Pertti Yliniemen Pallas Rakennus rahavaikeuksissa etelässä, Lapissa rakentaminen jatkuu

Pertti Yli­nie­men Pallas Ra­ken­nus ra­ha­vai­keuk­sis­sa ete­läs­sä, Lapissa ra­ken­ta­mi­nen jatkuu

19.09.2019 16:42
Oluthuoneen terassi on hiertänyt Rovaniemen kävelykadun yrittäjien mieltä: "Pelisääntöjä pitää noudattaa"

Olut­huo­neen terassi on hier­tä­nyt Ro­va­nie­men kä­ve­ly­ka­dun yrit­tä­jien mieltä: "Pe­li­sään­tö­jä pitää nou­dat­taa"

19.09.2019 21:45
Jahtikulttuurit kolisevat Ylä-Lapin hirvimailla – porotkin saavat kyytiä, kun ulkopaikkakuntalaiset koirineen ovat metsällä

Jah­ti­kult­tuu­rit ko­li­se­vat Ylä-La­pin hir­vi­mail­la – po­rot­kin saavat kyytiä, kun ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­set koi­ri­neen ovat met­säl­lä

19.09.2019 18:35
Viedäänkö suomalaista sianlihaa kohta Venäjän läpi junalla Kiinaan? – Vientisopimus sisältää nyt myös jäähdytetyn lihan viennin, ja lisää on tulossa

Vie­dään­kö suo­ma­lais­ta sian­li­haa kohta Venäjän läpi junalla Kii­naan? – Vien­ti­so­pi­mus si­säl­tää nyt myös jääh­dy­te­tyn lihan vien­nin, ja lisää on tulossa

19.09.2019 22:24
Kasvuhaluisten pk-yritysten kannattaa hakea Innovaatioseteliä: ”Lapissa toimivien yrittäjien täytyy oikeasti aktivoitua, jotta heille ja heidän toiminnalleen ilmainen raha ei valu muihin maakuntiin.”
Mainos Lapin Yrittäjät

Kas­vu­ha­luis­ten pk-yri­tys­ten kan­nat­taa hakea In­no­vaa­tio­se­te­liä: ”La­pis­sa toi­mi­vien yrit­tä­jien täytyy oi­keas­ti ak­ti­voi­tua, jotta heille ja heidän toi­min­nal­leen il­mai­nen raha ei valu muihin maa­kun­tiin.”

19.09.2019 06:00
Pitkä tie Fukushimasta Rovaniemelle: Kymmenes Spirit of North -näyttely järjestetään ensi kertaa Japanin ulkopuolella

Pitkä tie Fu­kus­hi­mas­ta Ro­va­nie­mel­le: Kym­me­nes Spirit of North -näyt­te­ly jär­jes­te­tään ensi kertaa Japanin ul­ko­puo­lel­la

19.09.2019 16:13
Turistisesongit ja väestön ikääntyminen rasittavat terveydenhoitoa Inarissa

Tu­ris­ti­se­son­git ja väestön ikään­ty­mi­nen ra­sit­ta­vat ter­vey­den­hoi­toa Ina­ris­sa

19.09.2019 20:06
Iisalmen Peli-Karhut rökitti Rovaniemen Kiekon Kemissä pahanpäiväisesti

Ii­sal­men Pe­li-Kar­hut rökitti Ro­va­nie­men Kiekon Kemissä pa­han­päi­väi­ses­ti

19.09.2019 21:05
Toimitus suosittelee
Sofi Oksasen odotettu uutuusromaani kertoo rumasta bisneksestä - Kävimme kirjailijan kanssa hedelmöitysturismin tapahtumapaikoilla Ukrainan suljetussa kaupungissa

Sofi Oksasen odo­tet­tu uu­tuus­ro­maa­ni kertoo rumasta bis­nek­ses­tä - Kävimme kir­jai­li­jan kanssa he­del­möi­tys­tu­ris­min ta­pah­tu­ma­pai­koil­la Uk­rai­nan sul­je­tus­sa kau­pun­gis­sa

19.09.2019 10:32
Tilaajille
Sienitohtori Tapio Kekki löytää harvinaisuuden jopa keskeltä Mannerheimintien iltapäiväruuhkaa: "Homma on lähtenyt lapasesta"

Sie­ni­toh­to­ri Tapio Kekki löytää har­vi­nai­suu­den jopa kes­kel­tä Man­ner­hei­min­tien il­ta­päi­vä­ruuh­kaa: "Homma on läh­te­nyt la­pa­ses­ta"

15.09.2019 16:03
Kuka kätki hopea-aarteen Inarijärven rannalle? Kysymys piinasi Seppo Saraspäätä 16 vuotta, kunnes hän ratkaisi sen

