"Lomalainen ei näistä keleistä tykkää, mutta marjastaja tykkää" – Kova hillasato vain viivästyy koleassa, runsaille mustikkanäkymille pisarat tulivat tarpeeseen
Tilaajille

"Lo­ma­lai­nen ei näistä ke­leis­tä tykkää, mutta mar­jas­ta­ja tykkää" – Kova hil­la­sa­to vain vii­väs­tyy ko­leas­sa, run­sail­le mus­tik­ka­nä­ky­mil­le pisarat tulivat tar­pee­seen

10:33 1
Ylläs taikoi pyöräilystä ruskan veroisen sesongin keskelle kesää – Alamäki- ja maastopyöräilybuumissa iskee välillä jo uupelo pyöristä
Tilaajille

Ylläs taikoi pyö­räi­lys­tä ruskan ve­roi­sen se­son­gin kes­kel­le kesää – Ala­mä­ki- ja maas­to­pyö­räi­ly­buu­mis­sa iskee välillä jo uupelo pyö­ris­tä

06:30 0
Rovaniemeläinen Sulo Laukkanen, 16, näyttelee uudessa Häräntappoaseessa – valittiin lähes 200 hakijan joukosta

Ro­va­nie­me­läi­nen Sulo Lauk­ka­nen, 16, näyt­te­lee uudessa Hä­rän­tap­po­asees­sa – va­lit­tiin lähes 200 hakijan jou­kos­ta

11:31 0
Tampereen henkirikos: Poliisi vaatii alaikäistä epäiltyä vangittavaksi – Kaksi epäiltyä ovat sukua toisilleen, kuolonuhrina nelikymppinen mies, toinen uhri loukkaantui vakavasti

Tam­pe­reen hen­ki­ri­kos: Poliisi vaatii ala­ikäis­tä epäil­tyä van­git­ta­vak­si – Kaksi epäil­tyä ovat sukua toi­sil­leen, kuo­lon­uh­ri­na ne­li­kymp­pi­nen mies, toinen uhri louk­kaan­tui va­ka­vas­ti

12:27 0
Tervetuloa yleisö! Veikkausliiga käyntiin heinäkuussa
Mainos RoPS

Ter­ve­tu­loa yleisö! Veik­kaus­lii­ga käyn­tiin hei­nä­kuus­sa

04.07.2020 06:00
Luetuimmat jutut tänään
Henkilöauto kolaroi ambulanssin kanssa Rovaniemellä ja poistui paikalta – poliisi pyytää havaintoja tapauksesta

Henkilöauto kolaroi ambulanssin kanssa Rovaniemellä ja poistui paikalta – poliisi pyytää havaintoja tapauksesta

05.07.2020 16:40 1
Kittilän Lainion intiaaneista on jäljellä enää tarinat, joita kukaan ei usko todeksi – Leiri kesti pari valhetta, muttei useampia

Kittilän Lainion intiaaneista on jäljellä enää tarinat, joita kukaan ei usko todeksi – Leiri kesti pari valhetta, muttei useampia

05.07.2020 15:00 3
Tilaajille
Matti Helin on poissa - jalkapallomiehen näköinen muistojuhla

Matti Helin on poissa - jalkapallomiehen näköinen muistojuhla

05.07.2020 19:53 0
Tilaajille
Kaksi henkilöä tippui veneestä Utsjoella – veden varaan joutuneet pääsivät rantaan omin avuin

Kaksi henkilöä tippui veneestä Utsjoella – veden varaan joutuneet pääsivät rantaan omin avuin

06:20
Siitosporoja kuolee kolareissa huomattavan paljon: "Korvaussumma ei korvaa monen vuoden työpanosta" – Suomen ylivoimaisesti eniten  kolareita ajetaan  Muonion seudulla

Siitosporoja kuolee kolareissa huomattavan paljon: "Korvaussumma ei korvaa monen vuoden työpanosta" – Suomen ylivoimaisesti eniten kolareita ajetaan Muonion seudulla

