Kannattaa katsoa kenelle tietojaan luovuttaa – 5G mullistaa tiedonsiirtoa ja tuo monia uusia sovelluksia kuluttajille, mutta kuluttajan oma vastuu kasvaa

Kan­nat­taa katsoa kenelle tie­to­jaan luo­vut­taa – 5G mul­lis­taa tie­don­siir­toa ja tuo monia uusia so­vel­luk­sia ku­lut­ta­jil­le, mutta ku­lut­ta­jan oma vastuu kasvaa

10:58
Kilpaporolle rykimäaika käy tehoharjoittelusta – Hallitseva porokuningas Annin Suivakko palasi voitokkaasti kilparadalle Poro Cupin avauksessa Rovaniemen Mäntyvaarassa

Kil­pa­po­rol­le ry­ki­mä­ai­ka käy te­ho­har­joit­te­lus­ta – Hal­lit­se­va po­ro­ku­nin­gas Annin Sui­vak­ko palasi voi­tok­kaas­ti kil­pa­ra­dal­le Poro Cupin avauk­ses­sa Ro­va­nie­men Män­ty­vaa­ras­sa

06:30
Antti Häkkänen kokoomuksen puheenjohtajuudesta: "Kyllä voi olla, että aikani koittaa jossain vaiheessa"

Antti Häk­kä­nen ko­koo­muk­sen pu­heen­joh­ta­juu­des­ta: "Kyllä voi olla, että aikani koittaa jossain vai­hees­sa"

06:00
Antti Tuisku äänestettiin Vuosikymmenen rovaniemeläiseksi selvin numeroin –  "Voiko olla valovoimaisempaa, myönteisempää ja täyspäisempää johtotähteä"

Antti Tuisku ää­nes­tet­tiin Vuo­si­kym­me­nen ro­va­nie­me­läi­sek­si selvin nu­me­roin – "Voiko olla va­lo­voi­mai­sem­paa, myön­tei­sem­pää ja täys­päi­sem­pää joh­to­täh­teä"

22.02.2020 16:59
Lappilaiset yksinyrittäjät tavoittelevat kasvua: "Haluan laajentaa yritykseni palveluja opiskelemalla. Lukkarit on saattaneet heitellä, mutta yrittäjänä saan itse päättää omista työajoista"
Mainos Lapin Yrittäjät

Lap­pi­lai­set yk­sin­yrit­tä­jät ta­voit­te­le­vat kasvua: "Haluan laa­jen­taa yri­tyk­se­ni pal­ve­lu­ja opis­ke­le­mal­la. Luk­ka­rit on saat­ta­neet hei­tel­lä, mutta yrit­tä­jä­nä saan itse päättää omista työa­jois­ta"

20.02.2020 06:00
Kulttuuri
Seurasimme Pietarissa, kun Cannes-voittaja Juho Kuosmanen ahtautui filmiryhmineen junan hyttiin – Selvisi, miksi kolme minuuttia elokuvaa vaati 12 tunnin työn

Seu­ra­sim­me Pie­ta­ris­sa, kun Can­nes-voit­ta­ja Juho Kuos­ma­nen ah­tau­tui fil­mi­ryh­mi­neen junan hyttiin – Sel­vi­si, miksi kolme mi­nuut­tia elo­ku­vaa vaati 12 tunnin työn

08:00
Tilaajille
Tornionlaakson museo sai palkata uusia ammattilaisia – aluevastuu lisäsi valtionosuuksia

Tor­nion­laak­son museo sai palkata uusia am­mat­ti­lai­sia – alue­vas­tuu lisäsi val­tion­osuuk­sia

21.02.2020 18:00
Tilaajille
Upeat lumiveistokset tervehtivät kulkijaa Rovaniemen Etelärinteellä – veistäjä päätyi lajin pariin vahingossa

Upeat lu­mi­veis­tok­set ter­veh­ti­vät kul­ki­jaa Ro­va­nie­men Ete­lä­rin­teel­lä – veis­tä­jä päätyi lajin pariin va­hin­gos­sa