Kuka kätki ho­pea-aar­teen Ina­ri­jär­ven ran­nal­le? Kysymys piinasi Seppo Sa­ras­pää­tä 16 vuotta, kunnes hän rat­kai­si sen

14.09.2019 07:30
Tilaajille
Vesa-Matti Loiri joutui sairaalaan ennen ja jälkeen Vain elämää -kuvausten ja on ollut viidesti lähellä kuolla – Kokosimme taiteilijan elämän 7 tärkeintä roolia

Ve­sa-Mat­ti Loiri joutui sai­raa­laan ennen ja jälkeen Vain elämää -ku­vaus­ten ja on ollut vii­des­ti lähellä kuolla – Ko­ko­sim­me tai­tei­li­jan elämän 7 tär­kein­tä roolia

12.09.2019 00:01
Tilaajille
Ystävän sairastuminen sai ex-hiihtäjä Martti Jylhän miettimään, mitä jos "sitten kun" -aikaa ei tulekaan - uusi työ löytyi heti

Ystävän sai­ras­tu­mi­nen sai ex-hiih­tä­jä Martti Jylhän miet­ti­mään, mitä jos "sitten kun" -aikaa ei tu­le­kaan - uusi työ löytyi heti

07.09.2019 08:00
Tilaajille
Tämän oven takana tehtiin Rovaniemen ensimmäiset hampurilaiset – Pingviini toi "jenkkikulttuurin" kaupunkiin ja herätti huolta, menevätkö nuoret nyt pilalle

Tämän oven takana tehtiin Ro­va­nie­men en­sim­mäi­set ham­pu­ri­lai­set – Ping­vii­ni toi "jenk­ki­kult­tuu­rin" kau­pun­kiin ja herätti huolta, me­ne­vät­kö nuoret nyt pilalle

07.09.2019 07:00
Tilaajille
Tojo-Autosta sai uuden Toyotan ensimmäisten joukossa Suomessa - palvelevaa autokauppaa takana jo 50 vuotta
Mainos Tojo-Auto

To­jo-Au­tos­ta sai uuden Toyotan en­sim­mäis­ten jou­kos­sa Suo­mes­sa - pal­ve­le­vaa au­to­kaup­paa takana jo 50 vuotta

18.09.2019 06:00

Enon­te­kiön koi­ran­tap­po ei ollut eläin­rääk­käys­tä – omis­ta­ja il­moit­tau­tui po­lii­sil­le, jonka mukaan koira lo­pe­tet­tiin asian­mu­kai­ses­ti

19.09.2019 19:32
Liikennemäärät kasvavat kaivosten ja matkailun takia: Budjettiriihi löysi viimeinkin 7,5 miljonaa Köngäs-Hanhimaan tien remonttiin

Lii­ken­ne­mää­rät kas­va­vat kai­vos­ten ja mat­kai­lun takia: Bud­jet­ti­rii­hi löysi vii­mein­kin 7,5 mil­jo­naa Kön­gäs-Han­hi­maan tien re­mont­tiin

18.09.2019 14:14
Merivoimien uusien alusten rakentaminen Suomessa varmistui – neljä korvettia valmistuu Rauman telakalla ja tuo tuhansia työpaikkoja

Me­ri­voi­mien uusien alusten ra­ken­ta­mi­nen Suo­mes­sa var­mis­tui – neljä kor­vet­tia val­mis­tuu Rauman te­la­kal­la ja tuo tu­han­sia työ­paik­ko­ja

19.09.2019 17:48

Ra­ken­nus palaa Nel­li­min­tiel­lä Ina­ris­sa, sam­mu­tus­työt käyn­nis­sä

19.09.2019 22:02
Tehokas, nopea ja turvallinen uutuus ”BIOCIRCUIT™ kiertoharjoittelu rantautui LadyLinelle
Mainos LadyLine Rovaniemi

Te­ho­kas, nopea ja tur­val­li­nen uutuus ”BIO­CIR­CUIT™ kier­to­har­joit­te­lu ran­tau­tui La­dy­Li­nel­le

17.09.2019 10:20
Lapin ammattikorkeakoulu kasvatti syksyn hakijamääräänsä, sosionomikoulutus yhä suosituin

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu kas­vat­ti syksyn ha­ki­ja­mää­rään­sä, so­sio­no­mi­kou­lu­tus yhä suo­si­tuin

19.09.2019 21:14
Sotaveteraanit: Suomen vanhin lotta Saara Kanerva on kuollut 107-vuotiaana Tornion terveyskeskuksessa

So­ta­ve­te­raa­nit: Suomen vanhin lotta Saara Kanerva on kuollut 107-vuo­tiaa­na Tornion ter­veys­kes­kuk­ses­sa

19.09.2019 11:21

Oma­ko­ti­ta­los­sa syttyi tu­li­pa­lo So­dan­ky­län Vuot­sos­sa – palo huo­mat­tiin Ra­ja­var­tios­ton he­li­kop­te­ris­ta