05.07.2020 19:30 3
Tilaajille
Jenni Suhosen väsymystä hoidettiin ensin masennuslääkkeillä, kunnes syyksi paljastui uniapnea – "Olen ikuisesti kiitollinen lääkärille, joka ymmärsi, mistä on kyse"

Jenni Suhosen väsymystä hoidettiin ensin masennuslääkkeillä, kunnes syyksi paljastui uniapnea – "Olen ikuisesti kiitollinen lääkärille, joka ymmärsi, mistä on kyse"

07:00 0
Tilaajille
Kaksi henkilöä tippui veneestä Utsjoella – veden varaan joutuneet pääsivät rantaan omin avuin

Kaksi hen­ki­löä tippui ve­nees­tä Uts­joel­la – veden varaan jou­tu­neet pää­si­vät rantaan omin avuin

06:20
Tuulivoimaloiden siipien kierrätystä kehitetään– Tuuliwatti uusii Simon Leipiössä neljän voimalan siivet nykyaikaisempiin
Tilaajille

Tuu­li­voi­ma­loi­den siipien kier­rä­tys­tä ke­hi­te­tään– Tuu­li­wat­ti uusii Simon Lei­piös­sä neljän voi­ma­lan siivet ny­ky­ai­kai­sem­piin

07:00 0
Kittilän Lainion intiaaneista on jäljellä enää tarinat, joita kukaan ei usko todeksi – Leiri kesti pari valhetta, muttei useampia
Lapin Kansan Luppo
Tilaajille

Kit­ti­län Lainion in­tiaa­neis­ta on jäl­jel­lä enää ta­ri­nat, joita kukaan ei usko todeksi – Leiri kesti pari val­het­ta, muttei useam­pia

05.07.2020 15:00 3
Ensin salamoi ankarasti, sitten metsät paloivat soihtuina ja maa alkoi järistä – Suomen historian suurin metsäpalo iski Pohjois-Sallaan sellaisella raivolla, että herkimmät epäilivät maailmanlopun tulleen

Ensin salamoi an­ka­ras­ti, sitten metsät pa­loi­vat soih­tui­na ja maa alkoi järistä – Suomen his­to­rian suurin met­sä­pa­lo iski Poh­jois-Sal­laan sel­lai­sel­la rai­vol­la, että her­kim­mät epäi­li­vät maail­man­lo­pun tulleen

04.07.2020 06:30 2
Tilaajille
Vasanleikossa lapsetkin tekevät yövuoroa – samalla perinteinen elinkeino siirtyy uudelle sukupolvelle

Va­san­lei­kos­sa lap­set­kin tekevät yö­vuo­roa – samalla pe­rin­tei­nen elin­kei­no siirtyy uudelle su­ku­pol­vel­le

27.06.2020 07:45 0
Tilaajille
Dyykkaus on aarrejahtia: Kokenut hävikkiruuan metsästäjä jää Rovaniemellä harvoin tyhjin käsin

Dyyk­kaus on aar­re­jah­tia: Kokenut hä­vik­ki­ruuan met­säs­tä­jä jää Ro­va­nie­mel­lä harvoin tyhjin käsin

27.06.2020 06:00 0
Tilaajille

Roisia menoa kai­paa­va yh-äiti ei löy­tä­nyt tar­peek­si tuhmaa luet­ta­vaa – kir­joit­taa nyt itse sek­si­fan­ta­sian­sa nettiin

20.06.2020 08:00 0
Tilaajille
Vuokraa vesijetti vesille tai lähde legendaarisen Helmen kyytiin - Tässä vinkit, mitä tehdä Rovaniemellä kesällä
Mainos Lapin Hullu

Vuokraa ve­si­jet­ti vesille tai lähde le­gen­daa­ri­sen Helmen kyytiin - Tässä vinkit, mitä tehdä Ro­va­nie­mel­lä kesällä

04.07.2020 06:00
Jenni Suhosen väsymystä hoidettiin ensin masennuslääkkeillä, kunnes syyksi paljastui uniapnea – "Olen ikuisesti kiitollinen lääkärille, joka ymmärsi, mistä on kyse"
Tilaajille

Jenni Suhosen vä­sy­mys­tä hoi­det­tiin ensin ma­sen­nus­lääk­keil­lä, kunnes syyksi pal­jas­tui uniap­nea – "Olen ikui­ses­ti kii­tol­li­nen lää­kä­ril­le, joka ym­mär­si, mistä on kyse"

07:00 0
Kuuntele Vasan podcast: "Värillä ei ole väliä" on etuoikeutettujen puhetta, koska sillä on vielä väliä

Kuun­te­le Vasan pod­cast: "Vä­ril­lä ei ole väliä" on etu­oi­keu­tet­tu­jen pu­het­ta, koska sillä on vielä väliä

02.07.2020 15:42 0
Tästä näet koronavirusdatan päivittyvinä tietopaketteina: sairaalahoito, tehohoito, kuolleet sekä viruksen eteneminen maailmalla ja Suomessa

Tästä näet ko­ro­na­vi­rus­da­tan päi­vit­ty­vi­nä tie­to­pa­ket­tei­na: sai­raa­la­hoi­to, te­ho­hoi­to, kuol­leet sekä vi­ruk­sen ete­ne­mi­nen maail­mal­la ja Suo­mes­sa

17.04.2020 14:31 4
Rovaniemen teollisuusalueella kolari, onnettomuudessa ainakin kaksi henkilöautoa
Lapin uutiset

Ro­va­nie­men teol­li­suus­alueel­la kolari, on­net­to­muu­des­sa ainakin kaksi hen­ki­lö­au­toa

13:52 0
"Lomalainen ei näistä keleistä tykkää, mutta marjastaja tykkää" – Kova hillasato vain viivästyy koleassa, runsaille mustikkanäkymille pisarat tulivat tarpeeseen

"Lo­ma­lai­nen ei näistä ke­leis­tä tykkää, mutta mar­jas­ta­ja tykkää" – Kova hil­la­sa­to vain vii­väs­tyy ko­leas­sa, run­sail­le mus­tik­ka­nä­ky­mil­le pisarat tulivat tar­pee­seen

10:33 1
Tilaajille
F1-vene tulee Tervolan kesätapahtumaan– yrittäjät päättivät järjestää ohjelmaa perutun Ämpäripää-tapahtuman tilalle

F1-vene tulee Ter­vo­lan ke­sä­ta­pah­tu­maan– yrit­tä­jät päät­ti­vät jär­jes­tää oh­jel­maa perutun Äm­pä­ri­pää-ta­pah­tu­man tilalle

08:00 0
Tilaajille

Oikaisu

07:52 0
Tilaajille

Tuu­li­voi­ma­loi­den siipien kier­rä­tys­tä ke­hi­te­tään– Tuu­li­wat­ti uusii Simon Lei­piös­sä neljän voi­ma­lan siivet ny­ky­ai­kai­sem­piin

07:00 0
Tilaajille
Burgeriboxilla onnistuu aina - "Tuote on paikallinen keksintö, joka helpottaa kotikokin arkea"
Mainos Rock Bar & Grill 82

Bur­ge­ri­bo­xil­la on­nis­tuu aina - "Tuote on pai­kal­li­nen kek­sin­tö, joka hel­pot­taa ko­ti­ko­kin arkea"

03.07.2020 09:00
Hallitus haluaa purkaa ulkoistettujen sotepalveluiden jättisopimukset, Länsi-Pohjassa päättäjät ovat asiasta kahta mieltä – tavoite saattaa törmätä perustuslakiin ja EU-direktiiviin

Hal­li­tus haluaa purkaa ul­kois­tet­tu­jen so­te­pal­ve­lui­den jät­ti­so­pi­muk­set, Län­si-Poh­jas­sa päät­tä­jät ovat asiasta kahta mieltä – tavoite saattaa törmätä pe­rus­tus­la­kiin ja EU-di­rek­tii­viin

05.07.2020 14:31 0
Kotitalouksien ylivelkaantuminen voi saada uusia kierroksia koronasta
Tilaajille
Pääkirjoitus
Lapin Kansa

Ko­ti­ta­louk­sien yli­vel­kaan­tu­mi­nen voi saada uusia kier­rok­sia ko­ro­nas­ta

05:00 0
Elämä on sekavaa, mutta onneksi uskollinen kumppanini auttaa jaksamaan
Tilaajille
Kolumni
Anna Häkkinen

Elämä on se­ka­vaa, mutta onneksi us­kol­li­nen kump­pa­ni­ni auttaa jak­sa­maan

06:00 0
Kittilän Lainion intiaaneista on jäljellä enää tarinat, joita kukaan ei usko todeksi – Leiri kesti pari valhetta, muttei useampia
Tilaajille

Kit­ti­län Lainion in­tiaa­neis­ta on jäl­jel­lä enää ta­ri­nat, joita kukaan ei usko todeksi – Leiri kesti pari val­het­ta, muttei useam­pia

05.07.2020 15:00 3
Koronan jälkeisessä matkailukisassa pärjääminen vaatii Lapin matkailulta saumatonta yhteistyökykyä
Tilaajille
Pääkirjoitus
Lapin Kansa

Koronan jälkeisessä matkailukisassa pärjääminen vaatii Lapin matkailulta saumatonta yhteistyökykyä

05.07.2020 13:26 0
Siitosporoja kuolee kolareissa huomattavan paljon: "Korvaussumma ei korvaa monen vuoden työpanosta" – Suomen ylivoimaisesti eniten  kolareita ajetaan  Muonion seudulla
Tilaajille

Sii­tos­po­ro­ja kuolee ko­la­reis­sa huo­mat­ta­van paljon: "Kor­vaus­sum­ma ei korvaa monen vuoden työ­pa­nos­ta" – Suomen yli­voi­mai­ses­ti eniten ko­la­rei­ta ajetaan Muonion seu­dul­la

05.07.2020 19:30 3
Henkilöauto kolaroi ambulanssin kanssa Rovaniemellä ja poistui paikalta – poliisi pyytää havaintoja tapauksesta

Hen­ki­lö­au­to kolaroi am­bu­lans­sin kanssa Ro­va­nie­mel­lä ja poistui pai­kal­ta – poliisi pyytää ha­vain­to­ja ta­pauk­ses­ta

05.07.2020 16:40 1
Uimakoulujen alkamista ei kannata jäädä odottelemaan, sillä vesitaitoja voi opetella itse ja opettaa niitä lapselle – katso vinkit lapsen uimakouluun
Tilaajille

Ui­ma­kou­lu­jen al­ka­mis­ta ei kannata jäädä odot­te­le­maan, sillä ve­si­tai­to­ja voi ope­tel­la itse ja opettaa niitä lap­sel­le – katso vinkit lapsen ui­ma­kou­luun

05.07.2020 13:51 0
NHL:n suunnitelmat hahmottumassa – kausi ollaan viemässä päätökseen poikkeusolosuhteissa
Tilaajille

NHL:n suunnitelmat hahmottumassa – kausi ollaan viemässä päätökseen poikkeusolosuhteissa

11:56 0
Mira meni höperöksi hortasta ja leipoo päivittäin luonnosta syötävää – kesä on villiyrttien kulta-aikaa
Tilaajille

Mira meni hö­pe­rök­si hor­tas­ta ja leipoo päi­vit­täin luon­nos­ta syö­tä­vää – kesä on vil­li­yrt­tien kul­ta-ai­kaa

05.07.2020 18:27 0
Toimituksen valinta
Arvio: Harakan nauru – Maija Albrechtin näyttely rakentuu kuivaneulagrafiikasta ja esinekoosteista

Arvio: Harakan nauru – Maija Alb­rech­tin näyt­te­ly ra­ken­tuu kui­va­neu­la­gra­fii­kas­ta ja esi­ne­koos­teis­ta

04.07.2020 18:49 0
Tilaajille
Stressinhallintaa Reidarin jalanjäljillä – Särestöniemi-museon kesätyöpajassa hengitetään puiden parantavaa voimaa

Stres­sin­hal­lin­taa Rei­da­rin ja­lan­jäl­jil­lä – Sä­res­tö­nie­mi-mu­seon ke­sä­työ­pa­jas­sa hen­gi­te­tään puiden pa­ran­ta­vaa voimaa

04.07.2020 18:47 0
Tilaajille
Köykäinen deittiohjelma keskittyy ivaamiseen ja opettaa, millaista profiilikuvaa treffisivustolle ei ainakaan kannata laittaa

Köy­käi­nen deit­tioh­jel­ma kes­kit­tyy ivaa­mi­seen ja opet­taa, mil­lais­ta pro­fii­li­ku­vaa tref­fi­si­vus­tol­le ei ai­na­kaan kannata laittaa

03.07.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Elämä hymyilee nuorille naisille kesäkaupunki Hangossa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Elämä hy­myi­lee nuo­ril­le nai­sil­le ke­sä­kau­pun­ki Han­gos­sa

03.07.2020 07:00 0
Teatteriarvio: Toivolla on hyvä elää – Valdemarin kesäteatteri uudisti konseptiaan onnistuneesti

Teat­te­riar­vio: Toi­vol­la on hyvä elää – Val­de­ma­rin ke­sä­teat­te­ri uudisti kon­sep­tiaan on­nis­tu­nees­ti

02.07.2020 12:54 0
Tilaajille
Dingo-hysteria herää eloon – audiodraama palaa 1980-luvun suosikkibändin nousukiidon vuosiin, Dingoa muistellaan myös muissa ohjelmissa

Din­go-hys­te­ria herää eloon – au­dio­draa­ma palaa 1980-lu­vun suo­sik­ki­bän­din nou­su­kii­don vuo­siin, Dingoa muis­tel­laan myös muissa oh­jel­mis­sa

02.07.2020 07:00 0
Päiväkirja: Annetaan suon jo olla suota
Tilaajille
Kolumni
Taru Salo

Päi­vä­kir­ja: An­ne­taan suon jo olla suota

05.07.2020 17:00 0
Pääministeri Marin reagoi HS:n paljastukseen siivousalan ongelmista – "Hyväksikäytön pitäisi olla työnantajalle niin suuri riski, ettei se kannata"

Pää­mi­nis­te­ri Marin reagoi HS:n pal­jas­tuk­seen sii­vous­alan on­gel­mis­ta – "Hy­väk­si­käy­tön pitäisi olla työn­an­ta­jal­le niin suuri riski, ettei se kan­na­ta"

05.07.2020 13:32 2
3 000 asukasta määrättiin pysymään kodissaan – koronavirustartunnat ryöpsähtivät Australian Melbournessa

3 000 asukasta määrättiin pysymään kodissaan – koronavirustartunnat ryöpsähtivät Australian Melbournessa

13:49 0
Terveyskeskuslääkäri poisti vaikeasta ahdistuksesta kärsivän potilaan rauhoittavan lääkityksen – lääkärien näkemykset ja hoitosuositukset ovat usein ristiriidassa potilaiden tahdon kanssa
Tilaajille

Ter­veys­kes­kus­lää­kä­ri poisti vai­keas­ta ah­dis­tuk­ses­ta kär­si­vän po­ti­laan rau­hoit­ta­van lää­ki­tyk­sen – lää­kä­rien nä­ke­myk­set ja hoi­to­suo­si­tuk­set ovat usein ris­ti­rii­das­sa po­ti­lai­den tahdon kanssa

05.07.2020 06:30 0