21.02.2020 12:38
Arvostelu: Lähellä ja kaukana

Ar­vos­te­lu: Lähellä ja kaukana

20.02.2020 12:50
"Piti kasvattaa tietty suoja itselleni" – 1970-luvulta asti nukketeatteria tehnyt Juha Laukkanen joutui uransa alussa kohtaamaan ennakkoluulot

"Piti kas­vat­taa tietty suoja it­sel­le­ni" – 1970-lu­vul­ta asti nuk­ke­teat­te­ria tehnyt Juha Lauk­ka­nen joutui uransa alussa koh­taa­maan en­nak­ko­luu­lot

20.02.2020 10:43
Kirja-arvostelu: #metoo vai rakkautta vain?

Kir­ja-ar­vos­te­lu: #metoo vai rak­kaut­ta vain?

20.02.2020 10:42
Seurasimme Pietarissa, kun Cannes-voittaja Juho Kuosmanen ahtautui filmiryhmineen junan hyttiin – Selvisi, miksi kolme minuuttia elokuvaa vaati 12 tunnin työn
Tilaajille

Seu­ra­sim­me Pie­ta­ris­sa, kun Can­nes-voit­ta­ja Juho Kuos­ma­nen ah­tau­tui fil­mi­ryh­mi­neen junan hyttiin – Sel­vi­si, miksi kolme mi­nuut­tia elo­ku­vaa vaati 12 tunnin työn

08:00
Lapin Kansa Live näyttää perjantaina vastikään uuden albumin julkaisseen Ra­dio­pu­he­li­mien keikan suorana
Tilaajille

Lapin Kansa Live näyttää per­jan­tai­na vast­ikään uuden albumin jul­kais­seen Ra­dio­pu­he­li­mien keikan suorana

21.02.2020 10:50
Seurasimme Pietarissa, kun Cannes-voittaja Juho Kuosmanen ahtautui filmiryhmineen junan hyttiin – Selvisi, miksi kolme minuuttia elokuvaa vaati 12 tunnin työn
Lukemisto
Tilaajille

Seu­ra­sim­me Pie­ta­ris­sa, kun Can­nes-voit­ta­ja Juho Kuos­ma­nen ah­tau­tui fil­mi­ryh­mi­neen junan hyttiin – Sel­vi­si, miksi kolme mi­nuut­tia elo­ku­vaa vaati 12 tunnin työn

08:00
Itsemurhia tutkiva professori teki pöytälaatikkoon biisejä – Niistä syntyi kappaleita Pate Mustajärvelle ja Yölinnulle – ja Juliet Jonesin Sydämen uusi albumi

It­se­mur­hia tutkiva pro­fes­so­ri teki pöy­tä­laa­tik­koon biisejä – Niistä syntyi kap­pa­lei­ta Pate Mus­ta­jär­vel­le ja Yö­lin­nul­le – ja Juliet Jonesin Sydämen uusi albumi

22.02.2020 08:00
Äidit kertovat, miltä tuntuu saada lapsi yksin tai synnyttää, kun tietää, ettei sikiö ole enää hengissä – Kätilö auttaa perheen uuden elämän alkuun

Äidit ker­to­vat, miltä tuntuu saada lapsi yksin tai syn­nyt­tää, kun tietää, ettei sikiö ole enää hen­gis­sä – Kätilö auttaa perheen uuden elämän alkuun

22.02.2020 07:00
Hildur Larsson ikuisti Lappia upeisiin kuviin yli sata vuotta sitten – nyt ne loistavat myös väreissä

Hildur Larsson ikuisti Lappia upei­siin kuviin yli sata vuotta sitten – nyt ne lois­ta­vat myös vä­reis­sä

21.02.2020 22:39
Tilaajille

Kou­lu­kiu­sa­tus­ta tytöstä kasvoi ta­tuoi­tu Miss Ro­va­nie­mi – nyt hän örisee me­tal­li­bän­dis­sä, asuu kahden miehen ja kah­dek­san kissan kanssa ja jär­jes­tää Ouluun vaih­to­eh­to­kult­tuu­rien messut