19.09.2019 17:49
Iäkästä miestä etsittiin Kolarin Venejoella  – löytyi metsästä vuorokauden jälkeen

Iäkästä miestä et­sit­tiin Kolarin Ve­ne­joel­la – löytyi met­säs­tä vuo­ro­kau­den jälkeen

19.09.2019 14:17
Kokoomus arvosteli ankarasti hallitusta keskituloisten verotuksen kiristämisestä, Rinne vieritti vastuun edelliselle hallitukselle

Ko­koo­mus ar­vos­te­li an­ka­ras­ti hal­li­tus­ta kes­ki­tu­lois­ten ve­ro­tuk­sen ki­ris­tä­mi­ses­tä, Rinne vie­rit­ti vastuun edel­li­sel­le hal­li­tuk­sel­le

19.09.2019 22:28
Nopeusvalvontakameroiden rakentaminen Tornion ja Pellon välille alkaa maanantaina

No­peus­val­von­ta­ka­me­roi­den ra­ken­ta­mi­nen Tornion ja Pellon välille alkaa maa­nan­tai­na

19.09.2019 10:25
Suomen Lidl saa uuden toimitusjohtajan, kun vanha päätti jättää tehtävänsä: "Oikea hetki vaihtaa kapulaa"

Suomen Lidl saa uuden toi­mi­tus­joh­ta­jan, kun vanha päätti jättää teh­tä­vän­sä: "Oikea hetki vaihtaa ka­pu­laa"

19.09.2019 14:48
Maitoa korvaavia juomia ei Lapin kouluissa juurikaan käytetä

Maitoa kor­vaa­via juomia ei Lapin kou­luis­sa juu­ri­kaan käytetä

19.09.2019 07:30
Ruokakoira Aino haistaa makkarat ja muut laittomat tuomiset – Tulli tehostaa ruuan tuonnin valvontaa itärajalla afrikkalaisen sikaruton takia

Ruo­ka­koi­ra Aino haistaa mak­ka­rat ja muut lait­to­mat tuo­mi­set – Tulli te­hos­taa ruuan tuonnin val­von­taa itä­ra­jal­la af­rik­ka­lai­sen si­ka­ru­ton takia

19.09.2019 14:16
Rovaniemellä kehitetty mobiilisovellus hevosten hoitamiseen, ensimmäisenä huippuratsukoiden käytössä

Ro­va­nie­mel­lä ke­hi­tet­ty mo­bii­li­so­vel­lus he­vos­ten hoi­ta­mi­seen, en­sim­mäi­se­nä huip­pu­rat­su­koi­den käy­tös­sä

19.09.2019 11:51
Suomi löi upeasti Turkin ja meni EM-kisojen neljännesvälieriin Ranskaan: "Koko joukkueen voitto"

Suomi löi upeasti Turkin ja meni EM-ki­so­jen nel­jän­nes­vä­li­eriin Rans­kaan: "Koko jouk­kueen voitto"

19.09.2019 07:50
"Urautua ei saa, vaan välillä aivoja on kiusattava" – Sallan Saijalla etsittiin luovuutta kirjoittamiseen

"U­rau­tua ei saa, vaan välillä aivoja on kiu­sat­ta­va" – Sallan Sai­jal­la et­sit­tiin luo­vuut­ta kir­joit­ta­mi­seen

19.09.2019 08:43
Rovaniemen kävelykadun terassiyrittäjä joutui taas talvea vasten purkuhommiin – ”Järkyttävä päätös, yrittäjiltä viedään toimintaedellytykset”

Ro­va­nie­men kä­ve­ly­ka­dun te­ras­si­yrit­tä­jä joutui taas talvea vasten pur­ku­hom­miin – ”Jär­kyt­tä­vä päätös, yrit­tä­jil­tä viedään toi­min­tae­del­ly­tyk­set”

18.09.2019 20:38
Työryhmä: Biojätteen erilliskeräys pakolliseksi jokaiselle taajamatalolle, pakkauskeräys vähintään viiden asunnon kiinteistöille

Työ­ryh­mä: Bio­jät­teen eril­lis­ke­räys pa­kol­li­sek­si jo­kai­sel­le taa­ja­ma­ta­lol­le, pak­kaus­ke­räys vä­hin­tään viiden asunnon kiin­teis­töil­le

19.09.2019 14:50
Maatalo antoi vahvan pohjan urheilu-uralle – Hasan veljekset matkasivat kilpakentille salaojasavotasta ja heinänteosta

Maatalo antoi vahvan pohjan ur­hei­lu-ural­le – Hasan vel­jek­set mat­ka­si­vat kil­pa­ken­til­le sa­la­oja­sa­vo­tas­ta ja hei­nän­teos­ta

18.09.2019 20:00
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori