­de­tään ot­ta­maan yh­teyt­tä oman kunnan ter­vey­den­huol­toon

15:20 1
Toimituksen valinta
Arvostelu: Olohuone anarkialle ja estetiikalle

Ar­vos­te­lu: Olo­huo­ne anar­kial­le ja es­te­tii­kal­le

15:24 0
Tilaajille
Kesäterassi-ohjelmaa juontava Tuija Pehkonen: "Silloin jännitti pirunmoisesti: käteni tärisivät ja suu kuivui"

Ke­sä­te­ras­si-oh­jel­maa juon­ta­va Tuija Peh­ko­nen: "Sil­loin jän­nit­ti pi­run­moi­ses­ti: käteni tä­ri­si­vät ja suu kuivui"

07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Työläiskodin tytön kohtalokas ihastus – tehdaskaupungin nostalgiset maisemat kehystävät melodraamaa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Työ­läis­ko­din tytön koh­ta­lo­kas ihastus – teh­das­kau­pun­gin nos­tal­gi­set mai­se­mat ke­hys­tä­vät me­lo­draa­maa

07:00 0
Rouzimaryn sketseillä omasta elämästä on lähes 75 000 seuraajaa Tiktokissa, ja kiusaamiskulttuuri on tullut tutuksi – mutta miten sininen sydän liittyy siihen?

Rou­zi­ma­ryn sket­seil­lä omasta elä­mäs­tä on lähes 75 000 seu­raa­jaa Tik­to­kis­sa, ja kiu­saa­mis­kult­tuu­ri on tullut tutuksi – mutta miten sininen sydän liittyy siihen?

12.07.2020 08:00 0
Tilaajille
Arvio: Audioesseessä aallot keikuttavat yhteistä venettä

Arvio: Au­dio­es­sees­sä aallot kei­kut­ta­vat yh­teis­tä venettä

12.07.2020 07:00 0
Tv-kolumni: Pelot ja toiveet ajavat tosi-tv:n ääreen

Tv-ko­lum­ni: Pelot ja toiveet ajavat to­si-tv:n ääreen

12.07.2020 07:00 0
Maksuton ehkäisy nuorille on hallitusohjelmassa, mutta valtakunnallinen pilotti ei ole edennyt – Näin löydät kuntakohtaista tietoa
Tilaajille

Mak­su­ton ehkäisy nuo­ril­le on hal­li­tu­soh­jel­mas­sa, mutta val­ta­kun­nal­li­nen pilotti ei ole edennyt – Näin löydät kun­ta­koh­tais­ta tietoa

07:00 0
Infektiolääkäri: sisäleikki- ja huvipuistoissa lasten tartuntariski on melko pieni – lasten lievempi covid-19-sairaus on edelleen mysteeri
Tilaajille

In­fek­tio­lää­kä­ri: si­sä­leik­ki- ja hu­vi­puis­tois­sa lasten tar­tun­ta­ris­ki on melko pieni – lasten lie­vem­pi co­vid-19-sai­raus on edel­leen mys­tee­ri

12.07.2020 19:19 1
Italian pääministeri veisi rahakkaat autostradat Benettoneilta – Genovan romahtaneen sillan korvauspaketista kova vääntö

Italian pääministeri veisi rahakkaat autostradat Benettoneilta – Genovan romahtaneen sillan korvauspaketista kova vääntö

12:08 0
Kemijoen varren Viirinkylä pyrkii maisemanhoitoalueeksi – halutaan kunnioittaa edellisten sukupolvien työtä: "Isoisäni kaivoi Rovaniemen palaneista tuhkakasoista nauloja ja oikoi niitä, jotta kylää saatiin jälleenrakennettua"
Tilaajille

Ke­mi­joen varren Vii­rin­ky­lä pyrkii mai­se­man­hoi­to­alueek­si – ha­lu­taan kun­nioit­taa edel­lis­ten su­ku­pol­vien työtä: "I­soi­sä­ni kaivoi Ro­va­nie­men pa­la­neis­ta tuh­ka­ka­sois­ta nauloja ja oikoi niitä, jotta kylää saatiin jäl­leen­ra­ken­net­tua"

12.07.2020 19:30 0