17.02.2020 19:40
Tilaajille
Draamakomedia Kuin ensimmäistä päivää on saanut katsojat lähestymään näyttelijöitä - ”Poikkeuksellisen paljon palautetta”
Mainos Rovaniemen teatteri

Draa­ma­ko­me­dia Kuin en­sim­mäis­tä päivää on saanut kat­so­jat lä­hes­ty­mään näyt­te­li­jöi­tä - ”Poik­keuk­sel­li­sen paljon pa­lau­tet­ta”

19.02.2020 08:00
Pääkirjoitus: Sananvapauden suitsiminen kunta-asioissa ei voi tätä päivää Kemissäkään
Pääkirjoitus
Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Sa­nan­va­pau­den suit­si­mi­nen kun­ta-asiois­sa ei voi tätä päivää Ke­mis­sä­kään

06:00
Keminmaalaisessa omakotitalossa vietetään kesämökkielämää omalla terassilla, jossa on poreamme

Ke­min­maa­lai­ses­sa oma­ko­ti­ta­los­sa vie­te­tään ke­sä­mök­ki­elä­mää omalla te­ras­sil­la, jossa on po­re­am­me

22.02.2020 15:30
Presidentti Niinistö ulkoministeri Haaviston esitutkinnasta: "Voi olla hänen itsensä kannalta kiusallinen tilanne"

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­ton esi­tut­kin­nas­ta: "Voi olla hänen itsensä kan­nal­ta kiu­sal­li­nen ti­lan­ne"

22.02.2020 12:40
Katso tästä suoratoisto Sastamolo-Dynamo ottelusta - peli alkaa kello 16.30
Urheilu
Tilaajille

Katso tästä suo­ra­tois­to Sas­ta­mo­lo-Dy­na­mo ot­te­lus­ta - peli alkaa kello 16.30

10:00
Sebastian Ahon pisteputki jatkuu yhä – Carolinan maalille nousi kesken pelin jäänhoitokoneen kuljettaja

Se­bas­tian Ahon pis­te­put­ki jatkuu yhä – Ca­ro­li­nan maa­lil­le nousi kesken pelin jään­hoi­to­ko­neen kul­jet­ta­ja

08:37
Tyson Fury dominoi WBC-liiton raskaansarjan mestaruuden pois Wilderiltä - pyyhe lensi kehään

Tyson Fury dominoi WBC-lii­ton ras­kaan­sar­jan mes­ta­ruu­den pois Wil­de­ril­tä - pyyhe lensi kehään

08:16
Lotossa yksi täysosuma - Haminaan 3,6 miljoonan euron potti

Lotossa yksi täys­osu­ma - Ha­mi­naan 3,6 mil­joo­nan euron potti

22.02.2020 23:53

Jesse Pyn­nö­nen teki leuan­ve­to­his­to­riaa: rikkoi 200 kilon rajan li­sä­pai­noil­la

22.02.2020 22:06
"Kuuleeko Rovaniemi, Tuiskun Antti täällä!" Vuosikymmenen rovaniemeläiseksi äänestetty poppari kertoo pohtivansa paluumuuttoa Rovaniemelle – katso video ja lue haastattelu!

"Kuuleeko Rovaniemi, Tuiskun Antti täällä!" Vuosikymmenen rovaniemeläiseksi äänestetty poppari kertoo pohtivansa paluumuuttoa Rovaniemelle – katso video ja lue haastattelu!

22.02.2020 17:00
Mitä jos ruokakaupassa tarvitsisi käydä vain pari kertaa kuussa? Rovaniemeläinen Sonja Alaraatikka shoppaa hävikkiruokaa netistä ja säästää selvää rahaa

Mitä jos ruo­ka­kau­pas­sa tar­vit­si­si käydä vain pari kertaa kuussa? Ro­va­nie­me­läi­nen Sonja Ala­raa­tik­ka shoppaa hä­vik­ki­ruo­kaa netistä ja säästää selvää rahaa

21.02.2020 16:29
Vihreiden puheenjohtaja lupaa korvata maaseudulla bensan hinnan korotukset - "Jos ei joukkoliikennettä, jollain tavalla pitää kompensoida"

Vih­rei­den pu­heen­joh­ta­ja lupaa korvata maa­seu­dul­la bensan hinnan ko­ro­tuk­set - "Jos ei jouk­ko­lii­ken­net­tä, jollain tavalla pitää kom­pen­soi­da"

22.02.2020 13:13
Hildur Larsson ikuisti Lappia upeisiin kuviin yli sata vuotta sitten – nyt ne loistavat myös väreissä
Tilaajille

Hildur Larsson ikuisti Lappia upei­siin kuviin yli sata vuotta sitten – nyt ne lois­ta­vat myös vä­reis­sä

21.02.2020 22:39
Tangoa taitava anarkisti – Anna Kontula on poliitikko, joka teki väitöskirjan seksityöläisistä ja joka haluaa päivittää seksilait uudelle vuosituhannelle,

Tangoa taitava anar­kis­ti – Anna Kontula on po­lii­tik­ko, joka teki väi­tös­kir­jan sek­si­työ­läi­sis­tä ja joka haluaa päi­vit­tää sek­si­lait uudelle vuo­si­tu­han­nel­le,

22.02.2020 11:00
Toimittajalta: Tyttöjen nimissä seurataan muotia, poikien nimissä perinteitä
Kolumni
Leena Talvensaari

Toimittajalta: Tyttöjen nimissä seurataan muotia, poikien nimissä perinteitä

22.02.2020 08:00
Podcast
Lapin Kansa julkaisee monta podcast-sarjaa joka viikko, tunnetko jo ne kaikki? – Lue esittelyt tästä

Lapin Kansa jul­kai­see monta pod­cast-sar­jaa joka viikko, tun­net­ko jo ne kaikki? – Lue esit­te­lyt tästä

18.08.2019 03:59
Kuuntele jälleenrakennus 2.0 osa 2. Kasvatus: nykyinen luontokasvatus on  vanhan koulumaailman virheiden korjaamista.

Kuun­te­le jäl­leen­ra­ken­nus 2.0 osa 2. Kas­va­tus: ny­kyi­nen luon­to­kas­va­tus on vanhan kou­lu­maail­man vir­hei­den kor­jaa­mis­ta.

19.02.2020 08:23
Kuuntele Vasan podcast: Pitääkö olla huolissaan, jos ei pariudu? – Nuorille ystävänpäivän ei pitäisi olla pelkkien pariskuntien päivä

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Pitääkö olla huo­lis­saan, jos ei pa­riu­du? – Nuo­ril­le ys­tä­vän­päi­vän ei pitäisi olla pelk­kien pa­ris­kun­tien päivä

13.02.2020 14:52
Kuuntele Viikkoraati: Nyt Markku Broas puhuu siitä, miltä tuntui olla maailman median keskipisteenä, entä miten koronavirus vaikuttaa matkailuun ja tekikö media ylilyöntejä?

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: Nyt Markku Broas puhuu siitä, miltä tuntui olla maail­man median kes­ki­pis­tee­nä, entä miten ko­ro­na­vi­rus vai­kut­taa mat­kai­luun ja tekikö media yli­lyön­te­jä?

06.02.2020 12:53
Kuuntele uuden podcast-sarjan ensimmäinen osa: Fossiilisiin polttoaineisiin perustuvat yhteiskunnat ovat tiensä päässä, mitä tulee tilalle, mitä se tarkoittaa Lapissa?

Kuun­te­le uuden pod­cast-sar­jan en­sim­mäi­nen osa: Fos­sii­li­siin polt­to­ai­nei­siin pe­rus­tu­vat yh­teis­kun­nat ovat tiensä päässä, mitä tulee ti­lal­le, mitä se tar­koit­taa La­pis­sa?

05.02.2020 12:52
Kuuntele Vasan podcast: Ylioppilaskirjoitukset lannistavat ahkerimmankin opiskelijan – Kirjoitusten lähestyessä abien paineet kasvavat äärimmilleen

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­set lan­nis­ta­vat ah­ke­rim­man­kin opis­ke­li­jan – Kir­joi­tus­ten lä­hes­tyes­sä abien paineet kas­va­vat ää­rim­mil­leen

30.01.2020 16:30
Keskustan puoluesihteeri: "Hallitukseen epäilevästi suhtautuvat keskustalaiset odottavat talousratkaisuja"

Kes­kus­tan puo­lue­sih­tee­ri: "Hal­li­tuk­seen epäi­le­väs­ti suh­tau­tu­vat kes­kus­ta­lai­set odot­ta­vat ta­lous­rat­kai­su­ja"

21.02.2020 12:16
Suomi ostaa kymmenen miljardin euron palovakuutuksen, jonka pitää olla voimassa pitkälle 2060-luvulle – nämä ovat hävittäjäehdokkaiden näkymät

Suomi ostaa kym­me­nen mil­jar­din euron pa­lo­va­kuu­tuk­sen, jonka pitää olla voi­mas­sa pit­käl­le 2060-lu­vul­le – nämä ovat hä­vit­tä­jä­eh­dok­kai­den näkymät

22.02.2020 07:00
Lahjakulttuurin muutos kurittaa kultaseppiä – Kannattavalle yritykselle ei löydy jatkajaa, ja moni lappilainen kultasepänliike laittaa lapun luukulle
Tilaajille

Lah­ja­kult­tuu­rin muutos ku­rit­taa kul­ta­sep­piä – Kan­nat­ta­val­le yri­tyk­sel­le ei löydy jat­ka­jaa, ja moni lap­pi­lai­nen kul­ta­se­pän­lii­ke laittaa lapun luu­kul­le

22.02.2020 06:30
Tornionlaakson museo sai palkata uusia ammattilaisia – aluevastuu lisäsi valtionosuuksia
Tilaajille

Tornionlaakson museo sai palkata uusia ammattilaisia – aluevastuu lisäsi valtionosuuksia

21.02.2020 18:00
Kuvat kertovat: Lumisen ja lumettoman Suomen raja on nyt poikkeuksellisen teräväpiirteinen, kun kinokset vaihtuvat lyhyellä matkalla tulvamaisemaan

Kuvat ker­to­vat: Lumisen ja lu­met­to­man Suomen raja on nyt poik­keuk­sel­li­sen te­rä­vä­piir­tei­nen, kun ki­nok­set vaih­tu­vat ly­hyel­lä mat­kal­la tul­va­mai­se­maan

21.02.2020 18:00
Pääesikunta esittää uusia valtuuksia sotilaiden rikosten tutkintaan: "Puolustusvoimista tulisi lähes täysivaltainen esitutkintaviranomainen"

Pää­esi­kun­ta esittää uusia val­tuuk­sia so­ti­lai­den ri­kos­ten tut­kin­taan: "Puo­lus­tus­voi­mis­ta tulisi lähes täy­si­val­tai­nen esi­tut­kin­ta­vi­ra­no­mai­nen"

22.02.2020 06:00
Erittäin huono ajokeli aiheuttanut Lapissa useita on­net­to­muuk­sia

Erit­täin huono ajokeli ai­heut­ta­nut Lapissa useita on­net­to­muuk­sia

21.02.2020 15:49
Aino Karppinen on Lapin lahja Suomi-kiekolle

Aino Karp­pi­nen on Lapin lahja Suo­mi-kie­kol­le

21.02.2020 19:23
Kärpät oululaismiehen huijausyrityksen kohteena – sama henkilö tulee esiin myös peruutetun jalkapallon junioriturnauksen yhteydessä: "Hän katosi jäljettömiin, eikä vastannut mihinkään viesteihin"
Tilaajille

Kärpät ou­lu­lais­mie­hen hui­jaus­yri­tyk­sen koh­tee­na – sama henkilö tulee esiin myös pe­ruu­te­tun jal­ka­pal­lon ju­nio­ri­tur­nauk­sen yh­tey­des­sä: "Hän katosi jäl­jet­tö­miin, eikä vas­tan­nut mi­hin­kään vies­tei­hin"

21.02.2020 21:17
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori